0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

KjønnsforskningNÅ 2017 Nasjonal konferanse for kjønnforskning

Konferansens program består hovedsakelig av parallellsesjoner hvor deltakerne presenterer sin forskning. Det skal sendes inn abstracts på forhånd. Disse danner utgangspunkt for sammensetning av sesjoner og eventuelt langsgående «streams». I tillegg vil det være to inviterte hovedinnledere. Det s...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

I kjønnslikestillingens navn? Om etniske minoritets- og majoritetsrelasjoner

Temaet for forskernettverket EMMA-nord er relasjonen kjønn og etnisitet. Hovedformålet er å undersøke hvordan den dominerende forestillingen om det norske samfunnet som et kjønnslikestilt samfunn bidrar til å skape kulturelle skillelinjer eller distanse m ellom majoritetsbefolkning og minoritetsb...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Nordland - Nordlánnda

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

FEMCIT - Gender and citizenship in a multicultural context, the impact of contemporary women's movements

...

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CA - SSA - Kvinne- og kjønnsforskningsperspektiv på innovasjonsfeltet

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage