0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Norsk mulighetsstudie - IHO S-100 Porteføljen

Morgendagens maritime operasjoner vil få helt nye krav til informasjon for å kunne forbedre situasjonsforståelse, drive autonomt og kostnadseffektivt uten å gå på bekostning av sikkerhet og miljø. Disse kravene kan møtes gjennom innovativ bruk og kombinasjon av nye og eksisterende kvalitetssikred...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2020

Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, samt sjøsikkerhet og beredskap. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fundamental investigations of violent wave actions and impact response

SLADE KPN studerer oppførselen til konstruksjoner utsatt for bølgeslag. Målsettingen er (1) å utvide kunnskapen som finnes på dette området, (2) avlede hvordan konstruksjonens respons virker tilbake på lastene som påføres den, (3) utvikle eksperimentelle metoder for å måle dette, og til slutt (4...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Milestone project: Empowering a win-win-win servitisation business model through the digitalisation of ship machinery maintenance data.

Politikk vedrørende marineforsikringer og klassereguleringer har ikke blitt forstyrret i løpet av de siste to hundre årene. Kalkuleringer av forsikringspremier tar for eksempel utgangspunkt i grunnleggende risikofaktorer som hovedsakelig er basert på fartøystype, opprinnelsessted, eierskap, tonna...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Agder