0 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Fate of COPePod secondarY production in a chancing Arctic

A warmer climate with less extensive ice cover will lead to higher total primary production in the Arctic, which has the potential to increase the overall secondary production. Altered climate conditions will also affect timing of primary production, with consequences for the grazers of marine e...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

ACOBAR-II: Analysis and publication of results from the Fram Strait tomographic experiment.

As part of the EU projects DAMOLCES (2005-2010) and ACOBAR (2008-2013) two major acoustic experiments were carried out in the Fram Strait. The aim was to provide accurate measurements of acoustic travel times over 100-300 kilometer sections for inversion and assimilation into ice-ocean models. ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Isfjorden - past and present climate

The project will enhance the collaboration between Russia (Arctic and Antarctic Research Institute [AARI], St.Petersburg State University [SPbSU]) and Norway (Norwegian Meteorological Institute [met.no]) within several of the prioritized topics in the cal l: Climate change, effects of climate cha...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norwegian Polar Politics 1870-2014

The project will be administrated from the Department of History and Religious Studies at the University of Tromsø, and will draw on competence and the international network which has been accumulated through more than 15 years of research on polar histor y. It will address the major historical ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Timing of ecological processes in Spitsbergen fjords - SpitsEco

Through the ARCTOS network (http://www.arctosresearch.net/), Norwegian and Russian scientist has developed a successful long lasting collaboration. Russian scientists and PhD students has participated in a number of projects such as PanAME (IPY project 26 ), Cleopatra (NFR funded 2007-2011), and ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Krill-dominated Ecosystem Dynamics in the Scotia Sea

Antarktis har krill dominerte økosystem, definert slik på grunn av nøkkelrolla til krill. Toppredatorane er i stor grad avhengig av krill enten direkte eller indirekte ved at dei et krill eller artar som lever av krill. Spesielt avhengig av krill, og derfor sårbare, er landbaserte predatorar som ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Seasonal-to-decadal climate Prediction for the improvement of European Climate Services

Det er et økende behov i samfunnet for robust klimainformasjon om fremtidige perioder fra noen måneder opp til flere år for økonomisk, industrielt og politisk planlegging. Prediction på denne på kort sikt klima tidsskala har fått mindre oppmerksomhet enn værvarsling og langsiktig klimaendringer p...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate effects on planktonic food quality and trophic transfer in Arctic Marginal Ice Zones II

Et varmere klima med mindre sjøis vil kunne føre til høyere primærproduksjon, som igjen kan øke sekundærproduksjonen i Arktis. Men ikke nødvendigvis! Endrede klimaforhold vil påvirke tidspunktet for våroppblomstringen, samt mengden og kvaliteten av både isalger og planteplankton noe som kan ha ne...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Strengthening the adaptive capacity of institutions in fisheries

Marine økosystemer rundt om i verden er truet av et høyt fiskepress og klimatiske endringer. Disse kreftene utgjør betydelige utfordringer i arbeidet med å sikre en langsiktig produktivitet til ressursbestander uten å sette levebrødet til kystsamfunn og matsikkerhet på spill. Det er dermed et ste...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Synergistic effects of sea ice-free periods and contaminant exposure on energy metabolism in polar bears

Isbjørnen er blant de mest sårbare artene ovenfor klimaendringer, dette mye på grunn av sin avhengighet av havisen for å jakte på ringsel. Lengre isfrie sommersesonger og økt sesongvariasjon i isutbredelsen vil få mest konsekvenser for gravide og ammende binner, og kan derfor til slutt påvirke in...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

PREDICTING EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON SVALBARD REINDEER POPULATION DYNAMICS: A MECHANISTIC APPROACH

Svalbard er en «hotspot» for klimaendringer, med den sterkeste oppvarmingen i hele Europa. Disse endringene forventes å ha stor innvirkning på dyre- og plantelivet. Hovedmålet med REINCLIM-prosjektet var å forstå hvordan vær og klima fører til miljøendringer som i sin tur påvirker svalbardreinen ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Critical Aspects of Adaptive Capacity to Climate Change in the Northern Regions

The CAVIAR II project build on one International Polar Year 2007-8 legacy, which illustrates the complex linkages between changing climatic, socio-economic and environmental conditions and the effects on local communities in the Arctic. Adaptive capacity is at the core and has been studied in nor...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future

Endringer av vinterklimaet i nordområdene vil til en stor grad vise seg gjennom økt frekvens av relativt kortvarige mildværsperioder som fører til delvis eller full snøsmelting over store områder, og kun i mindre grad som en gradvis økning i daglige gjennomsnittstemperaturer. Endringene som mildv...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

High Impact Weather in the Arctic: Fundamental understanding and future projections

-

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Genome-based analysis of biogenic/phytoplankton influence on the global sulphur cycle.

Svovel-aerosoler generert fra mikroorganismer kan fungere som kondensasjonskjerner for vanndamp og bidra til skydannelse over hav. Dette prosjektet har hatt som mål å undersøke hvordan to økologisk viktige svovelforbindelser, dimetylsufoniopropionat (DMSP) og dimetylsulfid (DMS), blir produsert a...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Causes and effects of Global and Arctic changes in the MEthane budget

-

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic sea ice variability: a comprehensive study using satellite and in-situ observations - ArcticSIV

Sea ice concentration data from passive microwave satellite data (PMW), obtained from 1978 to present, is the most important data set to document the decrease of the Arctic sea ice area in the recent decades. There are many retrieval algorithms to calculate ice concentration from the satellite da...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Impact of Blue Arctic on Climate at High Latitudes

-

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

KOAT - Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra - et strategisk prosjekt innen Framsenteret ved Flaggskip "Terrestre økosysteme

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Study of non-linear phenomena in the polar ionosphere induced by the SPEAR heating facility

-

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Remote Imaging and Spectral Characterization of the Cryosphere

-

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Viken