0 projects

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Ressurser til medisinsk og helserelatert forskning i Norge

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CA Health and Environmental Integrated Toolbox for Scenario Assessment

To protect the health of populations and individuals, policies need to integrate environmental and health issues. The ultimate aim of HENVINET is to support such informed policy making. HENVINET will review, exploit and disseminate knowledge on environmen tal health issues based on research and p...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Viken

PSYKISK-Psykisk helse

ADHD in Norway: Basic and translational studies

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common condition among school age children world-wide. In addition, most affected individuals will continue to show symptoms as adults. Still, it has long been considered a controversial diagnosis in th e general population, as well as in the p...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Differentiation and apoptosis of promyelocytic leukaemia cells. Effects of cAMP signalling modulators and of novel marine compounds.

1: A novel Epac-selective activator developed by the group in Bergen (collaboration with Bremen and Utrecht) has already been validated internationally by several research groups. To evaluate the potential of such cAMP-analogues as therapeutics against ca ncer, we want to study them in the vitro ...

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Strukturelle og dynamiske studier av RACK1 og Spektrins interaksjoner med cytoskjelett/membransystemet

Prosjektet tar sikte på å studere interaksjonen av RACK1 og spektrin til cellemembran/cytoskjelettet-systemet. Disse proteinene spiller sentrale roller innen celle- signalisering slike studier kan gi verdifull kunnskap for å påvirke fundamentale cellulære prosesser hvor disse proteinene er invol...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

SYKEREF-Evaluering av sykehusreformen

Sykehusreformens resultater. Fokus på organisering og samhandling, medarbeidere og brukere

Evalueringen skal studere sykehusreformen som en innholdsreform, og analysere dens betydning i forhold til overordnede helsepolitiske målsettinger. Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeidsforskningsinstituttet, Rogalandsforskning og Norsk Institutt for B y og Regionforskning. Evalueringen vil b...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

SYKEREF-Evaluering av sykehusreformen

Evaluering av sykehusreformen

Det foreliggende forslag til evaluering av sykehusreformen som en innholdsreform fremmes som et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Helse og Norges teknisk-vitenskapelige universitet i Trondheim, HERO og HORN ved Institutt for Helseledelse og helseøkonomi og Frischsenteret ved Universitetet i Oslo,...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Pavlova, Lora- Bulgaria STP 05/06+06/07

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Ilga Urtane, LV13, Nabo 05-06

...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Elina Hemminki, FI04, Nabo 05-06

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Else Aagaard, DK18, Nabo 05-06

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Ingvar Ovhed, SE22, Nabo 05-06

...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Fedorova, Tatiana RUS04/05-8

...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Sergeeva, Angelina RUS04/05-35

...

Awarded: NOK 29,000

Project Period: 2005-2005

Location: Viken

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kakad, Metali, GB, STP 0405

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Ukjent Fylke

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

The TOP study - Identification of phenotypes and genetic susceptibility in severe mental disorders

Severe mental disorders (schizophrenia and bipolar/manic-depressive disorder) are major causes of disability worldwide, and rank as some of the most costly disorders to afflict humans. The etiology still remains elusive, but there is now overwhelming evid ence that genetic factors play a prominen...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Communication, somatisation and alexithymia. The impact of alexithymia for the process of somatisation in context of clinical communication

Background: Chronic health complaints are prevalent in general practice and in psychiatry and are often labelled as medically unexplained symptoms (MUS). Sensitisation has been proposed as an underlying neurobiological substrate for MUS. We suggest that a deficit in affect regulation, operationa...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Holme, Jørn Aur05-40+Aur06 (05 bev. utbet i 04)

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Forskerkonferanse om ledelse og organisering i helsetjenesten. Konferansen arrangeres 14. og 15. oktober 2004.

...

Awarded: NOK 99,187

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Gurina, N. RUS03-04

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2004-2004

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Ingvar Ovhed, SE22, Nabo 04-05

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Studier av smerte, smertelindring og livskvalitet-kompetansebygging.

Avdeling for sykepleierutdanning vil bygge opp et bærekraftig FoU- miljø ved å styrke forskningen innen smerte, smertelindring og livskvalitet. Slik forskning har stor samfunnsmessig betydning pga omfang av smerte og ufullstendig smertelindring. Sykepleie ren har en nøkkelrolle i smertelindring p...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Jurcevic, S SOE02/03-35 Kroatia

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kompetansemiljø for alternativ medisin, Universitetet i Tromsø

Senteret skal: - veilede forskning initiert fra eksterne forskere og forskere ved andre universiteter/høyskoler - tilby kurs om alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder til alle høyskoler og fakulteter som gir grunnutdanning i helsearb eid - tilby kortere kurs til helsearb...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Forskningsleder på programmet "Helsetjenester og helseøkonomi"

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage