0 projects

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

14th International Conference on Substorms

Nordlyset har fascinert mennesker i tusenvis av år, men deres opprinnelse forble et mysterium i mange år. Det banebrytende arbeidet til Kristian Birkeland og andre norske forskere dannet grunnlaget for mange funn gjort siden romalderens begynnelse. I 1964 introduserte S.-I. Akasofu ideen om auror...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Support for the First European Conference on the Structural Integrity of Additive Manufactured Materials

Strukturell integritet, d.v.s. brudd og utmatting til materialer og komponenter produsert med additiv tilvirkning blir stadig viktigere med teknologiens overgang mot større industriell utnyttelse. Konferansen gir en oversikt over gjeldende vitenskapelig kunnskap og stimulerer ideer til fremtidige...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) - konferanse Oslo 2019

ESPMH-konferansen 2019 Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo hadde i anledning sitt 30-års jubileum i 2019 gleden av å arrangere den 33. årlige konferansen til organisasjonen ESPMH ? European Society for Philosophy of Medicne and Health Care. ESPMH ble grunnlagt i 1987 av en gruppe...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Research in Early Childhood Education (IRECE) Conference 2020 Diversity in early childhood education

Temaet for IRECE 2022 i Tromsø er mangfold i ECE, med globale og lokalt arktiske perspektiv. Undertemaene vi har valgt er innfødte språk og kulturer, intergenerasjonsoverføringer og -spenninger, forestillinger, lek og arbeid, utforsking og kulturell danning, kunst, teknologi og pedagogikk, utfors...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

History-dependent friction

Friksjon er et fenomen av stor praktisk, teknologisk og vitenskapelig betydning og som har utfordret menneskeheten i tusener av år. De grunnleggende lovene for friksjon ble introdusert av Amontons og Coulomb rundt 1700. De fant at friksjonskraften er proporsjonal med normalkraften, og at friksjon...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

BERGEN, HANSE AND CHURCH ART Art and Cultural History around the North Sea during the Late Middle Ages and the Early Modern Period

Since 2013 the Germany-based Netzwerk Kunst + Kultur der Hansestädte (Network Art and Culture of the Hanseatic Cities) has been a valuable exchange platform for scholars who work on the art and cultural history of the Hanseatic cities of northern Europe. The network currently consists of 116 scho...

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Research Conference "Multilingual Childhoods: education, policy and practice"

Given the recent global mobility trends, more and more children from birth to six years grow up in multilingual environments, and attend early years services in the language different from their home environment. At the same time, there is an international trend in introducing a foreign language ...

Awarded: NOK 16,718

Project Period: 2019-2019

Location: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

GLOW - Generative Linguistics in the Old World, 7-11. May 2019

The University of Oslo will be hosting the 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) in the period of 7-11 May 2019. Generative linguistics is a major theoretical framework within the language sciences, and GLOW is by many considered the major European organization in formal ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

51st Annual Meeting of the European Pancreatic Club

Føremålet med prosjektet var å arrangere det 51. årsmøtet for European Pancreatic Club (EPC) i Bergen 26.-29. juni 2019. EPC er ein ideell, internasjonal vitskapleg organisasjon for pankreatologisk forsking, altså forsking på biologiske og medisinske problemstillingar i bukspyttkjertelen. Organis...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetic Chemistry

På jorden er kjemien er bestemt av de elektrisk krefter som virker mellom de elektroner og kjerner som molekyler består av. På andre himmellegemer er situasjonen annerledes. Visse hvite dverger (det siste trinnet i utviklingen av de fleste stjerner inkludert solen) er magnetfeltene så kraftige at...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Magnetotelluric Analysis for Greenland and Postglacial Isostatic Evolution (MAGPIE)

Nedsmeltingen av grønlandsisen har akselerert i løpet av det siste tiåret på grunn av klimaendringer. Smelevannet anses nå som en viktig bidragsyter til den globale havnivåstigningen, og er en alvorlig trussel for mange kystnære områder. Det er viktig at vi nøye overvåker isen og volumene av neds...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subglacial Water Impact on long term glacier Dynamics

Dagens oppvarming av Grønland fører til en økning av issmelting. Dette danner mer vann som når bunnen av innlandsisen, og kan i stor grad påvirke isdynamikken. SWItchDyn vil undersøke den langsiktige effekten av økt smeltevann på isdynamikken. En økning i vanntrykk ved bunnen av isen trigger en ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tectonic Stress Effects on Arctic Methane Seepage - SEAMSTRESS

SEAMSTRESS har som mål å undersøke geologiske mekanismer som driver utslipp av drivhusgasser fra havbunnen. Som medvirkende årsak til klima endringer skaper drivhus gasser, slik som metan, stor bekymring. Store mengder metan gass slippes fri fra bunnsedimenter til havet. Dette påvirker ikke bar...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementsstøtte MTEC/ICMASS 2019

MTEC 2019 skal holdes dagene onsdag 13. og torsdag 14. november i samarbeid med ICMASS 2019 (International Conference for Maritime Autonomous Surface Ships) som har fokus på autonome skip. Det faglige opplegget for konferansen vil speile profilen på den siste "Norge og Singapore utlysningen". Kon...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HoloCare Cloud

Holocare Cloud er et prosjekt for skybasert håndtering og AI-basert omdanning av medisinske bilder til hologrammer til bruk i kirurgisk planlegging.Metodene skal testes ut innen to ulike områder av høyspesialisert kirurgi: reparasjon av medfødte hjertefeil og vevsbesparende operasjon for kreftsvu...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Congress for School Effectiveness and Improvement

I perioden 8-12 januar 2019 vil Universitetet i Stavanger være vertskap for en stor internasjonal konferanse som har som mål å bringe minst 500 mennesker sammen om temaet barnehage- og skoleutvikling. De overordnede temaene for 2019-konferansen er: Equity, Diversity og Sustainability. Jan Egeland...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European Conference on Domestic Violence 2019

Vold i nære relasjoner anerkjennes i økende grad som et samfunnsproblem over hele Europa. Innsatser for å forebygge og redusere forekomst samt håndtere konsekvenser - individuelle og samfunnsmessige - er betydelige over hele Europa, men med store variasjoner mellom land. Nasjonalt kunnskapssenter...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology 2019 Meeting, 7-12 July, Oslo, Norway

The International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology (ISHPSSB) brings together scholars focusing on the history, philosophy, and social studies of the life sciences, science education and museum studies, as well as researchers in the life sciences. The biennial ISH...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

53rd Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE), 5.-9. august 2019

Den 53. verdenskongressen av ISAE (International Society for Applied Ethology) ble avholdt i Bergen 5.-9. august 2019. ISAE er den verdensledende organisasjonen for forskere innen atferd og velferd hos dyr som holdes av mennesker, spesielt husdyr og selskapsdyr. Medlemmene er hovedsakelig etologe...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA)

The last two decades have seen broad technological advancements in archaeo-science. The availability of methods and technologies has expanded our ability to address hitherto unanswerable questions in the archaeological record. This generates levels of data and knowledge previously unattainable. C...

Awarded: NOK 93,128

Project Period: 2019-2019

Location: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

29th conference of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS)

Fra 4-7. september 2019 var Norge vertsland for den 30. forskningskonferansen for organisasjonen The European Network of Teratology Information Services. ENTIS (European Network of Teratology Information Services) ENTIS er en europeisk organisasjon med medlemmer fra 21 land, også utenfor Europa...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biomedical Network -Nettverk for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom medisinsk industri, kliniske- og akademiske miljø

Biomedical Network har dette året nådd mange nye aktørar innanfor biomedisinsk forskning, innovasjon og industri. Nettverket er vel kjent og godt etablert som ein arena der industri møter akademia. Det er arrangert fleire større og mindre møter med tema som er relevant for industrielle medlemer o...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Fo...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norwegian Inflammation Network

Kroniske betennelsessykdommer som leddgikt, kronisk tarmbetennelse, multippel sklerose og psoriasis koster samfunnet betydelige ressurser hvert år. Selv om nye biologiske legemidler de senere årene har gitt mange pasienter bedre behandling er det fremdeles mange som ikke har fått hjelp, enten ved...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Jie Yucheng

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage