0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

ISOS - Multi-functional icephobic, robust, lightweight and transparent coatings for windows and lenses

Is på overflater kan vere eit problem i mange samanhengar. Dei fleste av oss i Norge har skrapa is av bilruta ein kald morgon. Eit større problem er is på vindauger og linser. Dette kan skape sikkerheitsproblem mange stader vinterstid, grunna avgrensa sikt. Is på sensorar og kameralinser gjer at...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Additively manufactured magnetic high entropy alloys for renewable electricity

"Myke" magnetiske materialer er standard komponenter i elektromagnetiske generatorer (for eksempel vindmøller) og elektriske motorer (for eksempel elbiler) samt intelligente systemer bestående av sensorer og aktuatorer. Disse har stor betydning for digitalisering av vårt samfunn, industri samt ut...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays

Det er et behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre en ansvarlig utvikling av nanoteknologi. Det er derfor et stort behov for å innhente pålitelig, balansert o...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocellulose

Sammenbinding eller vedheft mellom materialer er en svært sentral del av ingeniørvitenskapen, og relaterte produkter som lim, ulike belegg (coating) og kompositter utgjør en multi-milliardindustri. God vedheft mellom fiber og bindemiddel gjør det mulig å lage stabile komposittmaterialer som vindm...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Factors influencing the formation, fate and transport of microplastic in marine coastal ecosystems

FORTRAN-prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved SINTEF Ocean, universitetene i Stellenbosch og Western Cape i Sør-Afrika, og den sør-afrikanske organisasjonen WildOceans. Prosjektet har som formål å undersøke faktorer som påvirker dannelsen av mikroplast fra plastavfall som havner i havet....

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Host response to biomaterials - pathophysiological mechanisms and therapeutic inhibition in biomaterials science

Målet vårt er å forstå akutte reaksjoner som oppstår i blodet når humant vev kommer i kontakt med biomaterialer. Vi ønsker også å forbedre behandlinger som benytter seg av biomaterialer, alt fra biomaterialer benyttet i implantater i det vaskulære systemet til administrasjon av nanopartikler. ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

SCINDEEP: Safety Challenges for Industries; Dermal Exposure to nanosized Particles.

SCINDEEP-prosjektet fokuserer på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i arbeidsatmosfæren i norsk metallegeringsindustri, for brannfolk og feiere. Dette er yrker utenfor nanoteknologibransjen der folk jobber under forhold hvor det er risiko for å bli utsatt for nanopartikler, i denne...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Safety and modelling of aged Li-ion Batteries

Hybride og elektriske skip har blitt ett viktig vekstområde for en rekke industrier i Norge. Ved å elektrifisere skip kan man redusere energiforbruk og utslipp av CO2, NOx og partikler fra skipene betydelig. De største installerte batterisystemene er så langt på flere MWh elektrisk energi og kons...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

nanoAUTOPHAGY - health implications of nanoparticle-induced changes in autophagy

I prosjektet nanoAUTOPHAGY ønsker vi å kartlegge hvordan ulike nanomaterialer påvirker autofagi; cellenes ”renovasjonssystem”. Målet er å forstå de bakenforliggende mekanismene for nanopartikkeltoksisitet, og å identifisere nanopartikler som kan benyttes til nye behandlingsformål. Autofagi er en...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science Conference 2018

Oslo Life Science Conference er en møteplass for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for tredje gang. I 2018 er arrangementet planlagt å vare over 4 dager, 12.-15. februar 2018. Konferansen arrangere...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Digital plattform som kobler psykologer og brukere for forebygging og behandling av lettere psykiske problemer.

Vår mentale helse er avgjørende for vår livskvalitet, og gjenspeiles i hvordan vi opplever både oss selv, andre mennesker, hverdagen, vår arbeids- eller studiesituasjon og samfunnet rundt oss. Det anslås at 30 % av befolkningen opplever psykiske vansker hvert år, og i tillegg opplever opp til 15 ...

Awarded: NOK 79,399

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides

GoPHy MiCO adresserer en vesentlig utfordring i utviklingen av nye, effektive energisystemer basert på proton-keramiske brenselceller og elektrolysører (PCFCs / PCECs), nemlig identifikasjon og optimalisering av keramiske elektrodematerialer med blandet protonisk og elektronisk ledningsevne, såka...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Communication Seminar on Nanomaterials in Wastewater Treatment Plants

MNMs have unique properties and are increasingly used within a wide range of sectors e.g. food, medicine, cosmetics, electronics, sporting equipment and household goods. This increased usage of MNMs has led to a corresponding increase in their release to established waste streams. Currently, WWTP...

Awarded: NOK 15,296

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Novel molten carbonate/ceramic composite materials for sustainable energy technologies with CO2 capture and utilization

Brenselcelle basert på smeltet karbonatelektrolytt (MCFC) fungerer ved temperaturer over 550 ° C med fordeler som høy toleranse for drivstoff, høy effektivitet og lave fabrikasjonskostnader sammenlignet med andre brenselcelletyper. MOCO3 prosjektarbeid for å forbedre katodeytelsen til MCFC av nye...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Green high-performance and low-friction interfaces tailored by the reactivity of novel DLC coatings and ionic liquids

GreenCOAT-prosjektet handler om å designe et grønt DLC-belegg for kontaktoverflater basert på en ny DLC-teknologi som er skreddersydd for ufarlig ioniske-væsker (Ionic liquids - ILs) smøring. Kun en slik teknologi vil kunne tilfredsstille den strenge lovgivningen om miljø og klimagassutslipp, og ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Medsensio - Cloud services for real-time detection and classification of abnormal lung sounds

Over 300 million mennesker verden over lider av kroniske luftveissykdommer som astma og KOLS. Undersøkelse av symptomer kalt auskultasjon forgår ved hjelp av stetoskoper, som ikke har forbedret seg betydelig siden det forrige århundre. Auskultasjon kan være vanskelig, uerfaren leger kan derfor to...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanostructured Thin Film Electrodes for Supercapacitors

The rapid development of the so-called the Internet of things (IoT) is accelerating the reduction in size and weight of electronic devices to be used in cyber-physical systems. This, in turn, drives an increasing demand for rechargeable high-performance energy storage devices that are small enoug...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fabricating cellulose nanocomposites for structural coloration

Målet med prosjektet er å utvikle originale, miljøvennlige, nano-strukturerte overflater og belegg med fabrikkert optisk funksjonalitet for å kontrollere farger ved refleksjon av lys. Overflatene og beleggene vil bli fremstilt fra kostnadseffektive naturlige materialer som cellulose eller leire, ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

WAter BAsed SELective COATings for intelligent facade collectors

Formålet med prosjektet var å utvikle nye strålings-selektive malinger basert på nano-materialer for å øke effektiviteten til bygningsintegrerte solfangere i polymermaterialer. Samtidig vil en frihet i fargevalg øke den arkitektoniske fleksibiliteten og den visuelle kvaliteten til bygg med integr...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Dignum, selvstendighet og verdighet på toalettet

Vi lager hjelpemidler for å selvstendiggjøre mennesker i hverdagen. Vårt første produkt er rettet mot ryggmargsskadde og andre bevegelseshemmede for å gjøre dem i stand til å gå på toalettet uten assistanse. Dette gjør vi gjennom å sette brukeren dønn i sentrum under utvikling av produktet. Stud...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Designing new renewable nano-structured electrode and membrane materials for direct alkaline ethanol fuel cell

Prosjektresultatene gir nye vitenskapelige og teknologiske konsepter og effektive løsninger i utviklingen av brenselceller, som har blitt identifisert som nøkkelteknologien i et globalt forsøk på å sikre fremtidens industri for ren energi. Brenselceller konverterer direkte kjemisk energi lagret i...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nanovaccines for anti-tumour immuno-therapy

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en ny lysaktivert nanovaksine mot kreft. Til dette formålet er det benyttet nanopartikler basert på biologisk nedbrytbar og biokompatibel hyaluronsyre som fungerer som ryggraden for tumorassosierte antigener. For å avgi tumorassosierte antigener t...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New structured substrates for downstream processing of complex biopharmaceuticals

Viruslignende partikler (VLP) og virusvektorer (VV) revolusjonerer medisinen ved å tilby målrettede vaksiner. Produksjon av VLP og VV er kostbar og tidkrevende. En av hovedårsakene er at rensing ved kromatografi, den nyeste teknikken, har ulemper ved ytelsen. Vi utvikler nye målrettede overflatem...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SignLab - En global leverandør av tegnspråkopplæring

SignLab utvikler en global læringsplattform for alle verdens tegnspråk. Globalt er det estimert at 70 millioner mennesker er døve, 80% av disse er totale analfabeter, kun 1-2% får opplæring på tegnspråk. Hovedårsaken til dette er at få hørende i nærmiljøet kan eller har muligheten til å lære t...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Innlandet

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bactericidal hybrid surfaces against Gram-negative and Gram-positive pathogenic bacteria: Smart Tools for Wastewater Purification

Det siste trinnet i dette prosjektet var å teste og evaluere patogeninhiberings potensiale av de utviklede nano-baserte materialenes virking i tandemmønster (T). Studieresultatene som ble oppnådd ved forrige forsøk var lovende og antydet at filmbaserte formater, dvs. Molecularly Imprinted Polymer...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A new generation of monodisperse magnetic beads produced by advanced microtechnology methods.

Diagnostiske tester utgjør en viktig del av helsevesenet over hele verden, og tidlig diagnose er avgjørende for å redusere kostnader og spare millioner av liv hvert år. Covid 19 testing er et utmerket eksempel dette. Magnetiske Ugelstad-kuler markedsføres under navnet Dynabeads og produseres i N...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Environmental friendly piezoelectric materials for sensors, actuators and implants in medical technology

Medisinsk teknologi er svært viktig for framtidens helsevesen, og denne teknologien er avhengig av forskjellige komponenter som sensorer, aktuatorer og implantater som skal benyttes inne i kroppen f.eks. som blodtrykksmålere og pace makere. Det er også viktig at disse komponentene er autonome, dv...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

8th Annual S.Net meeting: The Co-Production of Emerging Bodies, Politics and Technologies

S.Net er the Society for the Study of New and Emerging Technologies. S.Nets årlige konferanser samler 100-150 deltakere fra alle kontinenter og fra humaniora, samfunnsvitenskap, STEM og policy. S.Net het opprinnelig Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, og har siden op...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Elektrisk Infrastruktur for Godstransport

ELinGO avholdt sin sluttkonferanse 12.juni 2018, hvor prosjektets hovedfunn ble presentert. Norge har satt seg ambisiøse klimamål; innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal Norge være klimanøytralt og ha kuttet minst 40% av utslippene. Dette innebærer at Norge i åren...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Innlandet

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

ELSA Norway network II

ELSA Norway har eksistert som nettverk ELSA (Ethical, Legal and Societal Implications) og RRI (Responsible Research and Innovation) forskere siden 2012. Nettverket tjener både eksterne og interne formål: Eksternt er det behov for en koordinert informasjonskanal som kan identifisere og eksemplifis...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage