0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fotorealistisk visualisering av hjertet Fremtidens 3D ultralydavbildning

Ultralyd er i dag den mest anvendte avbildningsmodaliteten for hjerteundersøkelser. Ultralyd er kostnadseffektiv, avbildningen er i sanntid og har ingen skadelig stråling. Ulempen med ultralydavbildning er at bildekvaliteten varierer sterkt mellom ulike pasienter. Bildekvaliteten påvirkes også av...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestfold og Telemark

KLINISK-Klinisk forskning

Nordic Melanoma Meeting in Oslo, 6-8 Sept. 2012

For tiden finner det sted en liten revolusjon i melanombehandlingen. For første gang på 30 år har vi nå medikamenter som forlenger levetid og muligens helbreder pasienter med spredning fra malignt melanom. Denne utviklingen gir helt nye muligheter for mel anomforskning. Møtet ble tidligere arrang...

Awarded: NOK 12,327

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Polymorphisms in the vitamin D system and health

I dette prosjektet undersøkte vi sammenhengen mellom genetiske faktorene (polymorfismer) som regulerer nivået av 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) i blodet og harde endepunkter så som hjerte-karsykdom, diabetes, død og brudd. Vi benyttet oss av data fra Tromsøundersøkelsen der genetiske data og endep...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sex-differences in cardiac hypertrophy in pressure overload - link to heart failure with preserved ejection fraction

Female Heart er et translasjonelt prosjekt som har som mål å identifisere ultralydvariabler som reflekterer molekylære og cellulære mekanismer ved høyt blodtrykk som fører til utvikling av hjertesvikt. Prosjektet har hatt årlige prosjektmøter og en avsluttende workshop i 2015 ble avholdt i TRomsø...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Vertebral Intraoperative Repair by Targeted Ultrasound imaging (VIRTUS)

VIRTUS (Vertebral Intraoperative Repair by Targeted Ultrasound imaging) tar sikte på å utvikle teknologi for bildeveiledet spinalkirurgi basert på avbildning med 3D ultralyd og nevronavigasjon. I forhold til andre avbildingsmetoder (f.eks. MR, CT) er ultr alyd raskere, uten skadelig stråling og l...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for helhetlig aktivitetsplanlegging i sykehus (AKTIV)

Innovasjonsprosjektet AKTIV dreier seg om utvikling av ny teknologi for å understøtte en bedre daglig planleggingen av pasientbehandlingen i sykehus. Sykehus er svært komplekse organisasjoner med store logistiske utfordringer. En enhetlig og effektiv aktivitetsplanlegging er en forutsetning f...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nor-BioImaging A Norwegian consortium for participation in the ESFRI infrastructure Euro-BioImaging

Nor-BioImaging is a consortium established on the basis of a mandate approved by all universities and university hospitals in Norway that also have appointed members for a steering committee. Through establishing a national program for infrastructure with in biomolecular and biomedical imaging th...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A study on metabolic inflexibility as a possible weakness in mammary tumours

Metabolske forandringer har fremtrådt som et av kjennetegnene til kreftceller, og en mener nå at prosesser i kreftcellemetabolismen omfatter nye og lovende terapeutiske mål. Kreftmetabolisme er ikke ensartet, og omfatter både nedarvede og ervervede metabolske egenskaper. Videre er metabolske fora...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Treatment of heart failure through exercise training

Vi har siden starten av prosjektet oppnådd følgende hoved oppdagelser: 1) vi har funnet at hjertefunksjon kan bli bedret uavhengig av creatinfosfat og at hjertefunksjon er mer knyttet til kalsium håndtering og mitokondriefunksjon, 2) vi har etablert et årsak-virkningsforhold mellom kalsiumhåndter...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SmartScan - Ultralyd for "Dummies"

SmartScan prosjektet har fokusert på forskning og utvikling av teknologiske løsninger som skal bidra til å gjøre håndholdt ultralyd nyttig for helsepersonell uten omfattende opplæring i ultralyd. Hovedprosjektene har vært innenfor augmented reality (AR), automatisering, protokollbaserte prosedyre...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestfold og Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Late effects - early detection, follow-up and treatment

Ved utgangen av 2011 levde 215 000 personer i Norge som hadde fått en kreftdiagnose en gang i livet. 132 000 av disse hadde levd i 5 år eller mer etter kreftdiagnosen (langtids kreftoverlevere). Antallet langtids kreftoverlevere øker raskt pga bedret diagnostikk og behandling. Denne gode nyheten ...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Optimal resuscitation and rapid exposure to cooling and xenon protects the newborn brain and heart after oxygen deprivation.

I den vestlige verden rammes 2 av 1000 barn av alvorlig oksygenmangel (asfyksi) under fødselen. Uten behandling fører 66% av disse fødslene til varige hjerneskader eller død. Forskning ledet av Marianne Thoresen har vist at kontrollert nedkjøling i 3 dager av de nyfødte til 33.5°C etter fødselen ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Cancer Medicine

Prosjektet er nå nærmest fullført, men en del dataanalyse gjenstår før de store publikasjonene er i havn. Dette gjelder særlig det nasjonale sarkomprosjektet (se http://NoSarC.no), der vi samler inn en populasjonsbasert, prospektiv kohort av pasienter med bindevevskreft. NCGC vil analysere prøver...

Awarded: NOK 35.7 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis - from Bed to Bench to Byte to Bedside

Målsetningen for MetAction har vært å bidra til at ny kunnskap innen kreft og kreftutvikling skal komme den enkelte pasient til nytte i form av mer målrettet behandling. Prosjektet har vært organisert med fokus på tre hovedaktiviteter: 1) planlegging og gjennomføring av en klinisk studie der beha...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Oslo

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

The Changing Brain - International Neuropsychological Society/Nordic Meeting in Neuropsychology - Oslo, 27-30 juni 2012

I samarbeid med International Neuropsychological Society (http://www.the-ins.org/) og de Nordiske Nevropsykologiforeningene arrangerer Norsk Nevropsykologisk Forening (http://www.nevropsyk.org/) 27-30 juni, 2012 konferansen "The Changing Brain". Samtlige er non-profit foreninger. Intervensjon ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GenomeMiner: a software tool enabling personalized cancer medicine

Den overordnede ideen i dette prosjektet er å utvikle et analyseverktøy for personlig kreftbehandling basert på sekvensdata. Dette verktøyet vil lese pasientens genetiske profil (basert på sekvensering av pasientens DNA) og ved hjelp av avanserte analyser, bistå legen (onkologen) i å kunne admini...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Improved cardiac diagnosis and treatments using holographic 3D ultrasound

Når den største klaffen i hjertet lekker må noe gjøres. Slike lekkasjer kan føre til at hjertet pumper dårlig og man får betydelig redusert allmentilstand. En ny metode gjør det mulig å reparere klaffer som lekker uten å gjennomføre en åpen hjerteoperasjon. Denne metoden er helt bildeveiledet og ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Forskningskonferansen Forskning nytter

...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The earliest prediction of islet autoimmunity and Type 1 Diabetes (T1D) in the Norwegian MIDIA Study

Stipendiaten fikk på VTT Technical Research Center i Espoo, Finland opplæring i metabolomikk og lipidomikk, og hun har analysert MIDIA-prøvene på 2-dimensjonal gass kromatografi koblet til et quadrupole/time-of-flight masse spektrometer for analyse av små, polare metabolitter, og har analysert da...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Nordic Congress of Psychiatry Tromsø, Norway 5-8 June 2012 (www.ncp2012.org)

Nordic Congress of Psychiatry (NCP) arrangeres hvert tredje år og omfatter både voksen- og barne- og ungdsomspykiatri. Målgruppen er psykiatere og leger i psykiatrisk spesialistutdanning fra alle de nordiske land, samt fra de baltiske stater. Vi vil også spesielt invitere leger og forskere fra N...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

Tidlig-debuterende psykoselidelser med debut før fylte 18 år (early-onset psychosis, forkortes EOP) er langvarige, belastende og behandlingsresistente tilstander med ukjent etiologi og diffus avgrensning til andre nevroutviklingsforstyrrelser. Prevalensen er 0,05-0,5 %. Med nye vitenskapelige met...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From genes to phenotypes of neurodevelopmental disorders in children, impact of environmental factors and epistasis.

Årsaker til Autismespekterforstyrrelser (ASD) er sammensatt. ASD har en høy arvelighet og man har derfor lenge søkt etter genetiske risikofaktorer for lidelsen. En del genetiske risikofaktorer for ASD er identifisert, men dette forklarer likevel under 15 % av tilfellene. BUPgen prosjektet ha...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Epilepsy in young children: A study based on the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa)

De fleste tilfeller av barneepilepsi debuterer før fem års alder, spesielt de mest alvorlige epilepsitypene. Til tross for dette er det stor mangel på kunnskap om forekomst, risikofaktorer og forløp av epilepsi hos barn. De fleste studier er gjort på spesialsykehus og har en overrepresentasjon av...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The influence of stimulant therapy and comorbidity on decisions in ADHD

-

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Intrauterine infections and risk of stillbirths and neurodevelopmental disorders

Doktorgradsprosjektet til dr. Barlinn handler om å finne ut om prenatale faktorer som intrauterine infeksjoner kan være årsak til dødfødsler og forsinket språkutvikling. Intrauterine infeksjoner med cytomegalovirus (CMV) og parvovirus B19 (B19) har vært a ssosiert med bla. dødfødsel. Denne studie...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Adaptive Security for Smart Internet of Things in eHealth

I denne perioden har ASSET prosjektet tatt for seg flere problemstillinger: Evaluering og validering av hvordan kontekst-sensitive adaptive sikkerhetsløsninger for tingenes internett (Internet of Things - IoT) i eHelse kan iverksettes på en korrekt måte. Balansering mellom sikkerhetstiltak og ene...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multi...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic influence on brain phenotypes. Implications for disease mechanisms in severe mental disorders

Kom schizofreni med menneskehjernens utvikling? Neandertalerne manglet flere gener som kan føre til schizofreni. Betyr det at genene for schizofreni er knyttet til å lykkes i samfunnet? Gjennomsiktig hode sett bakfra, med skjelettet og en blå hjerne tegnet inn. Nye genfunn antyder at sårbarh...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Injury and repair of mitochondrial DNA in myocardial ischemia

Ved hjerteinfarkt dør hjertemuskelceller, og innholdet lekker ut og kommer i kontakt med celler som fremdeles er i live. Enkelte av de bestanddelene som lekker ut kan være skadelig for de gjenværende hjertemuskelcellene og kan forverre skaden på hjertet. Det mangler kunnskap om hvilke bestanddele...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

GLOBHELS-Global helse

Development of biodegradable nanobeads as vaccines against tuberculosis.

Tuberculosis (TB), which is caused by infection with the bacterium Mycobacterium tuberculosis (M.tb), is a major burden globally and causes more than 1,3 million deaths every year. The only available vaccine against TB, the live vaccine Bacille Calmette Guerin (BCG), is however largely ineffectiv...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo