41,709 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Phonological development in Norwegian children aged 14-25 months

I will study the development of the articulation of the first words that Norwegian children acquire with data from 8 children, 4 girls and 4 boys, aged 14 to 25 months. I will analyze the child data within the framework of usage-based phonology, more prec isely from the perspective of word templa...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The British-German Struggle over Dismantling 1947-1951

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Naturkatastrofenes kulturhistorie: natursyn, mediering og subjektforståelse

Prosjektet studerer hvordan forestillinger om natur, mennesker og samfunn kommer til uttrykk i tekster og medietekster om naturkatastrofer. Materialet er norsk og dansk-norsk, og spenner over en periode fra 1755 til 2014. Sentrale temaer er forestillinger om fremtiden, forestillinger om jordklode...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norrøne fiendebilder. Europeiske eller regionale?

Hvem er vi? Spørsmålet besvares gjerne med hvem vi ikke er. Ved å definere hvem som er annerledes enn oss selv, dannes en oppfatning av hvem vi er. Mitt formål med dette prosjektet er å si noe om hvem nordmenn og islendinger mente at de var i perioden fra kristningen rundt år 1000 til rundt 1400...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Popular Music and Gender in a Transcultural Context

-

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Neat theories, messy realities: How to apply absolute definitions to gradient phenomena

Allomorphy is a term that applies to a situation in which a single meaning is expressed by two or more forms in a language. For example, in English plural can be expressed differently depending upon the final sound in a noun: -[s] as in cats, -[z] as in dogs, or -[?z] as in foxes. In Russian one...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Information Structure and Word Order Change in Germanic and Romance Languages

Prosjektetet har hatt to hovedoppgaver: 1) Å bygge og annotere (legge til lingvistisk informasjon) et elektronisk korpus av tekster fra de tidlige periodene av engelsk, norsk, fransk, spansk, portugisisk; 2) Å forske på disse språkene fra et kontrastivt perspektiv, spesielt hvordan endring i setn...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Døden i tidlig protestantiske tradisjon

Prosjektet har hatt fokus på en gruppe historiske kilder som har vært lite utforsket i norsk sammenheng: nemlig likprekener og såkalte epitafier (stående minnetavler etter avdøde, ofte rikt innrammet og dekorert, gjerne forsynt med både bilder og inskripsjoner, hengt eller reist opp inne i eller ...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Språkutvikling på industristader. Ei longitudinell sosiolingvistisk gransking av talemåla i Årdal, Odda, Tyssedal og Sauda siste hundre åra

I 2018-19 har det vore arbeidd med den statistiske analysen av materialet frå Odda og Tyssedal.

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2010-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Hierapolis in Phrygia, Turkey

På invitasjon fra The Italian Archaeological Mission at Hierapolis in Phrygia har norske forskere i årene 2007-2015 undersøkt Nordøst-nekropolen i Hierapolis i Frygia i dagens Tyrkia. Undersøkelsenes mål var å foreta en typologisk dokumentasjon av alle synlige graver og sarkofager i nekropolen, d...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The 13th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association

ICPLA 13 er en konferanse som tar sikte på å fremme utveksling av vitenskaplige resultater og internasjonalt samarbeid innenfor feltet klinisk lingvistikk og fonetikk, som har språk- og kommunikasjonsvansker som sitt hovedfokus. Konferansen arrangeres a v Universitetet i Oslo i samarbeid med B...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fiction and Group Identity Formation: Simulations of Involvement with Characters during an Oral Performance of Joseph and Aseneth

This study will provide an extensive, psychonarratological analysis of audience involvement with characters during an ancient, oral performance of Joseph and Aseneth. I will focus on the emotional and social impact of JA that is achieved through empathy a nd identification with characters. Involv...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Realm of Norway and its dependencies as a political system

Målet for dette prosjektet har vært å vinne innsikt i det kongelige norske herredømmet i de såkalte skattlandene vest i havet og i de norske grenseprovinsene i øst og nord fra c. 1260 til 1450: Hvordan ble herredømmet definert og implementert, og hvilke konsekvenser fikk det for samfunnsutvikling...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mangfoldige offentligheter - Tidsskrifter, ytringsfrihet og produktiv sensur i Danmark-Norge 1720-1814

En tverrfaglig undersøkelse av vilkårene for dansk-norsk tidsskriftkultur på 1700-tallet. Avdekke utvekslingen mellom rett, politikk, økonomi, teknologi og estetiske praksiser, og vise hvordan skriftene bidro til ulike former for offentlig resonnement, hv orav enkelte er glemte pga sin historiske...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Middle Eastern Connectivities. The 8th Nordic Conference of the Nordic Society for Middle Eastern Studies Bergen, September 2010

The 8th Nordic conference of Middle Eastern studies will host approximately 100 delegates from all the Nordic countries and from members affiliated to institutions in the Middle East. The event will take place over three days and consist of four keynote s peeches and parallel panels. The title of...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Intercultural meetings within institutional borders. The 17th NIC Annual Conference on Intercultural Communication

NIC ble stiftet i Stavanger i 1994 som et nordisk nettverk for forskere som arbeider med interkulturell kommunikasjon ut fra ulike falglige ståsted. I tillegg til de nordiske landene, har NIC helt siden starten inkludert de baltiske landene. NIC arrangere r hvert år en konferanse i et av disse la...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Faglig seminar ved Det norske institutt i Roma: Recycling Rome

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI - Early modern industry in Norway at the end of the 18th century? - 4. år utenlandsstipend

...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Syntactic Architecture - avslutning av postdoktorstipend på prosjektet

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Women's Market oriented Work and Consumption in European Topographical Literature in The Long Eighteenth Century

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Ukjent Fylke

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Cognition and Communication: New Foundations for Contextualism

Externalism and contextualism are among the most hotly debated topics in recent analytic philosophy, yet there has never been a systematic study bringing the two together. My project starts from precisely such a juxtaposition, with the aim of providing a new theoretical foundation for contextuali...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Musical Expression in Transforming Cultures: A Comparative Study of Rudolf Kolisch's Performance Practice

The results from this project's comprehensive performance studies will provide a new understanding of historical recordings as documents of aesthetic transformation which are characterized by three distinct periods in Kolisch's performance practice. The r ich body of unpublished archival material...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

EUI Utenlandsstipend - Domestic servants, criminals and housewives - Norwegian female migration to Amsterdam in the seventeenth century

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Fame of Sappho. Studies in the Sapphic Reception of Catullus, Horace and Ovid

To nye forhold gir hittil uprøvde muligheter for å utforske Sapfos resepsjon i Roma, nemlig 1) funnet av en ny papyrus som inneholder et hittil ukjent Sapfo-fragment etterfulgt av en nærmest komplett versjon av en Sapfo-tekst som tidligere var kjent som l yrikerens fragment 58, samt 2) styrkede m...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

The area told as a story. An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information.

In modern European societies, maps are seen as the natural way to communicate about geography. This is different in other historical periods. In the project description I show some examples of historical periods in which maps are not used very much, altho ugh they are known. In my opinion, this l...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000. Verdiforvaltning og mediering

Ved at prosjektet har analysert litteraturkritikkens historie som en autonom publisistisk praksis, har vi kunnet tydeliggjøre aspekter ved vårt skriftliv og vår offentlighetshistorie som ikke har kommet godt nok fram i tidligere litteratur-, medie-, idé- og sakprosahistorieverk. Vi har observert ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten. En tverrfaglig undersøkelse

Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske fortellinger i retten. er en studie i justismordets natur i følgende mening: hva er det som leder eller kan lede til justismord? En slik undersøkelse krever en tverrfaglig undersøkelse av hvordan bevis kjeder bygges opp til en fortelling om: h...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Universality of Human Rights

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community

This project examines changes in identity construction in a Kven community undergoing language shift by comparing and contrasting interview data from the same individuals from 1975 and today. This approach contrasts with the existing literature on languag e shift as the proposed project will be a...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The XII International Ibsen Conference

Ved den ellevte internasjonale Ibsen-konferansen i Oslo, august 2006, deltok over 200 forskere, fra over førti land. Ved denne konferanse var Kina det land med flest deltakere etter Norge. På konferansens avsluttende møte ble det bestemt at neste internas jonale Ibsen-konferanse skulle arrangeres...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo