0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Using pluripotent stem cells (iPSC) to model mitochondrial disease, study tissue specific manifestations and investigate treatments

Mitokondrier er grunnleggende for ulike biologiske prosesser, inkludert energiproduksjon, apoptose og aldring. Mitokondriell dysfunksjon også spiller en rolle i utvikling av vanlige nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons sykdom. Primære mitokondriesykdommer er de hyppigste medfødte stoffskift...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders

Hovedmålet med prosjektet er å bruke pasient-deriverte indusert pluripotente stamceller (iPS celler) til å utvikle in vitro sykdomsmodeller for monogeniske nevrologiske sykdommer som rammer områder i hjernen som styrer bevegelser. Ved å lage iPS celler fra pasienter med disse sykdommer og få iPS ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment (PAGE)

PAGE betyr «Prediction of Autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment». Målet er ny kunnskap om miljømessige risikofaktorer for type 1-diabetes og cøliaki, som i fremtiden kan brukes til forebyggende tiltak. Type 1-diabetes og cøliaki er blant de van...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy aging and dementia: Why is the aging brain susceptible to Alzheimers Disease?

Forekomsten av Alzheimer stiger kraftig etter 60 år, slik at blant de eldste av de eldste vil forekomsten nærme seg 50%. Samtidig rapporterer rundt halvparten av friske, ikke-demente eldre at de er bekymret for egen hukommelse. I dette prosjektet har vi fokusert på å forstå hvorfor det er den ald...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

BIOBANK-Humane biobanker og helsedata

Genome-wide miRNA profiling in prediagnostic samples from Janus Serum Bank for early diagnosis, improved therapy & surveillance of cancer

Omlag 30 000 nordmenn får kreft hvert år, og kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i landet. Tykk- og endetarmskreft er blant de oftest forekommende kreftformer både hos menn og kvinner. Norge har høyest forekomst i Norden, noe vi ikke vet årsaken til. Forekomsten av lungekreft har økt jevnt de...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

CISMAC ble etablert i 2013, utvider stadig sin prosjektportefølje og har 24 studier i flere afrikanske og sørasiatiske land (https://www.uib.no/en/cismac/117083/research-cismac). Studiene dekker flere prioriterte mødre- og barnehelsetematikker og gir grunnlag for viktige tilleggsstudier som utvid...

Awarded: NOK 175.0 mill.

Project Period: 2013-2025

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and neurodevelopmental disorders

Schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser er anerkjent som ledende helseproblemer globalt, og er blant de mest kostbare lidelser som rammer mennesker. Identifisering av de underliggende sykdomsmekanismer er derfor viktig, og kan føre til store helsemessige fordeler, gjennom bedre behandlin...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identifying the polygenic architecture of dementia leveraging new statistical methods

Det vi har sett de siste årene er at demenssykdommer er ganske arvelige. Vi vet at medført sårbarhet og miljøpåvirkning virker sammen, men ikke hvordan. Finner man denne sammenhengen kan man lettere utvikle tiltak som virker, sier professor Andreassen. Han bruker forskningsmidler til å samle inn ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Infants under double attack. Exposures to environmental toxicants, and the modifying role of gut microbiota, for neuropsychological function

Målet med dette prosjektet er å få kunnskap om effekten av giftstoffer på barns kognisjon og atferdsforstyrrelser. Vi har studert barns eksponering for mer enn 25 miljøkjemikalier i tidlig levealder og deres nevropsykologisk utvikling. Vi har anvendt state-of-the-art metoder for å håndtere den st...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Kreftsykdom har en dramatisk virkning på pasienter og samfunnet. CCBIOs visjon er å oppdage, validere og anvende biomarkører for å forbedre forståelsen av kreftsykdom, øke diagnostisk presisjon, og forbedre målrettet behandling på en kostnads-effektiv og ansvarlig måte. CCBIO’s satsning er forde...

Awarded: NOK 170.3 mill.

Project Period: 2013-2024

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A national research and innovation platform for personalized cancer medicine

Målsetningen for det Nasjonale KreftGenomikkprosjektet (NCGC, se http://kreftgenomikk.no) er å undersøke alle mutasjoner i ni ulike typer kreftsvulster for å identifisere hvilke av disse som er viktige i selve kreftutviklingen, og om noen av dem affiserer kreftmekanismer på en slik måte at det en...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Auditory Verbal Hallucinations (AVH) in Schizophrenia

Schizofreni er en alvorlig sinnslidelse, der hørselshallusinajsoner utgjør et fremtredende symptom, som karakteriseres av at pasienter har en overbevisning at de "hører stemmer som ikke finnes", dvs har en subjektiv opplevelse av en sprklig natur i fravær av en ytre kilde som forklaring. Dette pr...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): an integrated, translational approach

Prosjektets ene målsetting var å utforske kognitive (tankemessige) endringer hos ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Dette ble gjort dels ved hjelp av bestemte tester for ulike kognitive funksjoner, og dels ved funksjonelle avbildninger av hjernen (fMRI). Vi sammenliknet pasientgru...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Developmental Trajectories of Childhood Language Impairment: Understanding the Role of Behavioural Markers and Heritability

Spesifikke språkforstyrrelser er hyppig forekommende utviklingsforstyrrelser som rammer 7-10% av barn i førskolealderen. Vi vet lite om årsakene. Målet for denne studien er å beskrive utviklingsforløp for ulike språkvansker, fra tidlig førskolealder til skolealder (8 ½ - 9 år), samt å identifiser...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Predictive test for response to chemotherapy in colorectal cancer

Colorectal cancer (CRC) is a major public health problem with 1.2 million new cases diagnosed each year and approximately a half a million deaths worldwide. The survival is associated to the clinical staging of the primary tumour. Major efforts are dedica ted to precisely stratify the tumours tha...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of easy-to-use and reliable test to identify pregnant women at risk of causing FNAIT.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle den første enkle å bruke og pålitelig test for å identifisere gravide, HPA-1a negative kvinner med risiko for å forårsake FNAIT. Generelt HPA-en fenotyping vil umiddelbart gjøre det mulig fødselsleger å forbedre FNAIT forebygging og forvaltningsstrategier o...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

EARLY DIAGNOSIS AND DEVELOPMENT OF A NEW GENERATION OF DRUGS FOR PERSONALIZED TREATMENT OF RHEUMATOID ARHTRITIS

Prosjektet knytter molekylær forskning til pasientbehandling, og har som mål å utvikle diagnostiske metoder og individuelt tilpassede medisiner for behandling av den autoimmune sykdommen leddgikt. Leddgikt er en kronisk betennelsessykdom, hvor hvite blodceller anriper og ødelegger fleksible ledd....

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NRSN - Norwegian Research School of Neuroscience

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) ble lansert våren 2013. Dette initiativet forente nevrovitenskapelig ekspertise fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. I 2018 ble ...

Awarded: NOK 22.2 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Development of Proprietary Targeted Inhibitors of DNA Replication and Repair in Bacteria as Novel Broad Spectrum Antibiotics

Forskere ved NTNU har utviklet et syntetisk peptid som blokkerer et nukleært protein nødvendig for DNA reparasjon og replikasjon i humane celler. Vi har funnet at dette peptidet har en antibakteriell aktivitet, og siden bindingssetet for dette peptidet er konservert mellom ulike bakterier, så ve...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Genetically engineered N. lactamica as a vaccine delivery agent

Neisseria meningitidis (Nm) er en bakterie i normal halsflora som kan spre seg i kroppen og forårsake alvorlig blodforgiftning og hjernehinnebetennelse, spesielt hos små barn og tenåringer. Selv om vaksiner er underveis, oppstår det stadig nye farlige Nm-varianter. Det er derfor et stort behov fo...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Imaging the breast cancer metabolome

Brystkreft har den høyeste forekomsten og dødeligheten av alle kreftformer hos kvinner på verdensbasis. Det er en heterogen sykdom, med stor individuell variasjon både i sykdomsutvikling og utfall. Dagens metoder for prognose og prediksjon av behandlingsrespons er derfor mangelfulle. Legemidler r...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

HUNTing for genes that affect cardiovascular related traits

I dette prosjektet ønsker vi å påvise nye gener og sykdomsmekanismer som bidrar til økt risiko for hjerte-karsykdom. Vi vil anvende en helt ny teknologier for omfattende genetisk kartlegging, dvs. avlesning av hele genets informasjon ved hjelp av såkalt helgenomsekvensering eller et utvalg av gen...

Awarded: NOK 17.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Causal pathwaus for asthma

Årsaken til utvikling av astma og allergi er ukjent. Målet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan ulike typer for eksponering i svangerskapet kan påvirke risikoen for astma og allergi. Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om sammenhengen mellom røyking i svangerskapet, gravides i...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Extented biotarget validation studies for the specific inhibitor of Wnt/beta-catenin signaling OD270

Wnt/beta-catenin er en signalvei som er sentral i kreft. Til tross for biomedisinsk betydning av Wnt/beta-catenin signalveien innen kreft, i sær innen kreftmetabolisme og metastasering, finnes det ingen farmakologisk virkesubstans mot signalveien som er klarert for klinisk bruk. Vi har identifis...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Compounds that regulate phospholamban phosphorylation with possible cardioprotective effect in the post-infarction heart

Successful acute trombolytic treatment of myocardial infarction (MI, 1.2 mill cases i 7 markets) creates more damaged hearts and a medical need for better post-MI treatment. The adrenalin-beta-adrenergic receptor-cAMP-protein kinase A signalling pathway r egulates heart rate and contractility. Al...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Method for identification of 5-hydroxymethylcytosine and 5-methylcytosine at single base resolution

-

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Perinatal outcomes and childrens health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination

I 2009 ble befolkningen utsatt for et nytt pandemisk influensavirus A (H1N1) som førte til at mange unge ble syke, deriblant gravide kvinner. For å kunne undersøke eventuelle konsekvenser av influensa i svangerskapet etablerte Folkehelseinstituttet svangerskapskohorten NorFlu. Målet er å studere ...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia Disease Initiation

DDI er et nasjonalt, tverr-regionalt samarbeidsprosjekt som omfatter ledende nevrovitenskapelige forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge. Prosjektet fokuserer på de vanligste hjerneorganiske sykdommene og inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom, ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders?

Målet med prosjektet er å finne virksom behandling for alvorlige psykiske lidelser og identifisere risikofaktorer for sykdom. Dette er gjort ved å integrere pågående norske studier innen schizofreni og bipolar lidelse. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom alle helseregioner i Norge, og...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo