0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Norwegian-French collaboration in nanofluid heat transfer

This collaborative effort will boost several projects in the field of nanofluid heat transfer that are currently on in Norway and France. This research direction has been prevalent in the past two decades due to the simplicity of nanofluid production. However, from research literature and user ex...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2024-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of plugging in multiphase flows with adhesive particles

I dette prosjektet undersøker vi prosessen bak et hverdagslig fenomen de fleste av oss har opplevd i kjøkkenet eller på badet: at avløpsrør blir blokkerte. En lignende type blokkering skjer også i oljerør, noe som kan lede til store økonomiske og økologiske tap. Blokkerte blodårer er dessuten en ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland