0 projects

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Straff og hvitvasking (Hvitvaskingsprosjektet)

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Meglerforetak: Pengeforvaltning og hvitvasking

Som nevnt ovenfor er prosjektets hovedsiktemål å empirisk kartlegge sentrale dimensjoner ved hvitvasking tilknyttet pengeforvaltning i meglerforetak. Prosjektet inneholder fire hovedkomponenter:- Empirisk beskrive ulike moduser for hvitvasking:Hvordan gje nnomføres handlingene? Hvem er innvolvert...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

OKOKRIM-Økonomisk kriminalitet

Kriminologiske studier av økonomisk kriminalitet - nye prosjekter fra 1998

Prosjektet består av to delprosjekter: 1. Reguleringen av verdipapirmarkedet. (Paul Larson) Hovedmål er en kritisk analyse av reguleringer og kontroller av verdipapirmarkedet. De senere år har dette markedet vært rystet av en rekke skandaler, noen sakseksemplarer vil analyseres for å...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 1998-2006

Location: Oslo