41,709 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Targeting Tumor-associated macrophages (TAM) to increase the efficacy of PD-1 blockade cancer immunotherapy

En ny serie med kreftmedisiner, såkalte immun sjekkpunkthemmere, virker ved å fjerne en bremse på T-celler, immunsystemets "angrepsceller", noe som forbedrer kroppens naturlige forsvar mot kreft. Disse behandlingene har vist god effekt på flere typer kreft, men dessverre er det en stor andel av p...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Complex of online and onsite lectures on materials for hydrogen generation by solar water splitting

Grønt hydrogen er et av de strategiske temaene for forskning i Europa. Fremtidig ledelse på dette feltet krever en ny generasjon forskere og eksperter som ikke bare er eksperter på ett emne, men forstår de komplekse interaksjonene mellom forskjellige aspekter knyttet til det. Dette krever tett sa...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan-Norway Partnership on Hydrogen-Materials Interaction

Hydrogen som energibærer vil være en viktig del av fornybarsamfunnet. I Norge har vi allerede kommet et godt stykke på veg i arbeidet med hydrogen. Vi har industriaktører som leverer utstyr for produksjon av grønt hydrogen til det internasjonale markedet. Vi har energiselskap og eiere av infrast...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Thermodynamic from nanoscale to operational scale

Asia produserer mer enn 80% av verdens metal produksjon, der Kina er den viktigste produsenten. Japan er også en viktig metallprodusent og er også kjent for å ha meget høy kvalitet i sine produksjonsmetoder. Det kan nevnes at Kashima Work er den eneste produsenten av Mn-ferrolegeringer i verden s...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Membrane processes for the next decades challenges in the water sector

Membraner kan brukes til å separere partikler eller / og ioner fra løsninger, typifisert i produksjon av drikkevann fra sjøvann. Nylige teknologiske utviklinger har forbedret de teknologiske og økonomiske faktorene som tilrettelegger for anvendelsen av dette konseptet i mange andre anvendelsesomr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Graph-based Neural Models for Dialogue Management

Talespråk er en naturlig form for kommunikasjon mellom mennesker. Siden vi ble født har vi alle lært hvordan språk brukes til å kommunisere med hverandre, og mye av hverdagen vår tilbringes i samtaler. Bruken av språk som kommunikasjonsmedium mellom mennesker og maskiner har gitt opphav til tekno...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Interdisciplinary Education and Research Platform in Cold-Chain of Fish: From Norway to Japan

Både Norge og Japan er fiskerinasjoner med veldig god kunnskap om fiskeforedling og kuldeteknologi for prosesserering av sjømat. Japan har en høy andel fiske-import, mens Norge mest driver fiske-eksport. I 2017 var direkte eksport av sjømat til Japan på over 114.000 tonn, med en verdi på 4 mrd NO...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie

For å bedre laksens helse og velferd har Norsk oppdrettsnæring investert store resurser i å utvikle kostnadseffektive protokoller for produksjon av storsmolt i den hensikt å korte ned tiden i sjø. Parallellt med denne utviklingen har næringen gjennomført en betydelig oppskalering av kapasitet, he...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering the molecular and functional heterogeneity of group 2 innate lymphoid cells in cancer.

Kreft, med sin komplekse etiologi og utvikling, fortsetter å stille store utfordringer for medisinsk fagmiljø. I kjernen av denne sykdommen handler det ikke bare om ukontrollert cellevekst, men også om hvordan disse ondartede cellene samhandler med sitt miljø, spesielt komponentene i immunsysteme...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Ny-Ålesund Atmosphere Flagship Program: Collaboration and new directions in atmospheric research at Svalbard and wider Arctic

The main goal of the Atmosphere Flagship is to coordinate the atmosphere research and related activities conducted by number of institutes from more than ten countries in Ny-Ålesund. To keep Atmospheric flagship as living community and its further development is strongly dependent on the SSG fund...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SSF-Svalbard Science Forum

A method to identify sea-ice breakup: a pilot study

This pilot study is aimed to bring together experts in wave and ice dynamics to develop a methodology to identify the exact instant at which sea-ice cracks or breaks. To develop a systematic approach to measure wave-induced sea-ice breakup international collaboration is vital because: (i) the lac...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Svalbard

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration MAMMAMIA

I tillegg til å smelte, transporterer isbreer is til havet; derfor har økninger i brebevegelse potensiale til å påvirke havsnivåøkning i stor grad. Til tross for den store betydningen, gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer for å forutsi responsen av isbreer på klimaendringer pga mangelful...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Japanese Aluminium alloy Research and Education Collaboration - Phase-2

Dette prosjektet er en fortsettelse av et tidligere INTPART-prosjekt fra 2015 til 2018, kalt "Norsk-japansk Aluminiumslegeringsforsknings- og utdanningssamarbeid" (NJALC), med partnerne NTNU, Toyama University, Tokyo Institute of Technology, SINTEF Industry og Hydro Aluminium. Innholdet og målene...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmental Footprints of Cities: A New Approach

I dette prosjektet har vi beregnet karbon- og andre ressursfotavtrykk for byer og lokale myndigheter. Da prosjektet startet, var ideen om en Scope 3-vurdering av karbon- eller biodiversitetsfotavtrykk for en by en original idé. Nå, flere år senere, er begrepet vanlig ved store institutter som Wor...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

INTPART-prosjektet har styrket samarbeidet innen forskning og utdanning mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tokyo, RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science, Konan University, og Osaka University. Målet var først og fremst å produsere forskning av høy kvalitet og involvere...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet har bidratt til dette gjennom et langvarig og godt samarbeid mellom Senter for kjønnsforskning, NTNU,...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Microbial Surface Colonization - an INTPART initiative with Nagoya University, Japan, and with the Union Medical College, China

Vekst av mikroorganismer på overflater spiller en viktig rolle for mange naturlige fenomener som symbiose, sykdom og biofilm. Det finnes symbiose mellom planter og mikroorganismer som er viktig for landbruk, sykdom kan oppstå når mikroorganismer slår seg ned på overflater i kroppen (tarmepitel, t...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Safe Pipelines for Hydrogen Transport

På havbunnen i Norge har vi et 8800 km langt nettverk av rørledninger for transport av olje og gass. Om dette også kunne brukes til transport av hydrogengass, vil det være et svært viktig bidrag til utviklingen av fornybarsamfunnet. Hydrogen er det grunnstoffet det finnes mest av i universet. S...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

En gjennomsnittlig person med normalt syn kan enkelt identifisere materialer og uten anstrengelse karakterisere hvordan de ser ut. Imidlertid er det lite vi vet om de visuelle mekanismene bak, og prosessen som gir oss denne bemerkelsesverdige egenskapen. Det visuelle utseende av et materiale kan ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Som en del av Resourceful-samarbeidet har vi etablerer et nettverk mellom Universitetet i Oslo og topp-universiteter i USA og Japan, for å samarbeide om forskning og undervisning i miljø- og ressursøkonomi og -policy. Våre partnere er lokalisert på University of California Berkeley, Colorado Stat...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins

Forsknings- og utdanningsaktiviteter fortsatte i perioden 2022-2023 innenfor rammen av HOTMUD-prosjektet. Felt- og utdanningsaktiviteter i samarbeid med de russiske partnerne som ble utsatt under utbruddet av COVID-19-pandemien (spesielt ekspedisjonene på land og til havs), måtte til slutt fryses...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method randomized controlled trial

Å tilby økonomisk bærekraftig og forsvarlig omsorg for den voksende gruppen med hjemmeboende personer med demens (PMD) er en av de mest presserende utfordringene i dagens samfunn. En kur for demens finnes ennå ikke og pårørende opplever en stor byrde, derfor prioriterer både helsetjenestetilbyder...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt mellom RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo og tre verdensledende forskningsmiljøer ved University of California, Berkeley (USA), McGill University (Canada) og Toyohashi University of Technology (Japan). Part...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Surface protonics for oxide-based electrochemical energy devices

I overgangen til et lavutslippssamfunn basert på fornybar energi er det nødvendig med ny kunnskap og nye løsninger som fremmer en langsiktig utvikling av energisystemet. Denne utviklingen innebærer mer bruk av fornybare energiressurser (vind-, sol- og vannkraft), mer energieffektive løsninger og ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

The Terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and further development - activities for 2018-2019.

The Ny-Ålesund Terrestrial Ecology Flagship program is one of the four NySMAC flagship programs and aimed at coordinating and integrating research activities on tundra, lake and soil ecosystems in Ny-Ålesund. This proposal will reinforce the Terrestrial Ecology Flagship by establishing a core tea...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Global Component Separation Network

I løpet av de siste par tiårene har kosmologiske observasjoner blitt så nøyaktige at vi kan bestemme alderen og sammensetninga av universet med usikkerheter på prosentnivå. Men samme hvor nøyaktige måleinstrumenter som blir bygd, er det en ting vi ikke slipper unna når vi prøver å måle noe langt ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan

MAN-projektet; Intelligent Circular Manufacturing research and educational collaboration with India and Japan INMAN ?prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Japan og India med fokus på sirkulær vareproduksjon. Prosjektet har sitt utspring i SFI Manufacturing der sirkulær produksjon ...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Japan And Norway United in Brain, Education and Therapeutics

Målet med prosjektet var å utdanne unge nevrovitere i Norge og Japan mens de aktivt utførte forskningsprosjekter i en av de deltakende instituttene. Vårt banebrytende, internasjonale forskningssamarbeid mellom de tre internasjonalt høyt rangerte forskningsgruppene sikret forsknings- og praksisste...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Role of scavenger endothelial cells in elimination of virus

Vi utsettes kontinuerlig for kontakt med mange ulike typer virus, hvorav noen trenger gjennom de naturlige forsvarsverkene våre og kommer over i blodet. De fleste virustyper som vi får kontakt med gir ikke infeksjoner, men de må likevel fjernes raskt og effektivt fra blod. Mye av virusopptaket sk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa