0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New skin regeneration and wound healing products from eggshell membrane

Biovotec, i samarbeid med Nortura og Adigo, sluttfører nå validering og optimaliseringen av eggeskallkalk (ES)/eggeskallmembran (ESM) separasjons prosessen ved Nortura Revetal. Prosesslinjen vil dermed bli kvalifisert for produksjon av både ES og ESM. Dette vil gjøre at Nortura kan selge to nye p...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Recognition of danger signals in plant innate immunity

Planter mangler ervervet immunsystem, og er fullstendig avhengig av det basale immunforsvaret for å kunne bekjempe sykdom. Patogene organismer gjenkjennes enten direkte via konserverte mikrobielle molekyler (PAMPs) eller indirekte ved å detektere de skader som oppstår på planten selv ved angrep (...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre

RESIFUS-prosjektets hovedmål er å framskaffe nye havresorter med forbedret resistens mot Fusarium graminearum. Kunstig fusariumsmitting i felt for å påvise sikre og store nok forskjeller i resistens er nødvendig, og dette krever et stort apparat. Søking etter resistens henger sammen med dette, o...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prevention of obesity related disorders in pets by bioactive compounds from chicken by-products

Den norske fjørfeindustrien genererer årlig flere tusen tonn biprodukter etter filetering og utbeiningsprosesser. Nåværende utnyttelse er begrenset til fjørfemelproduksjon og lavverdi fôrapplikasjoner. Resterende kjøtt på kyllingbein representerer imidlertid en stor ressurs for fremstilling av ny...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Styring av melkas fettinnhold gjennom fôrsammensetningen

De resultater som framkommet i prosjektet har blitt dokumentert. Vi har arbeidet med å implementere den nye modellen som et verktøy i produktutviklingen av kraftfôr. Det innebærer at vi kan utnytte de samband mellom fôrsammensetning og fettprosent i melka, som vi funnet mest relevante i prosjekte...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

FeedMileage: Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production

FeedMileage - "Efficient use of feed resources for a sustainable Norwegian food production" is about going further on our own feed resources. Norsk husdyrproduksjon er sterkt avhengig av importerte proteinrike fôrressurser som soyamel (SBM). Økt og mer effektiv bruk av lokale proteinressurser,...

Awarded: NOK 40.2 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kommersiell norsk mikroalgeproduksjon i regulert klima

Mikroalger er en fornybar ressurs med et stort potensial som ingrediens i fôr til fisk, kosttilskudd og i farmasøytisk industri. Målet med prosjektet MikroalgeKom er at Kristiansen Gartneri skal utvikle en miljøvennlig produksjon av mikroalger i veksthus i samarbeide med UMB, EWOS og Salsnes. Ma...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A multidisciplinary approach to the control of pathogen-specific mastitis

Hos norske melkekyr var jurbetennelse forårsaket av bakterien Streptococcus agalactiae så godt som utryddet, men forekomsten begynte å øke igjen parallelt med endringer i driftsforhold som større besetninger, økt bruk av løsdrift og introduksjon av automatiske melkings-systemer. Nyere studier fra...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

H2O Monitor - Monitoring water holding capacity mechanisms of meat

Vannbindingsevne (VBE) er en viktig kvalitetsegenskap for kjøtt, som sier noe om evnen kjøttet har til å holde på vann. Dårlig VBE kan føre til høyt væsketap fra kjøtt under lagring og videre produksjon, og vil påvirke både kjøttets produksjonsegenskaper som f.eks. saftighet og mørhet, og økonomi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Emerging antimicrobial resistance in the poultry production - implications for human health?

Antimicrobial resistance is recognized as one of the most important global health challenges and has been put forward as one of the main issues for the World Health Organization. Special emphasis has been put on Gram-negative bacteria producing extended-s pectrum beta-lactamase (ESBL) enzymes. Th...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Single cell oil PUFA production by food rest materials

There is a growing interest in sources of long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFA) that represent alternatives to fish oil. The main focus is on microorganisms as sources of edible lipids, the single cell oils (SCO), due to their ability to produce l ipids that are rarely found in the plant ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Awarded: NOK 51.4 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Sequencing Centre - Phase II

Norwegian Sequencing Centre (NSC https://www.sequencing.uio.no) er en nasjonal kjernefasilitet med to likeverdige partnere, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus (OUS). NSC har levert state-of-the-art sekvensering siden 2009 og har gjennom støtte fra NFR, UiO og OUS investert tungt i b...

Awarded: NOK 41.0 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo