0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Exploring the Potential and Side Effects of Climate Engineering

Med tanke på de ambisiøse klimamålene i Paris-avtalen om begrensning av global oppvarming til 2 °C, med ambisjoner om å nå 1.5 °C, oppstår spørsmål om hvordan dette kan oppnås. Geoengineering har blitt foreslått for å minimere omfanget av menneskeskapte klimaendringer. I dette prosjektet har vi b...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation

Golfstrømmens forlengelse mot Arktis holder Norskehavet og store deler av Barentshavet isfritt. Dette er en forutsetning for vårt milde klima og rike tilgang til marine ressurser, en bærebjelke for norsk velstand og egenart. NORTH er en overordnet og nyskapende tilnærming til både å forstå og tal...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Halocarbon metric workshop: Scientific updates and reduction of uncertainties

While some of the halocarbon gases present in the atmosphere (e.g., chlorofluorocarbons - CFCs) lead to depletion of stratospheric ozone, many of them are strong greenhouse gases that have substantial impacts on radiative forcing of climate change. Their impact on climate varies considerably, de...

Awarded: NOK 40,153

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Simulering av den vestafrikanske monsunen og klimaet i det tropiske Atlanterhavet

Nylig opplevde man et klimatisk skifte i det tropiske Atlanterhavet som hadde stor sosioøkonomisk betydning. Dessverre er det tropiske Atlanterhavet et nøkkelområde i klimasystemet med store usikkerheter. Dagens fremste klimamodeller viser store systematiske feil i dette området, klimaframskrivin...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and Anthropogenic influence on Precipitation and EXtreme events Naturlige og antropogene påvirkninger på nedbør og ekstremnedbør

Nedbørsendringer og spesielt endringer i ekstremnedbør er noen av de viktigste utfordringene ved fremtidige klimaendringer. Forskjell mellom modeller for fremtidens nedbørsendringer er store. NAPEX forsøker å forstå hvorfor det er så store forskjeller mellom ulike klimamodeller. Til dette er det ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of particles and black carbon: Problem or potential for future climate evolution. Assessment through an AeroCom phase III

AeroCom-P3 will contribute to reducing the uncertainty in estimates of aerosol radiative forcing (RF), and thus improve our understanding of natural and anthropogenic drivers of climate change. The relationship between human influence and natural variabi lity in the climate system and quantifica...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

No-analogue climates and ecological responses in the past and future (NoAClim)

"Fossil pollen and climate models suggest a messy world in 2100, as surviving species reshuffle into entirely new combinations, creating 'no-analogue' ecosystems" (Fox 2007, Science 316:823). This project is designed to test this scenario for Norden and t he Baltic Countries. Its approach is to d...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The IPCC AR5 In Europe: Usability, framing and communication of scientific climate information

In order to optimize return for research investment, improved understanding of the transfer, circulation and engagement of knowledge between the scientific and decision-making communities in different contexts and in different European countries is necess ary. The project builds a better underst...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change effects on the fungal ecosystem component

Climate change is globally the most extensive and the fastest process of environmental change, affecting all species and their habitats. ClimFun will study the effects of climate change on fungi in four interrelated work packages (WPs) dealing with change s in: (1) distributional ranges of fungi,...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Adaptive capacity to climate change -personal overseas fellowship

The personal overseas researcher grant will facilitate and undertake critical tasks for the accomplishment of Critical Aspects of Adaptive Capacity to Climate Change in the Northern Regions (working title CAVIAR-II) funded by NORKLIMA (project number ES-4 83216). CAVIAR-II is an on-going project ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Exploring Education for a Changing Future

The prospects of major climate changes pose severe challenges for education. How can schools prepare students to live and act in a changing world? What competencies will future generations need and how should schools be organized in order to develop these competencies among the students? Since ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mixing Artificial Intelligence and Social Science Methods: Quantifying Stakeholder Perceptions and Vulnerabilities to Climate Change

Anthropogenic greenhouse gas (GHG) concentrations are rising and, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) it is probable that this rise is responsible for the increase in global temperature over the past fifty years. Vulnerabil ity to temperature rise has different imp...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

A Better understanding of Interdisciplinary research in Climate Change

This pre-project aims to develop existing theory on research collaboration by gaining a better understanding of interdisciplinary climate change research. The project will also contribute to finding new ways of organising efficient interdisciplinary colla boration within the dynamic field of clim...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Winter disturbance and nitrogen deposition: Unraveling the mechanisms behind ecosystem response to combined effects of climate and pollution

Nordområdene utsettes i stadig større grad for ekstremt vintervær og nitrogenforurensning. Endret vinterklima viser seg gjennom økt frekvens av sterke mildværsperioder som fører til delvis eller full snøtining over store områder. I tillegg mottar nordområdene langdistansespredt nitrogenforurensin...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Efficient and Effective Climate Policies when Greenhouse Gases are Substitutes or Complements to Other Pollutants

The pre-project deals with environmental effectiveness and economic efficiency of climate policies when greenhouse gases (GHGs) are substitutes or complements to other environmental externalities. The project suggests a comprehensive treatment on interact ions among pollutants and takes up issues...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Crafting Climate Advisors - Developing Arenas for the Education of Craftsmen in the Face of Climate Transitions

This pre project will initiate an arena for learning that may enable relevant competence to efficiently be put to use in the vocational educational program for future craft and journeymen. The demand for such arenas stems from the considerable transitions the building sector face in order to res...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

The politics of drought in Brazil: Experimental evidence on municipal omission from the Northeast "semi-arid".

The semi-arid region of the Brazilian Northeast currently faces one of the worst droughts in decades, a climatic phenomenon that has severely affected the livelihood of many of its 20 million inhabitants spread in 1348 municipalities. The largely agrarian region has periodically suffered extreme...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Making decisions under uncertainty and time pressure

Our main objectives are to establish an interdisciplinary network on transformative aspects of uncertainty management, and to work out a full-scale KLIMAFORSK proposal. Instead of focusing on uncertainties embedded in climatic changes and their consequenc es for society, we will focus on how to a...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of climate change on boreal lake ecosystems: Productivity and community responses

Bakgrunn, mål og hypoteser: Prosjektet ?Effects of climate change on boreal lake ecosystems: Productivity and community responses? (ECCO) ble avsluttet våren 2016. Prosjektet var motivert av de sterke endringer som skjer i ferskvann over store deler av den boreale sone: vannet blir brunere, noe...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Impact of Saharan mineral dust particles on invasiveness potential of epidemic bacterial meningitis

...

Awarded: NOK 86,999

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

From values to action: supporting Norwegians to act on their pro-environmental values through participatory workshops

It is imperative that Norwegians begin to transform their practices in ways that reduce their carbon emissions and thus mitigate against climate change. This project will enage a cross-disciplinary team of researchers in an effort to examine value-practic e interactions and to develop a methodolo...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Rebound effects in Chinese Electricity Sector

In China, energy efficiency improvement has been raised as the prominent means for achieving a viable and durable transition to a low carbon and sustainable society. However, the phenomenon of the rebound effect poses a serious threat to the goal of reduc ing energy use by enhancing energy effici...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ideological landscapes in environmental policies - Exploring paradoxes and dilemas

The project questions whether the current environmental management regime is able to adapt its priorities to a wider environmental perspective, and in so doing, increase its possibilities for exerting a positive influence on environmental policy. It is qu estioned whether environmental management...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating three complex problems regarding effects of land use- and transport systems developments on traffic volumes and GHG emissions

Despite clear objectives regarding to reduce GHG emissions from road transport and relatively widespread agreements regarding how land use and transport systems ought to be developed in order to achieve this, there is an implementation gap in practical po licy. One explanation for this is lack of...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Policy, Psychology and Indicators

Our project springs out of two interrelated observations: 1. The "psychological climate paradox": Whilst natural sciences are producing ever-more compelling evidence that anthropogenic forcing creates an increasingly unstable global climate, public aware ness of and interest in climate change ha...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Towards sustainability: Modelling a democratic green economy based on evolved human behaviour by integrating social and natural sciences

Human behavioural ecology is in a position to perform a holistic analysis, from brain research to politics and economy, both intra-, interculturally and historically. Climate change is ultimately a symptom of cognitive drivers evolved in Africa long ago, still present in our minds. These drivers...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Adaptation to unknown territory: potential and limitations of observation-based projections

The scientific consensus about the reality and seriousness of anthropogenic global warming does not include the feasibility of long-term projection of regional and local climate by the conventional physics-based climate models. Such projections are critic al elements in any successful strategy fo...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change solutions: Representations and interpretations

Addressing climate change requires a transformation of key sectors of society. For such change to take place, it is crucial to understand how people conceive of and relate to climatic changes, their consequences and potential solutions. Specifically, sinc e human understandings and opinions will ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Learning from Location - Built Environments and their Adaptability to Climate and Ageing

Identifying how traditional knowledge on localization and organisation of built structures in the landscape, can inform and maybe even generate new approaches to the foreseen and unforeseen climate changes and challenges within the domains of planning and architecture, is the primary goal for th...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Change & Situated Simulations. Humanistic Approach to Visualization and Simulation of Climate Change in Situated and Sensory media.

The primary aim of the ClimSim-project is to explore the potential of creating situated simulations (mobile augmented reality solutions) in order to visualize past and future changes in climate conditions, for use on specific a locations with smartphones and tablets. The simulations are targetin...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo