0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hierarchical Reinforcement Learning Models with Applications in Radio Resource Management

Temaet i denne avhandlingen er ytelsen til datanettverk målt i forsinkelse og pakketap. Den maksimale kapasiteten til datanettverk, også kjent som båndbredde, har økt jevnlig i flere tiår. Etter hvert som mer kapasitet blir tilgjengelig dukker det opp nye applikasjoner som behøver mer båndbredde...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16th European Conference on Multi-Agent Systems

In the last two decades, we have seen a significant increase of interest in agent-based computing and agreement technologies. This field is now set to become one of the key intelligent systems technologies in the 21st century. EUMAS 2018 is a designated event of the European Association of Mul...

Awarded: NOK 47,138

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tekprat 2018

Tekprat er et strategisk viktig møteplass har arrangert regelmessig 2 ganger i året siden 2017. Møteplassen TekPrat er del av Helse Bergen gjennom sin IKT Innovasjon og Testlab, "Mulighetsrommet". Målgruppen er leder (beslutningstakere), forskere, klinikere, prosjektledere, rådgivere, innovatører...

Awarded: NOK 21,597

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International workshop on Application of advanced plant information systems for nuclear decommissioning and life-cycle management

Based on feedback from the participants of our first event focusing on digitalisation for nuclear decommissioning (www.ife.no/hrpdecom2017), we are organising this event www.ife.no/digidecom2018. (see also: www.ife.no/digidecom2019). The first event, organised in 2017 by the Institute for Energ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Marna Engineering as

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle spesifikasjonene for en software-rutine som modifiserer G kode slik at den passer til metall-printing. Dette vil kunne skje enten ved en modifikasjon av en standard (fortrinnsvis open-source) slicer, eller ved en post-processor som justerer G-kode filen dire...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2018-2019

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temperatur Kompansering i Stål

Our monitoring systems currently use a simple linear model to compensate for temperature variation. This model works well for slow temperature variation, but we would like to investigate if we can do even better. Our system can only measure the temperature on the pipe surface, which is not neces...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Powel Environment AS

Powel Environment utvikler skyløsninger som bruker data fra ulike datakilder som sensorer og SCADA-systemer. Cybersecurity i slike løsninger er viktig for å stole på at data håndteres på en sikker måte og at viktige aspekter av informasjonssikkerhet tas hensyn til. Det overordnede prosjektet, s...

Awarded: NOK 86,341

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool – Optronics Technology AS

Innen olje og gass-industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass/biogass består av både eksplosive og giftige gasser, og metan-detektorer eller hydrokarbon-detektorer anvendes for å detektere lekkasjer eller utslipp før konsentrasjonene når eksplosjonsfarlig nivå. Vi jobber med å utvikle neste g...

Awarded: NOK 87,299

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Carving5

A challenge related to the optical design of a retinal scanning camera is to create images of good contrast and sharpness. The main challenge is back-scattered light from the cornea/lens, which will destroy the signal/noise ratio. It is therefore important to establish an optical design which all...

Awarded: NOK 87,299

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support for the workshop NWPT 2018: the 30th Nordic Workshop on Programming Theory, Oslo, Norway, October 24-26, 2018

The scope of the meetings covers traditional as well as emerging disciplines within program- ming theory: semantics of programming languages, programming language design and program- ming methodology, programming logics, formal specification of programs, program verification, program construction...

Awarded: NOK 82,666

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2018

NOKIOS 2018 vil søke svar på hvorfor og hvordan øke innovasjonstakten i offentlig sektor. Konferansen skal bidra til samhandling på tvers av akademia, næringslivet og offentlig forvaltning og vi tar mål av oss til å være årets beste arena for inspirasjon og nettverksbygging. Program Gjennom fore...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12494 Immortal Virtual Machine - solving the problem of file format and infrastructure obsolescence

Målet med Immortal Virtual Machine (iVM) -prosjektet er å bygge en omfattende bevaringsløsning som sikrer tilgang til nåværende digitale data i fremtiden (500+ år). Vi har utviklet en virtuell maskin (VM) for å rekonstruere data i fremtiden, den er integrert med Piql Services. En virtuell maskin...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SikkertNOK Conference 2018

SikkertNOK 2018 is the eight chapter of the annual national conference on information security. It serves the dual purpose of raising public awareness on information security and bringing key people in the information security sector and the research sector together. NorSIS is the national organi...

Awarded: NOK 21,811

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Consumer choice, personal data and privacy in the smartphone age

Resultater og framdrift pr. 30. september 2020 Artikkelen Digital personvern - kunnskap, bekymring og adferd er publisert i Magma 2/2020. Sammendrag Mengden av persondata som genereres gjennom bruk av digitale tjenester, er stadig økende. Målet med denne artikkelen er å bidra til en bedre fo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NordiCHI 2018-konferansen

NordiCHI 2018 er en nordisk konferanse om menneske-maskin-interaksjon (human-computer interaction HCI) som går annet hvert år og som som tildeles arrangører i de nordiske etter søknad. I år er det UiO ved Institutt for informatikk i samarbeid med Oslo Met som arrangerer konferansen (det er 10 år ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Testing of Learning Robots

Fremtiden til industrielle roboter er rotfestet i utviklingen av roboter som kan samarbeide og lære i samspill med mennesker. Disse samarbeidende robotene må ha evnen til å forbedre og utvikle seg gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer. Det er utfordrende å trygt kontrollere og teste læringsevne...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security in Energy Infrastructure of Smart Cities (CPSEC)

Infrastruktur for energi, som i dagens samfunn er støttet av moderne Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (IKT), er blant de viktigste typene Kritisk Infrastruktur (KI) som muliggjør vitale samfunnsoppgaver. Skade eller ødeleggelse på slik kritisk infrastruktur ved cyberangrep, naturkatastro...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media

This is a popular science presentation of the project 285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media. TekLab was granted funds for activities in the period 01.09.2018 - 15.09.2019. The primary objective of this project was to strengthen the existing resea...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector

AlgoCult-prosjektet har støttet et forskningsnettverk med mål om å studere bruk og implikasjoner av algoritmer i digitaliseringen av offentlig sektor. Algoritmer og automatisert beslutningstaking blir presentert for publikum som en måte å åpne prosessene for kunnskapsproduksjon for innbyggerne, f...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis

Det internasjonale, tverrfaglige nettverket HUMAN RIGHTS AND DIGNITY IN THE GLOBAL REFUGEE CRISIS: POLICIES AND TECHNOLOGIES TRANSFORMING THE HUMAN RIGHTS DISCOURSE ON REFUGEES (HUMDIG) springer ut av behovet for å forstå hvordan reaksjonene fra vestlige demokratier til den pågående flyktningkris...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL- prosjekt AFarCloud, Aggregate farming in the cloud

Europeisk landbruk står overfor mange økonomiske utfordringer når det gjelder produktivitet og kostnadseffektivitet samt økt mangel på arbeidskraft, delvis på grunn av avfolkning av landsbygda. Videre er pålitelig gjenkjenning, nøyaktig identifisering og riktig kvantifisering av patogener og andr...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism

I følge den siste Reuters Digital News-rapporten fra 2019, blir 88% av nyhetene lest online. Likevel, antall mennesker som unngår å lese nyhetene helt, er minst 32%, ifølge den samme rapporten. Online nyhetslevering støttes ofte av kunstig intelligens (AI)-teknikker. Vi forstår ikke hvilken innvi...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CAPABLE: empower citizens to active use of their health information

I CAPABLE utforsket hvordan innbyggerne aktivt kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger til å fremme helse og mestre egen sykdom. Premisset er at funksjoner for oppslag og lesetilgang til egen helseinformasjon bare er et skritt på veien. Vi utviklet en digital prototype der man kan bruke, kompl...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smarte Byer Norge -Nettverket på Nordic Edge. Tema i år er samhandling mellom FoU, næringsliv, kommune, stat og samfunnsliv.

Nordic Edge er tredje trinn i "Rakettprosjektet". Rakettprosjektet har som mål å standardisere smartbydata slik at det utvikles flere norske smartbyløsninger. Se mer om Rakettprosjektet på http://www.smartebyernorge.no/rakettprosjektet Trinn 1 var konsensus om standardisering på Smart city semi...

Awarded: NOK 36,204

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjo...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Response theory for advanced spectroscopic experiments

I spektroskopiske eksperimenter bruker man elektromagnetiske felter, gjerne i form av laserpulser, til å bestråle en prøve av stoff. Prøven består av noe som er interessant å undersøke - for eksempel DNA, et potensielt solcellemateriale, et mulig legemiddel eller noe som kan være egnet til bruk i...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EET: Evolutionary Enterprise Testing

Programvare er noe som påvirker mesteparten av våre liv, eksempelvis gjennom banktjenester, helsetjenester, organisasjoner, transportsystemer, smart-telefoner, underholdningssystemer osv. Dessverre er utviklingen av programvare noe svært krevende, og, mesteparten av time, systems blir lansert med...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploiting Abstract Data-Access Patterns for Better Data Locality in Parallel Processing

Den digitaliserte verden øker distribuerte tjenester, og programvaren går mot fleksible distribuerte og parallelle behandlingsmiljøer. Dårlig utformede parallelle applikasjoner kan redusere ytelsen på grunn av forsinkelser i tilgang til eksterne tjenester, treg kommunikasjon og hotspots med mange...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Metrological texture analysis for hyperspectral images

Tekstur finnes overalt i hverdagen. Når vi er i en klesbutikk kan vi skille to hvite skjorter fra hverandre, hvilken som er laget av silke og hvilken av lin, uten å måtte ta på dem. Modenheten til en frukt kan også bestemmes av dens tekstur. I tillegg til disse daglige oppgavene er tekstur også b...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop on Ocean Modelling + Sampling => Control

The world oceans are poorly sampled to understand the inter-relationships between the biological, physical and climatological changes taking place rapidly, especially in northern waters relevant to Norway. The poor state of sampling is in part due to lack of modern tools and methods (including ro...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage