1,027 projects

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improve Maternal and Perinatal Health Outcomes in Sub-Sahara Africa by focus on Quality of Care

Kvalitet på helsetjenester mottatt under graviditet og fødsel i lave ressursområder, for eksempel Tanzania, er ofte av dårlig kvalitet. Selv om begrenset, er det også rapporter om at helsetjenester er substandard eller at omsorgen fra helsepersonell er uvennlige. Dette prosjektet er et personlig...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improving diagnosis of extrapulmonary tuberculosis by implementation of a sensitive and specific assay in routine tuberculosis diagnostics

Mangel på tilfredsstillende diagnostikk er et hinder for global kontroll av tuberkulose (TB). I de fleste tilfellene oppstår sykdommen i lungene, men TB kan ramme alle kroppens organer. TB i andre organer enn lungene (ekstrapulmonal) utgjør 14-40 % av alle tuberkuloseinfeksjoner, og er en stor di...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

HydroAid: Effective Support for Energy and Development?

Tilgang til energi er viktig for utvikling, og det har derfor vært høyt prioritert på bistandsagendaen. Å bygge ut vannkraftverk var lenge et vesentlig bidrag til å sikre energiforsyning i land med vannkraftpotensiale, men økende oppmerksomhet om vesentlige miljømessige og sosiale utfordringer kn...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Impact of vitamin B12 on neurodevelopment and cognitive function from early life into school age.

Mangel på vitamin B12 og andre vitaminer og mineraler hos små barn kan svekke kognitiv utvikling og er vanligere enn mange tror. I dette prosjektet har forskere fra India, Tanzania, USA og Norge estimert den varige betydningen av dårlig vitamin B12 status i spedbarnsalderen på hjerneutvikling og...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluation of the implementation and long-term impact of performance based financing of health services in Tanzania

Resultatbasert finansiering brukes i større grad enn før for å øke bruken og heve kvaliteten på helsetjenester i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet har studert implementeringen og effektene av resultatbasert finansiering av helsetjenester i Tanzania. Resultatbasert finansiering...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities (i4C)

Prosjektet «Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities (i4C)» evaluerte åtte politiske tiltak knyttet til prioritering av forskningsfinansiering, insentiver for å stimulere til investeringer og bedre global tilgang til handelsvarer, so...

Awarded: NOK 23.9 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land: Man and forests - an evaluation of management strategies for reduced deforestation and forest degradation

REDD+-piloter er etablert for å skaffe erfaring om hvordan reduserte utslipp fra avskoging kan implementeres lokalt. Prosjektet har fulgt 6 piloter - i Brasil, Den demokratiske republikken Kongo, Tanzania og Uganda. Prosjektet har fokusert på fire aspekter. Først dokumenterer vi de institusjonel...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Taxation, Institutions and Participation (TIP): The Dynamics of Capital Flows from Angola, Tanzania and Zambia

Formålet med prosjektet var å undersøke effekter skatteparadiser har på det innenlandske skattesystemet, institusjoner og folkelig deltakelse i afrikanske land, med et særlig fokus på Angola, Tanzania og Zambia. For å bedre velferden for befolkningen, trenger afrikanske land et skattegrunnlag for...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Safer Births- new knowledge and innovations to decrease perinatal mortality and morbidity worldwide.

Safer Births er et forsknings- og utviklingsprosjekt for å bedre fosterlyds overvåkning, nyfødt gjenoppliving og overlevelse. Globalt, er cirka 45% av under 5-års dødelighet knyttet til nyfødtperioden, ofte som en konsekvens av fødsels komplikasjoner og fødsel asfyxi. De fleste av disse dødsfall...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Rogaland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Community-based organizing against HIV and for rights among same-sex attracted men in Dar es Salaam, Tanzania

Det var svært begrenset fokus på homo- og bifile menn (HBM) og transkvinner (TK) i hiv-relatert forskning i Afrika sør for Sahara de første to tiårene av hivepidemien. Dette prosjektet ble igangsatt som følge av den kunnskapsmangelen dette hadde resultert i, og har hatt som formål å genere ny kun...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

GIRLS' ECONOMIC EMPOWERMENT - THE BEST CONTRACEPTIVE? A Randomized Controlled Trial in Tanzania

Prosjektet ledes av Chr. Michelsens Institutt og Femina Hip i Tanzania, i samarbeid med The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole (NHH), The Economic Research Foundation, og Development Pioneer Consultants. Hovedmålet med studien er å bedre vår forståelse for unge kvinners reproduksjonsavgjøre...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The useful life of bednets for malaria control in Tanzania: Attrition, Bioefficacy, Chemistry, Durability and insecticide Resistance

Myggnett (Long-Lasting Insecticidal Nets, LLIN) er en viktig metode for å kontrollere malaria i Afrika sør for Sahara (SSA). Mer enn en milliard LLIN ble i perioden 2000-2015 delt ut i SSA. Dette bidro til å redusere malariadødeligheten med 60 % og reddet minst 6,2 millioner liv. Når nett eldes, ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Flows and Practices: The Politics of Integrated Water Resources Management (IWRM) in Africa

Integrated Water Resources Management (IWRM) has emerged as a key approach in the water sector in the past decade. However, IWRM has not produced the anticipated socio-economic, political and ecological outcomes due to the uncertainty and complexity of ri ver basins and the plural, overlapping an...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring and risk assessment of contaminants in Southern Africa: Arusha in Tanzania as a model

Bakgrunnen for prosjektet er økt urbanisering og industrialisering i Tanzania, Afrika som medfører økt forurensning av miljøet. Intensivert jordbruk kan føre til økt bruk av sprøytemidler og forurense matvarer til det lokale markedet så vel som til eksport. Tungt nedbrytbare miljøgifter kan komm...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

On the mechanics of microfinance

Mikroforetak er en viktig kilde til sysselsetting, og utvikling av slike foretak er et viktig politisk målsetning i de fleste land, og særlig i utviklingsland hvor mer enn halvparten av arbeidsstyrken typisk er sysselsatt i slike foretak. Manglende tilgang til finansiell kapital har fått mye oppm...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Health promotion, dignity and human rights: improvement of maternal health

For en kvinne i Afrika sør for Sahara er risikoen for å dø som følge av svangerskap eller barnefødsel 1 til 39 sammenlignet med en risiko på 1 til 3.800 for kvinner i industriland. Risikoen for varige fødselsrelaterte skader og funksjonshemming kommer i tillegg. De fleste dødsfallene blant kommen...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Akershus

GLOBHELS-Global helse

A rapid serological screening method for detecting tuberculosis disease and monitoring the efficacy of new vaccines

The development of new diagnostic tools and more effective vaccines are essential to combat the global tuberculosis (TB) pandemic. The lack of a widely accessible screening test that is easy to perform without laboratory facilities is one of the main reas ons for the unacceptable delay in diagnos...

Awarded: NOK 12.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Global health e-infrastructures: integration and use of information

Verdikt prosjektet forsker på utvikling, integrering og implementering av helseinformasjonssystemer (HIS) i land og regioner i Afrika og Asia med fokus på, og utgangspunkt i, programvareutvikling av DHIS2 som er en åpen kildekode plattform for Helseinformasjonssystemer- Utviklingen av DHIS2 koor...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Oslo