0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Viral resistance

Bruken av genomikk i lakseavl har forbedret produksjonsytelsen og sykdomsresistensen betydelig i løpet av det siste tiåret. Imidlertid har identifiseringen av kausale gener og polymorfismer som ligger til bak spesifikke fenotyper vært vanskelig fordi laksens genom er delvis tetraploid og kompleks...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Robust salmon skin - genetics, vaccination and nutrition

Oppdrettslaks er utsatt for mekaniske påkjenninger og patogener som resulterer i sår på fiskens skinn. Skader på fiskens ytre gir fysiologiske utfordringer og redusert velferd, samt omdømmetap og dårligere økonomi for industrien. Robust skinn prosjektet ble initiert for å se om fisken skinnhelse ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage