0 projects

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Aktiviteter som forsterker effekten av resultatene fra 5G-VINNI og bidrar til kunnskapdeling om 5G og H2020-prosjektarbeid.

En workshop har blitt gjennomført med det norske forsvaret og nasjonal sikkerhets myndighet (NSM) med temaet 5G og Edge Cloud, hvor resultater og arbeid i 5G-VINNI var sentralt for temaet som ble diskutert. Workshopen bidro til kunnskaps overføring mellom Telenor, forsvaret og NSM, e.g. innen kra...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

5G Verticals INNovation Infrastructure (5GVINNI)

5G VINNI aims to accelerate the uptake of 5G in Europe by providing an end-to-end (e2e) facility that lowers the entry barrier for vertical industries to pilot use cases and that supports the pilots as the infrastructure evolves. To this end, 5G VINNI wil: 1) design the most advanced 5G facility ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus