0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ATAAT (Autonomous Truck Available at All Time)

Applied Autonomy er invitert med som Leder av Arbeidspakke knyttet til Fleet Managemenet, og å finne gode pilotarenaer for autonome transportløsninger Vi skal delta i arbeidet med å skrive søknaden på 3 av arbeidspakkene.

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Tidlig fase kartlegging av mulige partnere for H2020 prosjekter. H2020 Reisestøtte

Applied Autonomy har etablert en posisjon innenfor Autonoy som ikke er så mange som har tatt pr . i dag. Vår rolle er å gjøre operatører i stand til å ta i bruk autonomy kjøretøy på en slik måte at de har nytte av stordriftfordeler som Applied Autonomy har. Det betyr at vi alene har ikke til hen...

Awarded: NOK 13,999

Project Period: 2018-2018

Location: Buskerud

TRANSPORT-Transport 2025

Forprosjekt Pilot T for Autonomous Mobility Enabler

Den vitenskaplige utfordringen ligger i utnyttelsen av Sensoriinformasjonen fra kjøretøy og hvordan et kontrollsenter for autonome kjøretøy kan settes opp. Deler av kjøretøyene er ferdig instrumentert fra før, mens andre kjøretøy kan instrumenteres av teknologier vi setter inn. Prosjektet fokus...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Buskerud