0 projects

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

On the role of hybridisation in evolution - the case of Eurasian Passer sparrows

I dette prosjektet har fokuset vært på hybridisering og dens rolle i evolusjon og vi har benyttet Passer spurvearter som modellsystem. Det siste året av prosjektet har vi undersøkt hybridiseringens potensielle rolle for tilpasninger. Når arter hybridiserer er ett resultat at det genereres mer gen...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Elucidating the Role and Regulatory Networks of the putative DCAF protein WDR55 in Plant Reproductive Development

Seksuell reproduksjon i blomstrende planter adresserer prosessen som fører til frø og produksjon av frukt. Det biologiske og genetiske samspillet for å utvikle blomsten, danne gameter og som fører til dobbel befruktning er særlig sensitiv for miljøpåvirkning slik som økt temperaturer og vannmange...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Environmental friendly product for disinfection of soil infected by potato cystnematodes.

Potetål, som også er kjent som potetcystenematode, er et stort skadedyr både i Norge og store deler av resten av verden. Alle kjente kjemiske bekjempelsesmetoder er blitt forbudt grunnet høy giftighet eller andre ulemper. I dette prosjektet mener vi å ha funnet et miljøvennlig, naturproduktbasert...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New approaches for management and breeding of dairy cows, in automatic milking systems (AMS)

AMS-prosjektet omfatter tre prosjekter som har blitt administrert og medfinansiert fra Norges forskningsråd, i tillegg til prosjektmidler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. I disse prosjektene har forskere fra samfunnsvitenskap, dyre- og veterinærvitenskap, matematikk, fysikk og k...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enhancing local wool value chains in Norway

Forbruk og produksjon av tekstiler står ovenfor store utfordringer og omlegginger. Krus bidrar i debatten om bærekraftige klær gjennom å fokusere på en lokal verdikjede og lokalt forankrede klær. Norsk ull og de spesifikke kvalitetene ved de ulike rasene spiller en vesentlig rolle for norsk tekst...

Awarded: NOK 20.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin? - H1447014

Du kanske har hört talas om silosyke/polyneuropati på häst? Hur flera hästar i samma stall har börjat snubbla med bakbenen, de hårdast drabbade hästarna har gått omkull, blivit liggande, och fått avlivas? Det är så den fruktade nervsjukdomen »acquired equine polyneuropathy», AEP ser ut. Ingen vet...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2015

Det årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2015 arrangeres for 51. gang, og for første gang utenfor fastlands-Norge, nemlig i Longyearbyen på Svalbard. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenu...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TLR9 stimulation of naïve Atlantic salmon B cells - does it drive proliferation and Ig-secretion?

Serological memory is one of the most important mechanisms activated by the immune system when threatened by viral infections. The knowledge of how to potentiate this response may lead to development of more efficient fish viral vaccines. This is a long p rocess requiring studies on cultivated le...

Awarded: NOK 52,000

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Runs of homozygosity for bestemmelse av innavlsgrad,effektiv popul.stør. og slektskap innen fjordhest i Nor. og Sve. - H1447015

Runs of homozygosity for bestemmelse av innavlsgrad, effektiv populasjonsstørrelse og slektskap innen og mellom fjordhestpopulasjonene i Norge og Sverige Abstact The project will establish a model for calculation of relationship within and between various Fjord Horse populations (by use of nose...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ANIHWA PlantVac: Sustainable management of aquaculture fish health through the development of low cost plant-derived fish vaccines

The aquaculture industry is the fastest growing food-producing sector worldwide. To achieve a sustainable aquaculture food-fish production and manage the aquaculture fish health, vaccination has been found to be an effective method for increasing economic output and improving animal welfare. It h...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

ANAVAC - A combined tissue culture and reverse vaccinology approach to develop a vaccine against Anaplasma phagocytophilum in sheep.

Anaplasma phagocytophilum forårsaker sjodogg (TBF) hos småfe og bakterien er påvist i flere dyrearter, inkludert mennesker. I Norge beiter ca. 850.000 sau på flåttinfiserte beiter og rundt 500.000 av disse er i aldersgrupper som er mest mottakelige for flåttsykdom, hovedsakelig lam. Beregninger v...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection of purebred animals for commercial crossbred performance of maternal traits

Svineavlen har i mange tiår vært basert på data kun fra renavlspopulasjonene. Men i nyere tid har det kommet stadig mer forskning som viser at en egenskap målt på renrasede dyr med høy helsestatus, ofte ikke er den samme egenskapen som når den måles på krysningsdyr i et kommersielt miljø. Det hje...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fra laboratorium til feltforsøk: Anvendelse av gen-markører for mer effektiv fremstilling av overvintringssterke jordbærsorter.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Graminor AS, NIBIO, UiO, Høgskolen i Innlandet og det internasjonale Indiana Purdue University i Indianapolis, USA. Overlevelsen av jordbærplanter i områder med lave temperaturer er svært kompleks og påvirkes av flere fysiologiske responser og en rekke biot...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Innlandet

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

High speciation rates in Arctic plants: genomic mechanisms and relevance to the latitudinal diversity gradient

Det er velkjent at det er mange arter i sørlige strøk, og svært få i Arktis. Tradisjonelt gjenkjenner man artene basert på hvordan de ser ut (morfologi). Vi har imidlertid tidligere vist at det finnes mange ulike plantearter innen det vi har trodd var en enkelt arktisk art, i den forstand at fors...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Using the moss Physcomitrella patens as a tool to understand the role of DEK1 in plant body patterning and evolution.

Landplantene utviklet seg fra grønnalger som var nære slektninger av nålevende Charophytta alger i løpet av de siste 470-450 millioner år. Vår arbeidshypotese er at membranproteinet DEK1 bidro til utviklingen av tredimensjonale plantestrukturer ved å tolke og formidle posisjonsinformasjon for dan...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Dissection of an epigenetic memory mechanism modulating adaptive phenological traits in trees

For at trær skal overleve vinteren må vekst-hvile-syklus synkroniseres med klimaforholdene. I gran er det vist at denne klimatilpasningen er påvirket av temperaturen under frøutviklingen. Ved studier av genetisk identiske frø (dvs. embryo=kimplanta i frøet) dannet hjelp av vevskulturteknikk, er d...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Biogenesis of chlorophyll binding electron transfer complexes

Hvordan er bindingen av klorofyll til proteiner fra fotosyntetiske komplekser regulert i planter? Fotosystemer inneholder klorofyllbindende proteinkomplekser for fysisk og kjemisk transformasjon av lysenergi til en kjemisk lagringsform. Hvordan klorofyllmolekylene er samlet i det fotosyntetiske ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Advancing biomass technology - a biomimetic approach

Utnyttelse av biomasse fra skog er nå en topp prioritet for å møte økende energietterspørsel, adressere klima endringer og støtte overgangen til en levedyktig biobasert økonomi. Men den naturlig iboende motstanden biomasse fra skog har mot kjemisk og biologisk nedbrytning er en utfordring som bio...

Awarded: NOK 27.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Immobilisering av spermier fra svin for utvikling av et nytt effektivt og konkurransedyktig seminkonsept i svinenæringen

SpermVital har utviklet en teknologi som forlenger levetiden til spermier etter inseminasjon (kunstig sædoverføring). For å oppnå dette immobiliseres spermiene i alginat før lagring eller nedfrysing. Teknologien gir forlenget levetid og kvalitet på spermier etter inseminasjon og medfører at befru...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Decoding Signalling and Specificity of Plant Peptide Ligand-Receptor Networks

Hovedformålet med prosjektet er å sammenligne to viktige signal systemer i Arabidopsis som er essensielle i reguleringen av to betydningsfulle utviklingsveier. Vi vil finne likheter i signal veien, som for eksempel felles signal komponenter og forstå hvorledes spesifikke cellulære responser oppst...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

BIOFEED - Novel salmon feed by integrated bioprocessing of non-food biomass

Nye fôrressurser til norsk laks, produsert fra fornybar biomasse fra trær og tare og ved bruk av ny teknologi Optimal produksjon av gjær fra trær og tare krever en kostnadseffektiv prosessering. For å effektivisere produksjonen må flere parametere bli optimalisert, inkludert forbehandling av b...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Insects as natural feed ingredients for sustainable salmon farming

Insekter kan sikre fremtidens fiskefôr. I AquaFly har vi undersøkt om insekt kan være en trygg og sunn ingrediens for fremtidens fôr til laks. Prosjektet har sett på om man kan skreddersy insektmel som ingrediens i et bærekraftig fôr som dekker oppdrettslaksens ernæringsbehov og sikrer produks...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Agri/Cultures Project: Operationalising Norways Gene Technology Act and its Requirement for Social and Ethical Justifiability

Agri/Cultures-prosjektet har hatt som målsetning å frembringe kunnskap om ulike kulturer i landbruket og hvordan man kan formidle denne kunnskapen på måter som gjør den tilgjengelig, engasjerende og nyttig for akademikere, forbrukere og beslutningstakere. Prosjektet ønsket spesielt å endre måten ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Idélab Fellowship Project

Popvit science presentation This project followed the four cross-disciplinary projects that were founded at the first Idélab (January 2014). We found that cross-disciplinary collaboration is possible, productive, and, above all, the best way to tackle the challenges facing humanity in the 21st...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable biochar systems for a zero emission society

Biokull gjør det mulig å fange betydelig mengde CO2 fra atmosfæren og lagre den som stabilt karbon i jorda. Dermed kan hastigheten av global oppvarming bremses opp. Biokull er sett på som karbonnegativ fordi teknologien bidrar til at karbonet langtidslagres i jorden istedenfor å frigjøres som CO2...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enigmas of NirS regulation; novel aspects of the defining step of denitrification

Denitrifiserende bakterier kan skifte fra aerob respirasjon til respirasjon av nitrogen oksider, og de er vanlige i jord og andre miljøer hvor oksygenkonsentrasjonen fluktuerer. Ved fullstendig denitrifikasjon reduseres nitrat via nitritt, NO og N2O til N2. Om oksygenkonsentrasjonen synker, forbe...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The potential of quality milk from native endangered dairy cattle breeds - genetic and phenotypic characterization

Dette prosjektet har gått ut på genotypisk og fenotypisk kartlegging av individuelle dyr fra 6 gamle norske fe-raser for å undersøke den genetiske sammenhengen mellom hoved komponentene i melka og melkas teknologiske egenskaper. Hovedhensikten har vært å undersøke kvaliteten til melka fra de 6 ul...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New skin regeneration and wound healing products from eggshell membrane

Biovotec, i samarbeid med Nortura og Adigo, sluttfører nå validering og optimaliseringen av eggeskallkalk (ES)/eggeskallmembran (ESM) separasjons prosessen ved Nortura Revetal. Prosesslinjen vil dermed bli kvalifisert for produksjon av både ES og ESM. Dette vil gjøre at Nortura kan selge to nye p...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Recognition of danger signals in plant innate immunity

Planter mangler ervervet immunsystem, og er fullstendig avhengig av det basale immunforsvaret for å kunne bekjempe sykdom. Patogene organismer gjenkjennes enten direkte via konserverte mikrobielle molekyler (PAMPs) eller indirekte ved å detektere de skader som oppstår på planten selv ved angrep (...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Sequencing Centre - Phase II

Norwegian Sequencing Centre (NSC https://www.sequencing.uio.no) er en nasjonal kjernefasilitet med to likeverdige partnere, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus (OUS). NSC har levert state-of-the-art sekvensering siden 2009 og har gjennom støtte fra NFR, UiO og OUS investert tungt i b...

Awarded: NOK 41.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo