0 projects

NATURNAER-Natur og næring

Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen, dr.gr.stip

Prosjektsammendrag: Målet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap som skal bidra til å videreutvikle laksefiske som næring i Trondheimsfjordsregionen, med basis i grunneiernes store satsning på oppleie av kilenotfisket i fjorden. Gjennom et samarbei d mellom fou miljøer, grunneierorganisasj...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

HAVKYST-Havet og kysten

Coastal fish resources: the foundation for tourist fishing and related commerce

Norwegian coastal waters contain plentiful and valuable resources that contribute to the well being and economy of the people living along the coast. During the 1990?s tourist fishing became an important part of the Norwegian tourist market. Recently, tou rist fishing has become a very active and...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Vestland og 2 andre

NATURNAER-Natur og næring

Umbrella branding of regional product concepts: Marketing and inter-organizational challenges in implementation of the Fjord Norway Brand

Branding has been recognized as the management philosophy and the critical agenda for the Executive Board in most industries worldwide (de Chernatony, 2001). However, the knowledge and use of the branding strategic option is to some extent limited in many Norwegian industries (MMI, 2001), and pa...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland og 2 andre

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken og 2 andre

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo og 2 andre

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Vestlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247242)

...

Awarded: NOK 41.5 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Vestland og 2 andre

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Østlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247244)

...

Awarded: NOK 40.7 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Innlandet og 2 andre