0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Understanding and predicting size selectivity and escape mortality in commercial zooplankton fisheries: case study on Antarctic krill

Antarktisk krill betraktes som en av de minst utnyttede fiskeriressursene på verdensbasis. Størrelsen på årlige kvoter følger føre-var prinsippet, og har stort potensial for å kunne økes når mer kunnskap om populasjonsdynamiske prosesser, biomasse og betydning for økosystemet er bedre kartlagt. ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mine Tailing Effects on Deep-sea Ecosystems: an international workshop

Med økende etterspørsel etter mineralressurser, er gruvedrift i en vekstfase globalt sett. Gruvevirksomhet produserer store mengder avfall dannet av ikke-bearbeidet overskuddsstein samt bearbeidede avgangsmasser. Avfallet har form av en finpartikulær slurry etter at det ønskede metallet er utvunn...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Marine Biogeochemistry: large scale distribution of inorganic carbon and its stable isotopes

The project is related to marine biogeochemistry, with emphasis on large-scale distribution of inorganic carbon and its stable isotopes in the global ocean based on analyses of observations, with a particular focus on the influence of anthropogenic CO2 on the marine carbon isotope composition, a...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Guest researcher grant; Ocean circulation, oil spill modelling and contingency planning

Numeriske modeller benyttes til å simulere oppførselen av olje i sjøvann. De er i stand til å simulere en rekke prosesser, inkludert drift, oppdrift, spredning og fysisk-kjemiske forandringer (forvitring) som inntreffer når oljen er i kontakt med sjøvann. De er også i stand til å simulere biologi...

Awarded: NOK 95,999

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Habitat utilization and space use in coral reef fish: behaviours and life histories at risk from threats posed by climate change

Artisanal coastal fisheries are important to sustain livelihoods in tropical areas. In the Philippines, conservation and management through the use of marine protected areas (MPAs) have proven successful in ensuring more resilient fish stocks and predicta ble catches for fishers operating in area...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

RedSlip: Reducing slipping mortality in purse seines by understanding interactions and behaviour

Gjeldende praksis for å slippe ut uønskede fangster fra snurpenot (slipping) kan drepe en stor del av den frigjorte fisken. NFR-prosjektet RedSlip har hatt som mål å redusere dødeligheten ved å bedre forståelsen av hvordan snurpenota fungerer og hvordan makrell (Scomber scombrus) oppfører seg ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Developing novel socio-environmental indicators and management tools for a sustainable aquaculture (AquaAccept)

Hovedmålet med AquaAccept-prosjektet er å undersøke de akseptable virkningene av akvakultur på marine kystområder fra et tverrfaglig synspunkt, og involverer eksperter innen biologi, økologi, økonomi, sosiologi og informatikk. Det endelige målet med prosjektet er å gjennomføre et beslutningsstøtt...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norways ice-associated whales in a changing Arctic

Viktige resultater fra ICE-whales prosjektet inkluderer de første bestandsestimatene for alle tre endemiske Arktiske hvalartene i norsk Arktis, noe som er en betydelig prestasjon gitt de analytisk og logistiske utfordringer med disse dyrenes svært lave bestandstall og mobile natur i generelt isfy...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fate of cold-water coral reefs - identifying drivers of ecosystem change

Man har lenge tenkt at dyphavet er veldig stabil med hensyn til det biogeokjemisk og fysiske miljøet. Målinger fra korallrevene i FATE prosjektet støtter ikke dette. Tvert imot varierer temperatur, pH og alkalinitet naturlig og relativt mye over kort tid. Derfor kan det være vanskelig å se langti...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ice-algal and under-ice phytoplankton bloom dynamics in a changing Arctic icescape.

Hovedmålet for Boom or Bust prosjektet er å øke vår kunnskap om isalger og planteplankton under havisen i Arktis, som endres raskt. Vi har kombinert forskjellige metoder for å 1) identifisere biologiske faktorer og miljøfaktorer som påvirker oppblomstring og samfunnsstruktur hos isalger og plante...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Marine Robotics Facility - Remotely Operated Vehicle for Deep Marine Research

Remotely operated underwater vehicles are important platforms for todays comprehensive marine research. The technology is urgently needed for the Norwegian marine science community to effectively address the challenges of marine research. In addition, Norway is a world leader in the design and us...

Awarded: NOK 45.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland