0 projects

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Fred Olsen wind energy drive train

The primary objective is to develop a wind energy drive train concept with qualities superior to existing drive train solutions for wind turbines with respect to weight, cost and maintenance. The new drive train aims to lower the overall cost of energy fr om wind turbines by an estimated 7-8%. Th...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Konseptuell analyse av FO3 punktabsorbator

FOBOX AS har i mange år arbeidet med utvikling av teknologi for bølgekraft. Under navnet FO3 er det tidligere demonstrert et konsept for energiproduksjon fra bølger basert på bruk av en flytende plattform påmontert punktabsorbatorer. Prosjektet SEEWEC med deltakere fra seks ulike europeiske land...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo