0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Forest in south China: An important sink for reactive nitrogen and a regional hotspot for N2O?

Lystgass (N2O), en viktig klimagass, har vist økende konsentrasjoner i atmosfæren siden den industrielle revolusjonen. Lystgass dannes i jorda som et bi-produkt ved ulike nitrogen omsetninger. Det er først og fremst den globale intensiveringen av nitrogen omsetninger i jorda, både pga utstrakt br...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Satellite Remote Sensing of Atmosphere-Surface Systems and Ground Truth Measurements

lys i et koblet atmosfære-hav-system. Spesielt kan man beregne hvor mye tilbakespredt sollys et satellitt-instrument vil måle ved forskjellige bølgelengder når informasjon om aerosoler og marine substanser er kjent. Videre kan strålingstransportmodellen brukes til å gjenvinne informasjon om aero...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Russian climate policy: Domestic dynamics and international ramifications

Russia is a key player in the international climate regime: the fourth largest emitter in the world and a leading energy exporter as well as a traditional veto player in climate talks and holder of environmentally questionable surplus emission permits. Ho wever, the marginality of climate policy ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tailoring Intervention Instruments to Promote Emission Reduction in Norway: Applying the Self-Regulation Model of Behavioural Change

Prosjektet bygger på antakelsen at atferdsomstilling forutsetter at man går gjennom forskjellige steg/faser. Hovedhypotesen for prosjektet var at hvis vi tilpasser informasjon til handlingsfasen en person er i, så er faseprogresjon mye bedre enn hvis vi gir folk informasjon som enten ikke passer ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Voices of the Future: Values and visions of Norwegian Youth on Responses to Climate Change

Voices of the future-prosjektet har undersøkt hvordan ungdom i Norge oppfatter framtiden i en verden preget av klimaendringer, og hvilke følger det har for deres følelse av handlekraft, ansvar og politisk engasjement. Ungdommen vi har snakket med gjennom gruppesamtaler og individuelle intervjuer...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Strategies to reduce greenhouse gas emission in Norwegian agriculture

Til grunn for all analyse i dette prosjektet ligger sektormodellen Jordmod, som er den eneste samfunnsøkonomiske modellen vi har for jordbrukssektoren i Norge. I løpet av prosjektperioden er Jordmod blitt vesentlig forbedret. For det første er jordklassifiseringen gjort betydelig grundigere enn f...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Crossroads Towards Precautionary Practices: Politics, Media and Climate Change

Climate Crossroads handlet om forholdet mellom klimapolitikk og medier, og hvordan disse påvirker hverandre. Prosjektet har kartlagt og analysert hvordan ulike former for klimapolitikk er dekket i et ulike typer medier. Klimapolitikkens sammenheng med andre samfunnsspørsmål er viktige tema i pros...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

An Integrated Earth System Approach to Explore Natural Variability and Climate Sensitivity

EARTHCLIM is a nationally coordinated climate research project, gathering Universities and research institutes from Bergen, Oslo and Tromsø. Central to EARTHCLIM is to improve, implement and verify climate processes in the Norwegian community Earth System Model (ESM) NorESM that are of particula...

Awarded: NOK 25.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of Scientific Knowledge as a Policy Instrument in Climate Policy

Prosjektet handler om hvordan forskning sammenstilles og brukes i politikkutforming, og er delt inn i seks arbeidspakker. I den første arbeidspakken er det utviklet et teoretisk rammeverk for å bedre forståelsen av forholdet mellom forskning og klimapolitikk. Utgangspunktet er at all forskning so...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2011-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of ocean acidification scenarios and combined stress on the copopod Calanus finmarchicus

Bakgrunn for prosjektet: Raudåte (Calanus finmarchicus) er en liten hoppekreps som har en nøkkelrolle i næringskjeden i fjordene langs norskekysten, i Norskehavet og i det nordlige Atlanterhavet. Interessen for raudåta skyldes at dette lille dyreplankton et dominerer beitingen på sommersesongens ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Long-term Carbon Storage in Cryoturbated Arctic Soils - CryoCARB

Organic carbon stored in permafrost soils of the Arctic is one of the largest carbon reservoirs globally and is vulnerable to climate change. Despite its undisputed importance, the amount of arctic soil organic carbon (SOC) remains ambiguous and poorly co nstrained. A significant proportion of th...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Adapting to climate change through land use planning and nature management: Obligations, rights, and risks.

I løpet av rapporteringsperioden er det levert en masteroppgave med tittelen "Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang", skrevet av Adnan Maric. Naturskadeforsikring er en privat forsikringsordning som er en obligatorisk komponent i de fles te brannskadeforsikringer. Ting som er fors...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

ArcAct - Unlocking the Arctic ocean: The climate impact of increased shipping and petroleum activities

Petroleum and shipping activities at higher latitudes have increased considerably over recent years, and a significant further increase is expected. Melting of sea ice will open opportunities for new shipping routes and lengthen the navigation season of e xisting routes, as well as open new areas...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate feedbacks of aerosols via water vapour in cloud free air

AERO-CLO-WV will investigate aerosol-cloud-water vapour feedback mechanisms which have previously not been studied in depth and quantified. Thus the proposal is highly relevant to the call with detailed studies of processes and feedback mechanisms. It wil l complement the work in the scenario pro...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of Changing Climate on the Alpine Tree Line and Mountain Forest Carbon Pools Along 1500 km N-S and Elevation Gradients

Vi har dokumentert gode resultater ved bruk av vegetasjonshøydemålinger fra flybåren laserskanning (FLS) til deteksjon av små trær i overgangssonen mellom skog og alpin sone. Høydemålingene er i praksis en tett tredimensjonal sky av ekko fra laserpulser sendt ut fra en sensor under et fly. Gjenno...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2008-2016

Location: Viken