0 projects

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn biogass plattform

I dette forprosjektet skal det etableres et innovasjonsdrevet konsortium som vil gå sammen om et hovedprosjekt sentrert rundt utnytting av eksisterende avfallsstrømmer til produksjon av LBG (flytende biogass) og bio-CO2. Produksjon av biogass har en rekke positive klimaeffekter langs hele verdikj...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland