0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bærekraftig forvaltning av genetisk mangfold i avlsprogram med genomisk seleksjon for gris

Den første artikkelen skal ta for seg hvordan tradisjonell innavl målt etter stamtavler og slektskap på papiret forholder seg til genomiske metoder å måle innavl på. Vi vet at to søsken med samme foreldre i teorien deler 50 % av genene, men i virkeligheten kan de dele en større eller mindre andel...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries

Noen av ambisjonene i dette prosjektet er å utvikle ressursene og kompetansen som muliggjør genredigering (GE) i ulike arter. Genredigering er et fagfelt i rask utvikling og nye teknologier og tilnærminger publiseres ofte. GENEinnovate-prosjektet har som mål å utvikle de essensielle ressursene, k...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of a metabolomic- and immunological platform as a precision phenotyping tool for selection of pigs with improved resilience

I det internasjonale markedet for svinegenetikk har vi søkelys på sykdomsresistens og robusthet i møte med miljøer som er ulik det norske miljøet. Produksjonsforholdene i Norge er svært lite krevende i global målestokk, og fravær av varmestress er en av dem, noe som indirekte kan forårsake begren...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Use of embryos for improvement and dissemination of genetics

Muligheten til å bruke embryoteknologi i svineavl vil være gunstig for å øke biosikkerhet, dyrevelfer og genetisk framdrift. Den norske farrasen duroc har i gjennomsnitt 9,7 fødte grisunger totalt per kull sammenlignet med 14,3 i norsk landsvin, som er en morrase. Raseforskjellen i antall fødte ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økt robusthet og sykdomstoleranse hos gris gjennom identifisering av nye fenotyper og utvikling av avlsmetoder

I dette prosjektet har vi genetisk undersøkt flere allerede tilgjengelige egenskaper i avlsprogrammet for å forbedre avlsmodellene for robusthet. Dette inkluderer purkedød, som er brukt for purker som er funnet død eller avlivet på gården, holdvurdering på purka, og en ny holdbarhetsegenskap som ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards improved boar fertility by genetic characterization and detection of traits important in sperm production and quality (218891)

To grunnleggende forutsetninger for å kunne drive avlsarbeid gjennom kunstig inseminasjon er (1) at det er mulig å trene hanndyrene opp til uttak av sæd på en dyrevennlig, hygienisk og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og (2) at det finnes tilstrekkelig med befruktningsdyktige spermier i sæduttak...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Robust pigs by improved exterior functionality and reduced osteochondrosis using non-invasive technology

Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en mer robust gris som skal være konkurransedyktig i nåværende og fremtidige markeder. Fokuset i prosjektet har vært å finne metoder og strategier for å redusere leddlidelsen osteokondrose og bedre eksteriøret (ben, klauver, kropp) og dermed funksjonal...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genome-wide approaches to the genetic improvement of cattle, pigs and salmon

During the last decade, industry, research and funding rganisations have invested considerably into the development of molecular genetic technologies and resources with the expectation that information at the DNA level will lead to faster genetic gain tha n using phenotypic data alone. But as lon...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Innlandet

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Fine mapping and molecular characterisation of quantitative trait loci (QTL) affecting hernia in pigs

Hernia is shown to be a serious problem in pig production, causing severe economic loss for the pig producers. The most common types are inguinal/scrotal hernia (IH) and umbilical hernia (UH). IH refers to hernial contents present in the inguinal canal an d/or that organs protrude into the scrotu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Genetics of boar taint

Male pigs used for pork production are normally castrated very early in life to prevent boar taint or sex taint in the meat. However, castration will be prohibited in the near future and a major challenge for the pig production industries in the next 5-10 years is to decrease the boar taint in m...

Awarded: NOK 23.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Innlandet

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Kartlegging av molekylære årsaker til genetiske defekter og osteochondrose hos norsk landsvin

Som følge av et stadig økende krav til effektivitet og strukturutvikling innen svineproduksjonen er det viktig å sette mer fokus på egenskaper relatert til helse- og dyreadferd i tillegg til de økonomisk viktige produksjonsegenskapene. Genetiske defekter og benlidelsen osteochondrose (OC) er egen...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Innlandet