0 projects

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible Research and Innovation in Norway

AFINO er et virtuelt, tverrfaglig senter for ansvarlig forskning, innovasjon og forretningsdrift i Norge. Senteret knytter en rekke norske forskningsinstitusjoner sammen i utforskningen av hvordan forskning, innovasjon og forretningsdrift i større grad kan rettes mot å virkeliggjøre en ønsket sam...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Responsible innovation in the Norwegian salmon farming industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner. Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnær...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Digitalization of the road sector and its consequences: the role of driving

Projektet DRIVERS har forsket på digitalisering og automatisering i transportsektoren med fokus på to hovedområder, 1) sjåfører og hvordan digitalisering og automatisering endrer førerrollen og 2) innovasjonsarbeidet som foregår på feltet, hva som former det og innvirkning på samfunnsutvikling. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage