0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

OPN-019 for COVID-19: early intervention to reduce viral transmission and disease progression.

Through the EU project, we will primarily deliver results of two clinical phase 2 trials, each with 400 patients/subjects recruited. The first study will be for therapeutic efficacy and safety of OPN-019 (two dosages versus placebo for 14 days) in adult patients with COVID-19 either with mild i...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Usability assessment of an OptiNose exhalation delivery system in children

Resultatene fra hovedprosjektet tyder på at oxytocin levert med OptiNose-systemet fører til nese-til-hjerne (N2B) transport hos voksne. Det er ønskelig at fremtidige behandlingsregimer for lidelser som for eksempel for ASD også blir tilgjengelig for barn og unge. Det er imidlertid uvisst om lever...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nose-to-brain delivery of orexin-A - a novel therapy for narcolepsy.

Narkolepsi er en kronisk søvnlidelse som skyldes tap av nerveceller i hjernen som produserer et viktig signalstoff, orexin-A (også kalt hypokretin-1). Narkolepsipasienter opplever skremmende nattlige hallusinasjoner og unormalt søvnbehov på dagtid med plutselige episoder med lammelse (katapleksi)...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nose-to-brain delivery of orexin-A in the treatment of narcolepsy

In addition to the general consortium management work package, a total of three main work packages are foreseen: Development and testing of Orexin-A formulation approved for humans Orexin-A has been delivered to the nose in patients with narcolepsy. In these studies, a liquid formulation for n...

Awarded: NOK 85,502

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Oxytocin delivered with the novel OptiNose nose-to-brain powder device - a novel therapy in Autism

BIA prosjektsammendrag Prosjektet arbeider med utvikling av en behandling for autisme ( ASD ) ved anvendelse av OptiNose teknologien for levering av medisin direkte fra nesen til hjernen. En kjent substans med kjente positive effekter på evne til sosialisering, vil bli testet med en OptiNose ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Numeriske simuleringsanalyser for medisinering via nesen

Allergi og luftveissykdommer rammer 10-20% av verdens befolkning og er stigende i prevalens. Lokal medisinering er den foretrukne behandlingsmetode for disse gruppene av sykdommer. For systemiske medisiner (som skal virke i hele kroppen) og vaksiner har a dministrasjon via nesen svært mange forde...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo