41,709 projects

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

BIP Wireless Health and Care

The proposed “Wireless Health and Care” project addresses main areas in the health & care area, where the usage of seamless wireless information exchange will be of significant heip. It covers the hospital/operational area, emergency situations, health ca re centres, homes for elderly people and ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SENSIT 03-spektrometer

Prosjektet ønskes unntatt fra offentlighet. Den viktigste bakgrunnen for prosjektet er Tomras satsing på innsamling av emballasjematerialer som ikke er pantbelagt, hvor optimalisering av materialverdien får langt større betydning enn før, noe som kun oppnås ved høy materialrenhet. Det teknologis...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

EMBLA - EMBedded systems design, modelling, Languages and Analysis

...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Ad hoc teknologi i katastrofe/ulykkesoperasjoner

Ad hoc teknologi anvendt i en katastrofe/ulykkesoperasjon: Prosjektet som her er beskrevet adresserer krav, analyse, arkitektur, demonstrator aktiviteter og brukerverifisering med mål å løse operative behov. "Mobile Broadband for Emergency and Safety App lications" www.projectmesa.org adresserer...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SECURIS - Model-driven development and analysis of secure information systems

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestfold

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Instrument for avbildning av prostata

Systemet består av to detektorer som utvikles og bygges i dette prosjektet. Begge detektorer integreres i en gantry setup, kontrolleres og leses ut av et dedikert utlesningssystem. Programvare for billedbehanding som rekonstruerer bilde-strålingen blir og så implementert. Instrumentet vil detekt...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Lavkost høykapasitets bakkeradio

Dersom høykapasitets radio skal kunne støtte videre utbygging og vekst i kommunikasjonstjenester trengs det en betydelig kostreduksjon. Vi ser i dag at markedet for aksessløsninger med høy kapasitet begrenses av tilgang på utstyr til en akseptabel pris. R adioløsninger vil i mange tilfeller være ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ARTS, Arena for Research of advanced Telecom Services

...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Effektivisering og kvalitetssikring av hjertediagnostikk

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestfold

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Microsystem Process Technology

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Wireless Sensor Local Area Network - wsLan

...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Flexible Rendering of Web Content -- optimizing presentation and delivery

...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

FAMILIER

FAMILIER er et bransjeprosjekt der syv ledende programvareleverandører, et forskningsinstitutt og et universitet samarbeider under ledelse av interesseorganisasjonen IKT-Norge. Hovedtema i prosjektet vil være produktfamilier. En produktfamilie er en samli ng produkter med lignende egenskaper, som...

Awarded: NOK 19.4 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Software Process Improvement based on Knowledge and Experience - SPIKE

Bransjens fokus på å gjennomføre utviklingsprosjekter i høyt tempo samtidig som resultatene skal være iht. markedets forventninger mht. blant annet pris og kvalitet, stiller krav til nye og forbedrede metoder og teknikker for systemutvikling. Bransjens fo kus på kortsiktig inntjening fordrer at v...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Ad-hoc trådløse nettverk. Sikkerhet i trådløse nettverk

Prosjektet omhandler sikker mobil nettverks-kommunikasjon i fravær av annen kommunikasjons-infrastruktur, eksempelvis ved nød- eller krisesituasjoner eller der av annen grunn den normale kommunikasjonsinfrastruktur ikke kan brukes. Prosjektet er delt i 2 arbeidspakker, Ad-hoc nettverk og Sikker...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

TERABYTE

Tape drives er fortsatt førstevalget for sekundærlagring av data i profesjonelle systemer, og analyseselskapene spår fortsatt vekst i det profesjonelle datalagringsmarkedet det neste tiåret. IT-giganter som IBM, HP, Quantum og Seagate fortsetter å utvikle sine egne tapebaserte datalagringsproduk...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A study of the national ICT service sector (samfinansiering PULS)

...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MINUT - Mikro- og nanoteknologi utviklingsarena

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mobilkommunikasjon - den mobile student.

Miljøet i Grimstad består blant annet av Ericsson, Telenor FoU og HiA, som er partnere i Agder IKT-senter. Grimstadmiljøet er ett av de største FoU-miljøene innen mobilkommunikasjon i Norden. I dette prosjektet ønsker industripartene i Agder IKT-senter å bygge opp mer grunnleggende kompetanse i ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Agder

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Fremstilling av komplekse, dynamiske virksomheter i multimedia

Utvikling og publisering av en teori for studiet av komplekse, dynamiske virksomheter. I dette prosjektet ønsker Powersim AS, i samarbeid med Universitetet i Bergen, å utvikle teori, metoder, teknikker og verktøy som kan støtte opp under en forståelse av forholdet mellom den adferd som komplekse...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

A multimedia modem for the VHF/UHF band

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Akershus

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Generisk Internett SpillArkitektur

Prosjektet vil utvikle en generisk softwarearkitektur som skal være fleksibel nok til å støtte en mengde ulike spillapplikasjoner med høyst varierende krav. Fellesnevneren vil være mange distribuerte klienter knyttet opp mot en sentral tjener/tjenerarkite ktur. Systemet antas å måtte fungere over...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Glucosign, osmotisk glukosesensor

Utvikling av en osmotisk glucosesensor frem til x antall ferdige prototyper som kan testes medisinsk på høytstående dyr og mennesker. Produktet henvender seg først og fremst til diabetikere med behov for å kontrollere sitt blodsukker. Norge har alene ca. 20.000 personer med type 1 diabetes, og 8...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland