0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Maritime Autonomous Sampling and Control

MASCOT prosjektet bruker og utvikler metoder fra statistikk og robotikk for å kunne gjøre effektiv utforskning av havet. Spesielt ser vi på frontsystemer; elveutløp der ferskvann renner ut i fjorden eller områder der fjordvannet møter havet. Disse frontene har vist seg viktige innen for eksempel ...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Robots for Ocean Sustainability

Bærekraftig utforskning og utnyttelse av havene krever undervannsroboter: Havene spiller en nøkkelrolle når det gjelder å adressere de globale utfordringene knyttet til global oppvarming, en økende befolkning og tilhørende behov for energi, mat og mineraler. For å kunne høste de marine ressursene...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MIRAGE: A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis

Et hovedmål i prosjektet er å videreutvikle datamaskiners evne til å lytte til og forstå musikk. Vi utvikler banebrytende teknologi som også vil kunne hjelpe menneskelige lyttere til å bedre forstå og verdsette musikk. En viktig anvendelse av denne teknologien vil være å gjøre musikk mer tilgjeng...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spillexpo 2019 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2019 er oppfølgeren til tidligere års Spillexpo. Spillexpo er den første dedikerte spillmessen pa° norsk jord. Spillexpo har en bred publikumsprofil og ønsker å være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, sv...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven Framework for Personalised Cancer Screening

Kreft er en av de største årsakene til sykdom og død over hele verden. Mer enn 33 000 nordmenn får kreft hvert år og 11 000 nordmenn døde av kreft i 2017. En stor del av disse kreftsykdommene kan forebygges. For eksempel har masseundersøkelser av livmorhalskreft, som ble etablert i Norden på° 196...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 25th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education (ITiCSE 2020)

ACM ITiCSE 2020: The 25th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education will be held June 15-19, 2020 at NTNU, Trondheim, Norway. Two days for workshops and the doctoral consortium (15-16 of June) and three-day for the main conference; organised by NTNU and brings t...

Awarded: NOK 95,530

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og studente...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AiiDA and VASP workshop

Formålet med arrangementet er å heve kunnskapsnivået hos forskere innen materialvitenskapfeltet. Arrangementet fokuserer spesielt på VASP og AiiDA. Den første er godt fundamentert i forskerstaben, nasjonalt og internasjonalt og dens bruk er således forsvart av eksisterende prosjekter og deres pro...

Awarded: NOK 88,583

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 18th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society (I3E2019)

IFIP I3E2019 - 18th IFIP Conference on on e-Business, e-Services and e-Society (I3E) will be held September 18-20, 2019 at Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim, Norway. Conference chairs are Associate Prof. Ilias Pappas (NTNU & UiA), Associate Prof. Patrick Mikalef (NTNU), Prof. Yogesh Dw...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Formation Evaluation and Geosteering Workshop 2019 by NFES and NORCE

Due to high cost of the offshore operations in rough environment, the North Sea are in the top league for development of cutting-edge technologies for formation evaluation and geosteering. Many innovative solutions pioneered for the North Sea are now commercially available worldwide. Extensive re...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

NEXFLOW - Next generation oil-water flow models in production technologies

Ved produksjon av olje og gass blir såkalt flerfasestrømning brukt for å transportere olje, gass og vann i samme rørledning inn til produksjonsanlegg. Fremtidens flerfasetransportsystemer må kunne håndtere lengre distanser, høyere vannproduksjon, komplekse strømningseffekter som resultat av produ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Communication Theoretical Foundation of Wireless Nanonetworks

De ekstracellulære vesiklene deltar i intercellulær signalering og er svært relevante enheter for både fysiologiske- og patologiske prosesser. Nye medikamentleveringssystemer har blitt foreslått ved å bruke ekstracellulære vesikler som bærere av aktive biomolekyler mot målcellene. CIRCLE-prosjekt...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bedre fly(t)

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Foreløpig henger denne sektoren etter privat sektor når det gjelpder å ta i bruk droneteknologi. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORC...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction

Prosjektet "Improved Pathology Detection in Wireless Capsule Endoscopy Images through Artificial Intelligence and 3D Reconstruction" har som mål å på en effektiv måte forbedre nøyaktigheten for deteksjon av tarmsykdommer gjennom bruk av kapselendoskopi. Dette vil føre til bedre behandling. Nøyakt...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent use of data to build optimization tools for cyber-physical systems in the process industry

Prosessindustrien er en av de største "produsentene" av data, der en typisk prosess genererer tusenvis av datapunkter hvert sekund. Deler av prosessindustrien har brukt sanntidsdata for beslutningstaking i mer enn 50 år og har til nå vært den ledende industrien når det gjelder intelligent bruk av...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells

Tusenvis av brønner vil måtte stenges og forlates på norsk sokkel de kommende tiårene. Permanent nedstenging av brønner krever at man etablerer barrierer av en viss lengde som spenner hele tverrsnittet av brønnen, fra formasjon til formasjon, i et evighetsperspektiv. Siden tilstanden til den oppr...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

11th Symposium on Search-Based Software Engineering (SSBSE 2019)

Search-Based Software Engineering (SBSE) is a field of research that applies search algorithms (a sub-field in Artificial Intelligence) in software engineering. The SBSE field has grown significantly recently and the field has become matured to achieve real-world results. The Symposium on Search-...

Awarded: NOK 64,082

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Balancing Compute and Memory Performance in Reconfigurable Accelerators with Analytical Modeling

Den eksponentielle økningen av datamaskinytelse over de siste fire tiårene har vært et resultat av kontinuerlig forbedring av produksjonsteknologi. Dennardskalering, som beskriver hvordan spenningene og dimensjonene på transistorene kan endres slik at man får mindre transistorer som bruker mindre...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordic VR Forum 2019 - nordisk konferanse og workshop om kunnskapsoverføring, læring og historiefortelling med bruk av VR/AR/XR-teknologi.

Digitalisering er vårt tids største samfunnstransformerende prosess, og tilgang på rett kompetanse er helt vesentlig for at norsk IKT-sektor skal vokse. Stadig raskere endringer i arbeidslivet fører til at mange arbeidstagere trenger ny kunnskap og kompetanse. Samtidig vet vi at mange unge sliter...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og g...

Awarded: NOK 50.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TPDL 2019: 23rd International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries

TPDL er en internasjonal og godt rangert vitenskapelig konferanse hvor forskere fra hele verden presenterer og diskuterer fagfellevurderte vitenskapelige bidrag. Konferanse-proceedings publiseres i Springer Lecture Notes of Computer. Hovedarrangør for TPDL 2019 er Storbyuniversitetet OsloMet, In...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Theorem Proving from the Mindset of Parameterized Complexity Theory

Å bevise eller motbevise matematiske setninger ved hjelp av automatiserte prosedyrer har vært en appellerende idé i minst et århundre. Likevel, selv om forskingsfeltet om automatiserte resonnement har nådd viktige milepæler de siste tiårene, er det fortsatt uavklart hvorvidt datamaskiner i vesent...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NGINO - Next Generation Internet in Norway

Europakommisjonen lanserte høsten 2016 initiativet om neste-generasjons internett (Next Generation Internet, NGI). Initiativet tar sikte på å forme det fremtidige internettet som et interoperabel plattforms økosystem som støtter de sentrale europeiske verdiene: åpenhet, inkludering, transparens, ...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Individual Colour Vision based Image Optimisation

«Individuell fargesynsbasert bildeoptimalisering» (ICVIO) er et tverrfaglig prosjekt som bidrar med et avgjørende fremskritt i metoder for å reprodusere og forutsi individuell menneskelig fargeoppfattelse av bilder. Det muliggjør perseptuelt meningsfull fargebildeoptimalisering samt prediksjon av...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescents

Medisinsk behandling av tenåringer med kroniske sykdommer er en stor utfordring. Etter en organtransplantasjon er daglig inntak av immundempende medikamenter en forutsetning for at det organet ikke avstøtes. Hopper man over/glemmer man en dose kan dette føre til avstøtning og tap av det transplan...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Acceler8. Game Changers Investor Summit

Acceler8. Game Changers Investor Summit arrangeres i Bergen 22-24 oktober 2019 med formål om (1) å presentere Norges beste vekstselskaper for ledende nasjonale og internasjonale investorer, (2) å koble norske TTO/forskningsmiljøer med Li Ka Shing Foundation, for (3) å styrke Norges posisjon inter...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

TRANSPORT-Transport 2025

ReiseNavet

Mobility as a Service (MaaS) integrerer flere ulike transporttjenester i en tjeneste og støtter fleksibel mobilitet på den form og i det omfang som brukerne trenger, både til daglig og når spesielle behov oppstår. MaaS kan dermed fjerne behovet for å eie privatbil. Brukeren forholder seg til kun ...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjør...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

RiskBIM – «Risikostyring for BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter» var et forskningsprosjekt som ble utført 2019 – 2022. Bane NOR var prosjektansvarlig, og IFE var hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult hadde både finansierende og utførende roller, og...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo