0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Big Data Innovation for Driving Business Success

The BigDINO project will assist European business and industry in acquiring the knowledge and skills associated with big data in order to gain a greater share of the big data market by 2020. The BigDINO project will culminate in the launch of a cross-disc iplinary integrator platform for effectiv...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CyberSec: Cyber Physical Systems Security using SecReq

Cyber Physical System(CPS) integrates computation, networking, and physical system so that physical systems can process and monitor through the cyber system. There are many areas such as energy, military, automotive, healthcare, and aerospace are cons idered under the cyber physical system. ...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

How to establish cost-effective distribution channels and revenue streams in Europe for ICT solutions for people with cognitive impairment.

The scope of the project is twofold: 1) To lift the ability of older people with cognitive impairment to apply technology. 2) Establishing of mechanisms for providing technology adaptable to this aim on commercial terms. In Europe today the market fail ure is one of the reasons and challenges ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital identitet, aksesskontroll, mobilitet og personvern

Prosjektsammendrag: - partnersøk og etablere et konsortium - definere prosjektomfang og innhold utifra bidrag fra medlemmene i konsortiet - definere prosjektplan for gjennomføringen - definere delleveranser (work packages) og tildel ansvar (work package l eaders) - Sammenstille og innlevere søknad

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Protease activity microarray for neurodegenerative and neuroinflammatory disease diagnosis and monitoring

Prosjektetableringsstøtte, se vedlagt prosjektbeskrivelse

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

High performance data reconstruction equipment for longterm archived digital content from film

Long term archiving of digital data on film as storage medium is becoming an established technology. It is well understood that the amount of data for longterm archiving is growing exponentially and at the same time the market is demanding desperately for such kind of services. Enhancing data de...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PersonalHealth - Self Management of Health in the Whole Value Chain

The project challenges are to provide personalized assistant services for lifestyle management and disease prevention. The project will create a health ecosystem to take part in their health status monitoring, management and risks prevention. The project deals with the H2020 call "Societal Chall...

Awarded: NOK 64,466

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FireDetect

The overall objective of the project is to develop and test a novel and reliable fire detection system based on a new and advanced Acousto-optic technology. The aim is to develop a system that is able to identify very small temperature rises at a very ear ly stage of a fire, thus providing an ear...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multimodality in Service for Disabled Citizens

* First of all, if the goal of our proposal will be "to develop novel multi-modal adaptive Interfaces" we have to be sure what "novel" involves. An eye-tracking alternative channel for easing the interaction between the user and a certain application, or a tool allowing speech recognition for bl...

Awarded: NOK 61,667

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovsjubileet 2014: Konstitusjoner belyst filosofisk og historisk med fokus på politiske og juridiske forhold.

Tema for konferansen er konstitusjoner belyst historisk og filosofisk med fokus på politiske og juridiske forhold. Vi vil ha spesielt fokus på forholdet mellom den norske og den amerikanske forfatningen, og legger opp til sterk deltakelse fra USA. Dette s kyldes dels at ideen til konferansen har ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Certified maritime battery pack

Project work description A battery system contains several parts: Cell: Smallest electrochemical unit Module: Assembly of cells including some level of electronic control Sub-Pack: Assembly of 1 or more modules. The smallest unit that can be electrically insulated String: Smallest unit in a bat...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2014-2014

Location: Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Etablering av utviklingsprosjekt Intelligent Coring System ICS

Formålet er å videreføre arbeid som har vært gjort i detaljert konseptstudie fram til en endelig design som kan danne grunnlag for å starte utviklingen av prototype Intelligent Coring System. CoreAll har patentert et nytt konsept for kjerneboring som in kluderer boring og kjerneboring med samme...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen avansert industrirobotteknologi

PPM AS utvikler internasjonal høy-teknologi innen industrirobotteknikk. Vi har både nasjonale og internasjonale partnere innen FoU og universitetsmiljøet for å kontinuerlig ha tilgang på kunnskap om ny teknologi. Det skal nå søkes om et EUROSTARS-prosjek t sammen med en europeisk partner for å u...

Awarded: NOK 66,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Coordination among European health sector,R&D community and game industry to promote clinical adoption of game based health application

One of the most promising use of serious gaming/gamification is within health care applications. Most of serious gaming research to date has been in other sectors as in flight simulators, oil&gas operations and in fire&rescue simulation for planning and training where European researchers have...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forskning og utvikling av HydroCascade, som er et integrert styrings- og reguleringssystem for elvekraftverk i kaskade.

HydroCascade er et nytt konsept for styring og regulering av elvekraftverk i kaskade. HC består i hovedsak av to integrerte deler, der den ene delen utgjøres av konvensjonell kontroll- og instrumenteringsutrustning, mens den andre delen består av teknisk kybernetikk, dvs regulator med proporsjo...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering søknad til Eurostars 2020 med leveringsfrist 11.09.2014. Utarbeidelse av tilbakemeldingsmodell til monitorerte sjåfører

HipDriver sitt prosjekt om å utvikle solide, pedagogiske, vitenskapelig baserte og opplysende tilbakemeldingsmodeller til monitorerte sjåfører tilfredstiller de krav utlysningen EUROSTARS 2020 med innleveringsfrist 13.03.2014 har (Call 11). Prosjektet v i søker støtte til vil sikre en solid og ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Security in an Age of Cyber War - Nordic Answers to Global Challenges

Over the last couple of decades, a new man-made domain of war has materialized. Alongside war in the domains of land, sea, air, and space, hostilities between different types of political actors are now destined to take place in cyberspace. Most analysts agree that a few state actors have actual...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Armoni UniSound - Increasing Speech Intelligibility, Understanding and Interaction

På verdensbasis lever omtrent 360 millioner mennesker med en eller annen form for hørselshemming. 32 millioner av disse er barn i grunnskolealder. I tillegg er det i Norge alene rundt 100 000 yrkesaktive mennesker med en betydelig grad av hørselsnedsettelse. Mange med en betydelig grad av ned...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Self sealing of leaks in subsea CO2 reservoirs

The overall purpose of the project is to increase the confidence in long term storage of CO2 in offshore reservoirs. In the project, the problems associated with the reservoir integrity with respect to leakage back to the seawater and ultimately the atmo sphere, are to be investigated. In severa...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

REISESTØTTE: Strengthen collaboration in Water, Environment and Hydropower. Norsk spesialist til Kina

...

Awarded: NOK 9,890

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

OSCAR -Verdi for eier og bruker

Hensikten med OSCAR er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom ...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiphase flow and early fault detection

Xsens AS has developed a non-invasive flow meter challenging the performance of a wide range of invasive technologies, with respect to performance, as well as robustness. Xsens aim has been to measure complex flow from outside of the pipe, equally good or better than invasive technologies ava...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk oljesølovervåking og risikovarsling fra satellittdata

Oljeutslipp fra skip og offshore-installasjoner, enten ulovlig eller fra ulykker, kan medføre store miljøskader. Med økt maritim trafikk og oljeutvinningsaktivitet nær sårbare områder er faren for skader fra oljeutslipp av økende bekymring. Satellittdata gir muligheter til å oppdage oljesøl og lo...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New skin regeneration and wound healing products from eggshell membrane

Biovotec, i samarbeid med Nortura og Adigo, sluttfører nå validering og optimaliseringen av eggeskallkalk (ES)/eggeskallmembran (ESM) separasjons prosessen ved Nortura Revetal. Prosesslinjen vil dermed bli kvalifisert for produksjon av både ES og ESM. Dette vil gjøre at Nortura kan selge to nye p...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Utgi en samisk oversettelse av Sara Margrethe Oskals doktorgradsavhandling "Samisk gjøgler ut i verden" (2010)

"Skealbma máilmmi lávddiin" (arbeidstittel) er en oversettelse av stipendiatsarbeidet til Sara Margrethe Oskal til samisk språk og for samiske lesere. Hun disputerte ved Kunsthøgskolen i Oslo ved Fakultetet for scenekunst i januar 2010 med avhandlingen "S kealbma ut i verden. Samisk gjøglertradis...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av Eurostars-prosjekt: Ballast water photocatalyst

Etableringsprosjektet vil inneholde: 1) arbeidstimer for skriving av søknad 2) reiser til forberedende arbeidsmøter 3) utarbeide en Consortium Agreement.

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Getting on in life: Strategies of middle-class reproduction

Hvordan framstår og opprettholdes sosiale klasseforskjeller i et forholdsvis egalitært samfunn som det norske? Dette prosjektet har undersøkt hvordan klasseforholdene opprettholdes på flere måter. Et sentralt poeng i prosjektet er at ulikhet i det norske samfunnet ikke kan uttømmende beskrives eo...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

An urban future for Sápmi? Sámi youth organizing and networking in a context of indigenous urbanization.

NUORGAV: En urban framtid for Sápmi? Som de fleste andre av verdens folkeslag blir Nord-Europas urfolk, samene, i økende grad urbanisert. Den yngre generasjonen er spesielt prega av denne prosessen - stadig flere unge samer flytter til eller vokser opp i byer. Dette gjelder både byer innenfor...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Russian Sámi politics in the context of pan-Sámi internationalization 1989-2014

Since the collapse of the USSR, we have observed an increased tendency towards pan-Sámi cooperation - e.g. border-transcending cooperation that seeks to involve actors representing Sámi from all the four states that have divided Sápmi between them (Finlan d, Norway, Sweden, Russia). Prior to this...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa