41,709 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALSiGS - Improved Sustainability for Concrete through Silica Green Stone Valorization

Målsetningen med prosjektet var verdirealisering av Silica Green Stone (SiGS) gjennom å utvikle en grønn binder som delvis kan erstatte sement i betong, og derigjennom senke miljøfotavtrykket til betong. Miljøfotavtrykket senkes fordi produksjon av sement krever energi og fører til betydelige uts...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Telemark

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Overgang til ren matlaging. Målet med prosjektet var å gi kunnskap om betingelsene for å støtte en inkluderende omstilling mot renere matlaging i Tanzania og utforske mulige effekter på helse og klima. Funnene kan gi relevant kunnskap også for andre lav- og mellominntektsland med stor avhengighe...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' undersøker folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om potensialer for redusert klimaavtrykk f...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Ved starten av året publiserte vi en artikkel om hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og basert på smittevern. Basert på statistiske analyser av en spørreundersøkelse finner vi at det er de samme faktorene som forklarer støtten til restriksjone...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

Storskala utbygging av CO2 fangst og lagring (CCS) er en helt nødvendig del av løsningen for å nå de ambisiøse målene for reduksjon av klimagasser pekt ut av Paris-avtalen i 2015. Dette krever testing av teknologier for CO2-fangst, -transport og -lagring på en relevant skala. I prosjektet ECCSEL...

Awarded: NOK 45.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

I første del av prosjektet (WP1) analyserte vi allerede eksisterende datasett på daglige aktiviteter hos kvinner i Burkina Faso etter at de hadde født. Vi fant en sammenheng mellom ekstrem hete og redusert tid brukt på amming, men det hadde ingen sammenheng med arbeidstid eller tid brukt til barn...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dynamical links between polar and midlatitude atmospheres

The Arctic climate system has warmed dramatically over the past few decades, and some have suggested that these changes are already affecting the mid-latitude jet streams which control much of our weather. However, the resulting scientific debate has revealed that much remains to be understood of...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

There is a long tradition of genetic improvement of this species in Sweden, Finland and Norway, with the selection of trees for management and propagation (plus-trees) starting since the 1940s. Since the selection of this material from the natural populations, improvement of the stock of this mat...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2020 - Norges viktigste klimamøteplass

Zerokonferansen arrangeres av den norske miljøstiftelsen Zero Emission Resource Organisation (ZERO), en stiftelse som utelukkende jobber for å realisere klimaløsninger og løfte nye spydspisser i nullutslippssamfunnet. Zerokonferansen har i løpet av fjorten år blitt en av Nord-Europas største og...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests

Mens klimaendringene antas å medføre økt produktivitet for gran i det meste av landet, vil et endret klima også kunne gjøre skogen mere utsatt for biotiske og abiotiske skader. Av stor betydning i så måte er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter våtsnø-episoder, som kan medføre store økonom...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the impact of EXHAUSTION

Hetebølger og luftforurensninger er sentrale klimarisikofaktorer i Europa. De to risikofaktorene henger sammen, ettersom temperaturøkning kan påvirke luftkvalitet via en rekke ulike mekanismer, inkludert via økt risiko for skogbranner. Hetebølger fører til økt dødelighet og sykelighet knyttet til...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Cloud-based, Fluid and PVT Management and Equation of State Model Utilization Tool

Når man produserer olje og gass, beveger reservoarfluidene seg gjennom steinen og inn og opp i brønnen, før de blir bearbeidet på overflaten til forskjellige salgsprodukter (for eksempel naturgass, NGL og råolje). Alle disse produktene består av kjente hydrokarboner de fleste av oss har lært om p...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2020 Evangelia (Elina) Eftstathiou

Through my participation I the Emerging Leader program I will have the opportunity to present my scientific project which is about the dominant spatial patterns of Barents Sea ice variability. During the past decades both atmosphere and ocean temperature have increased as a result of climate cha...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Niche adaptation in Arctic char populations and demographic history inferences.

Arctic char (Salvelinus alpinus) is a freshwater species that lives further north than any other fish (Jonsson & Jonsson 2001; Lundrigan, Reist & Ferguson 2005). This species is polymorphic, meaning they have the ability to change their phenotype under different environmental conditions (Skúlason...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ConZerW - Construction site Zero Waste

Målet med prosjektet ConZerW er å oppnå avfallsfri byggeproduksjon ved å utvikle prosessverktøy som støtter samarbeid mellom partnere i planlegging, innkjøp og logistikkaktiviteter tilknyttet byggeplassen. ConZerW vil basere seg på en kvantitativ og kvalitativ forskningsstrategi for å løse prakt...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Plasmabehandlet husdyrgjødsel - gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp

Husdyrgjødsel anses som en verdifull ressurs i landbruket fordi viktige næringsstoffer gjenvinnes til gevinst både for den enkelte bonde og for miljøet. Men håndtering og bruk av husdyrgjødsel er også forbundet med tap av ammoniakk og metan, som hver fører med seg egne utfordringer. Tap av ammoni...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Real-Time Monitoring for Safe Geological CO2 Storage

Teknologiske fremskritt har muliggjort fangst av store mengder CO2, og med dette følger et behov for kostnadseffektiv og sikker lagring av CO2 i undergrunnen. Lokasjoner som kan benyttes for lagring av CO2 er reservoarer i dype akviferer, forlatte hydrokarbonfelter og produserende felter. Injeksj...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hurtigladbare Anoder av Silisium for Transport

HAST-prosjektet har jobbet med å lage et nytt anodemateriale for li-ion-batterier, for å erstatte grafitt som brukes i dag. Sammenliknet med grafitt, kan silisium gi en vektreduksjon på inntil en faktor 10 i anoden, 30% på batteriet som helhet. Vår hovedoppgave er å beskytte silisiumet så det ove...

Awarded: NOK 22.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Østfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Boosted photochromic response

I dette prosjektet har Sunphade videreutviklet sin glass-film slik at den kan brukes i flere vindusprodukter. Målet var å kommersialisere en teknologi som muliggjør at vinduer går fra helt gjennomsiktige til mørke kun ved hjelp av sollyset. Sunphade sin teknologi er fortsatt i en tidlig fase og d...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

INFUTURE - Hydro Aluminium Innovations for Profitable and Sustainable Future

Prosjektet skal bidra til å sikre Hydro Aluminium posisjon nasjonalt og internasjonalt som verdensledende produsent av primæraluminium og utvikler av teknologi for dette, med god økonomisk avkastning og strenge krav til gode miljøresultater. Prosjektet vil særlig fokusere på energieffektivitet gj...

Awarded: NOK 18.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Community collective action to respond to climate change influencing the environment-health nexus

Lokale frivillige organisasjoner kan ha betydelig innvirkning på håndteringen av klimaendringer og dets påvirkning på helse og helsesystemer, spesielt når offentlige myndigheter ikke oppfyller sin rolle. Rollen til frivillige organisasjoner i å samarbeide om å håndtere sektorovergripende effekter...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders participation - Laura Hobbs

The Emerging Leaders programme is a seven-day course run as part of Arctic Frontiers. Laura Hobbs is a postdoc working on an NFR funded project (Arctic ABC: 244319) and has been accepted onto the programme. The Emerging Leaders programme focuses on policy, governance, and security in the Arctic, ...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, med påfølgende økning i temperaturekstremer og endring i n...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Health effects and associated socio-economic costs of increasing temperatures and wildfires - A global assessment

Vær og forurensning påvirker helsen vår: Når det blir ekstremt varmt, påvirker det helsen vår, og effektene er ikke uavhengig av andre stressfaktorer for folkehelse. Den største miljørisikoen for helsen vår i dag er luftforurensning fra utslipp både utendørs og innendørs. Forskning viser at når h...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET GAS: Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas

MilKey har vært ledet av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Norge, Irland, Frankrike, Hellas, Belgia og Polen. Som et svar på globale utfordringer med økte klimagassutslipp skulle prosjektet MilKey utvikle et beslutningsverktøy for bæ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Vestland