165 projects

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

D'Amico; G. Italia. STP 04/05

...

Awarded: NOK 39,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Radic, B. Serbia og M. SOE03-04

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Helena Sulkala, FI29, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Stephen J. Walton, NO33, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Leonardi; N. Italia STP 04/05

...

Awarded: NOK 62,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Injac, G. Serbia og M SOE03-04

...

Awarded: NOK 34,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

TU-HUM-Utstyr/databaser/samlinger - Humaniora

Et norsk talespråkskorpus (NoTa)

Målet er å utvikle første del av Norsk Talespråkskorpus, NoTa, nemlig NoTa-Oslo. Mange land har slike korpus, både i Norden og ellers. Et talespråkskorpus er nødvendig for å kunne benytte moderne metoder og teorier i språkteknologi og språkforskning og fo r å utvikle gode taleteknologiprodukter f...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Stojanovska, N. Mak., SOE03-04

...

Awarded: NOK 18,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

O´Callaghan, Irland, POOL 03/04

...

Awarded: NOK 31,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Klonova, O RUS03-04

...

Awarded: NOK 27,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Språkmøter - språklig interferens i det multikulturelle Norge

Prosjektet har som overordnet mål å utvikle ny kunnskap og kompetanse på områder som gjelder det norske språkets og norske språkbrukeres møte med andre språk. Dette vil skje gjennom integrert utnyttelse av den unike kompetansen ved NTNU på områdene teoret isk lingvistikk, sosiolingvistikk, foneti...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Sanfélix-Campos Torres; O. Spania STP 03/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Stolze, Tyskland POOL 03/04

...

Awarded: NOK 79,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tradisjon og innovasjon i de første spansk- og portugisisktalende grammatikker over urbefolkningsspråkene i den koloniale verden og i Asia

I forskningsfeltet misjonærgrammatikk (Hovdhaugen 1994, Zimmermann 1997, Nowak 1999, Zwartjes 2000) er det en sterk slagside mot studier av grammatikker over amerikanske indianerspråk. Svært lite er gjort med asiatiske misjonærgrammatikker selv om disse - spesielt de som er skrevet på spansk og ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Oversettelse som språk- og kulturmøte TAPs (think-aloud-protocols) innen empiriske studier av oversettelsesprosessen

Oversettelse aktiverer språklig, kulturell og kognitiv kunnskap. Hovedtyngden av forskningen innen deskriptive studier av oversettelse har til nå vært sentrert rundt produktet med fokus på strukturforskjeller og - likheter mellom originaltekst og translat . Prosjektet begynner i den andre enden -...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo