0 projects

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norways ice-associated whales in a changing Arctic

Viktige resultater fra ICE-whales prosjektet inkluderer de første bestandsestimatene for alle tre endemiske Arktiske hvalartene i norsk Arktis, noe som er en betydelig prestasjon gitt de analytisk og logistiske utfordringer med disse dyrenes svært lave bestandstall og mobile natur i generelt isfy...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Acoustic kayak drone

Vi har laget en ubemannet kajakkdrone utstyrt med elektromotor og vitenskapelig ekkolodd montert på en nedsenkbar kjøl. Kajakkdronen kan sjøsettes både fra forskningsskip, og fra land ved hjelp av en ombygd båthenger. Styringen av farkosten skjer gjennom trådløs kommunikasjon, der man enten fjern...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

TIGRIF: TIdewater Glacier Retreat Impact on Fjord circulation and ecosystems

Tidevannsbreer er breer med fronter som ender rett i havet, oftest i fjorder. Global oppvarming har ført til tilbaketrekkingen av de fleste tidevannsbreer verden rundt. Tidevannsbreer har en betydelig innflytelse på fjordsirkulasjon. I sommerhalvåret vil smeltevannselvene som kommer ut under bref...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seeing further: broadband acoustics for improved measurements of demersal fishes

et er vanskelig å se fisk nær bunn på grunn av sterkt bunnekko, og dette hindrer bruk av akustiske verktøy for å detektere, måle og observere. Ny teknologi muliggjør bruk av mye bredere frekvensbånd som gjør bruk av sofistikerte akustiske pulser og signalprosessering mulig. Dette gir høyere f...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Lower trophic level mixed fishery; implications for ecosystem and management

Det er en stadig økende etterspørsel fra oppdrettsnæringen for råvarer til fôrproduksjon, og høsting av organismer på lavere trofisk nivå kan være en ny kilde for marint protein og fett. Før et potensielt fiske kan starte, må det etableres et solid vitenskapelig grunnlag for å beregne bærekraftig...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface

For effektiv og bærekraftig forvaltning av marine ressurser er det viktig å ta hensyn til flerbestandsdynamikk. Ulike arter og bestander påvirker hverandre både over og under havoverflaten, og fiskernes fangst- og landingsbeslutninger knytter det som skjer i markedet, over havet, til det som skje...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ECOsystem dynamics in the NORwegian SEa - new methods for understanding recent changes

Det primære målet med prosjektet EcoNorSe var å forbedre vår forståelse om samspillet og dynamikken i Norskehavet økosystem ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere dietten av disse økologisk og økonomisk viktige pelagisk fiskebestander. Fleste av ambisiøse mål ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Developing novel socio-environmental indicators and management tools for a sustainable aquaculture (AquaAccept)

Hovedmålet med AquaAccept-prosjektet er å undersøke de akseptable virkningene av akvakultur på marine kystområder fra et tverrfaglig synspunkt, og involverer eksperter innen biologi, økologi, økonomi, sosiologi og informatikk. Det endelige målet med prosjektet er å gjennomføre et beslutningsstøtt...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

18th International conference on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 18): Trondheim Norway, 24-27, May 2015

En rimelig bevaring og bærekraftig utviklingsstrategier må erkjenne at arter inkludert - planter, dyr og mikroorganismer, med tilhørende genetisk mangfold i disse artene, og i ulike terrestriske og akvatiske økosystemer er alle en del av en biologiskmangf old i planet Jorden. Derfor, bærekraftig ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Marine Robotics Facility - Remotely Operated Vehicle for Deep Marine Research

Remotely operated underwater vehicles are important platforms for todays comprehensive marine research. The technology is urgently needed for the Norwegian marine science community to effectively address the challenges of marine research. In addition, Norway is a world leader in the design and us...

Awarded: NOK 45.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland