0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Optical band gap engineering in O-containing yttrium hydride

Prosjektet har gått ut på å forstå og deretter kontrollere de optiske egenskapene til et nytt fotokromt materiale, oksygendopet yttriumhydrid. Forskere ved IFE viste tidligere at dette materialet fremviser en sterk fotokromisme ved romtemperatur. Sagt med andre ord endrer materialet sin gjennomsi...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Awarded: NOK 163.5 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskning i SINTEF

SINTEF bruker synktrotron- og nøytronstråling til flere eksperimenter. Dette prosjektet har støttet reiser til sentrale eksperimentelle installasjoner utenlands.

Awarded: NOK 34,566

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

IFE - Reisestøtte for synkrotron- og nøytronforskning 2015-2017

JEEP II er pr. i dag den eneste nøytronkilden i Norden, og mange relevante eksperimenter for norske nøytronbrukere kan utføres ved bruk av JEEP II. Imidlertid med kommende bruk av ESS trengs det å bygge nasjonal kompetanse for eksperimenter hvor man ikke har eksperimentelt utstyr ved JEEP II elle...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Akershus

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Application for Travel support for NTNU users of synchrotron radiation and neutron beam facilities, 2015-2017

Synkrotron og Neutron basert forskning er ett viktig verktøy for å forstå modell-systemer for både anvendt og grunnleggende vitenskap. Finansieringen gitt i denne søknaden vil gi rom for lokale brukergrupper ved NTNU for å utvikle disse teknikkene og bruke dem til å øke kvaliteten på forskningen ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Reisestøtte til synkrotron- og nøytronforskningsaktiviteter ved UiS

Røntgenstråling generert av partikkelakseleratorer, kalt synkrotroner, har en del karakteristiske egenskaper som ikke lar seg realisere ved bruk av konvensjonelt utstyr. Dette er først og fremst knyttet til intensiteten på strålingen. Denne kan bli opptil 8-12 størrelsesordener høyere fra en sy...

Awarded: NOK 49,555

Project Period: 2015-2018

Location: Rogaland

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Synchrotron and Neutron Scattering Support for the University of Oslo

Denne finansieringen ga og vil gi oss muligheten til å utføre banebrytende ny vitenskapelig forskning og opplæring innenfor et bredt spekter av fagfelt; fra materialvitenskap og livsvitenskap til kulturhistorie, inkludert konservering av vikingskipene. Mye av denne forskningen er kun mulig ved ti...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Field studies and modelling of sea state, drift ice, ice actions and methods of icebergs management on the Arctic shelf

Design av offshore konstruksjoner og transport infrastruktur som tåler is planlegges for utviklingen av flere felter for olje og gass i den norske og russiske delen av Barentshavet. Vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Russland skaper nødvendig grunnlag for sikkerhet og høgt teknologisk nivå p...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Svalbard

KLIMAFORSK-Stort program klima

Advancing our understanding and modeling of climate extremes by combining physical insights with statistical methodology

The recent fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC AR5) has once more shown that our climate is changing and with it its extremes. As the impacts of climate extremes (e.g., heat waves, floods, droughts, and wind stor ms) often lead to devastating consequence...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

TRUKKET: Fundamental understanding of surface chemistry on electrodes in Li ion batteries - kinesisk statsstipend

...

Awarded: NOK 24,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Water-related ecosystem services (ESS) -increasing the relevance of the concept for operational management on various scales

NIVA are planning to host a joint EurAqua (European Network of Freshwater Research Organisations) and WssTP Working Group for Ecosystem Services (European Technology Platform for Water initiated by the European Commission) workshop in Oslo, 18th-19th November this year. The topic of the workshop...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Closing the gaps in multiscale materials modeling of precipitation free zones in alloys ("Mind the gap")

I dette prosjektet har vi satt opp matematisk modeller av ørsmå, men viktige soner i støtfangersystemer av aluminium for å studere kaoset vi forårsaker på atomnivå når vi krasjer. Modellene har gitt oss ny viten om hvordan materialsammensetningen påvirker de mekaniske egenskapene til aluminiumle...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Mathematical models of plankton populations - Sofia Piltz - UK

Phytoplankton, and the zooplankton that graze upon them, play a crucial role in the dynamics observed at higher levels of the aquatic food chain and in climate change. Although there is a vast literature of data analysis and modelling work on changes in t he size and composition of plankton popul...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2014-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NABIC Reserach school 2014: Coastal and ocean processes in the Bay of Bengal in a changing climate and their impacts on society

Nansen-Bangladesh International Centre for Coastal, Ocean and Climate Studies, Dhaka, Bangladesh will in cooperation with Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Bergen, Norway, Nansen Scientific Society, Bergen, Norway and Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka, plan and host the ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Discrete Functions and Their Applications in Cryptography and Mathematics

Dette prosjektet er opptatt av teorien for funksjoner over endelige felt og dets applikasjoner til kryptografi og til ulike grener av matematikken. I kryptologi er sikkerheten for et kryptologisk system ofte basert på hardheten for å løse visse matematisk e problemer. På den annen side, viser det...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigating Black Carbon in the Hindu Kush Himalaya

Gjesteforskeroppholdet er knyttet til pågående arbeid ved CICERO om naturvitenskapelige, økonomiske og samfunnsfaglige problemstillinger ang. reduksjon av kortlevde klimakomponenter (short-lived climate forcers (SLCF) - hvorav sot er den viktigste kompone nten). Bakgrunnen er forskning som viser...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Top-up financing of Marie Curie from UiS

The observed asymmetry between matter and antimatter in the Universe is direct evidence that the Standard Model of particle physics, recently completed through the discovery of the Higgs boson, does not account for all (non-gravitational) physical phenome na. Although all the ingredients required...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Researches on Stochastic Control and Optimization. Kinesisk spesialist

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear water waves

En vannbølge som bryter er et av de mest vanlige og likevel komplekse fenomener i naturen. Å beskrive og forstå vannbølger matematisk, selv når disse er glatte og periodiske, utgjør et av de mest langstående problemene innenfor modern matematikk. En spesiell utfordring er å forstå de såkalte...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

10th International Symposium on Ecohydraulics

The International Symposium on Ecohydraulics (ISE) is an important venue for discussions of research and management on aquatic water resources and particularly cross-disciplinary applications of hydraulics, hydrology and ecology. The 10th ISE will be held in Trondheim from the 21st to the 27th o...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

GLANAM NORTH ENERGY TOPPFINANSIERING

Søknad om toppfinansiering av Marie Curie forsker for å kompensere for å dekke differansen mellom Marie Curie Living Allowance og norsk tarifflønn.

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

SYNKNØYT-Progr.f.synkrotron- og nøytron

Machine Protection studies for the ESS Proton Accelerator

The European Spallation Source (ESS)], which will be built in Lund, Sweden with commissioning planned for ca. 2020, is a spallation neutron source using a very high power 2 GeV proton beam as a driver. The beam current is 2.5 mA and the average beam power is 5 MW. One of the ESS' key tasks is ...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Delimiting functional management units for partially migratory deer populations (DeerUnit)

En global utfordring for forvaltningen av hjortevilt er at nåværende forvaltningsenheter typisk er for små til å fange hele trekksyklusen. Målet har vært å forstå mekanismer som bestemmer sesongmessig trekk, å forutsi egnethet til sesongmessig habitat under klimaendringer, med sikte på å avgrense...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Sustainable biogas production in South African rural households

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å legge til rette for økt bruk av biogass i husholdningene på landsbygda i Sør Afrika. Dersom en kan bruke en betydelig del av husdyrgjødsla, matavfall og annet organisk avfall til å produsere biogass og gjødsel, vil en både redusere utslipp av metan fra g...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Acid deposition and acidification of waters in South Africa: status and prognoses given future climate change

Sur nedbør kan føre til forsuring av ferskvann og skade på fisk og andre organismer. Norge har vært hardt rammet av forsuring på grunn av utslipp av forurensende svovel- og nitrogenforbindelser i Europa, som blir transportert over store avstander via atmosfæren og ender som surt nedfall over natu...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Holocene environmental change of Svalbard

We will analyse the Holocene environmental history in Kongsfjorden since deglaciation. At least three Ny-Ålesund flagships have identified the need for long-term climate records. Up to date no integrated temperature, precipitation or glacial variability r ecord exists for the entire Holocene for ...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CRATER CLOCK: Calibration of the Cratering Chronometer for the Earliest Planetary Evolution

Prosjektet Crater Clock er viet kalibrering av krater-kronometeret for aldersbestemmelse av tidlig planetær utvikling. Forståelsen av utviklingen av planetene i solsystemet er kritisk avhengig av en mest mulig eksakt beregning av tid for, og hastighet på geologiske prosesser (f.eks. vulkansk akti...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change

I 2016 publiserte vi en vitenskapelig artikkel (Reitan & Nielsen 2016; open access i PlosOne) hvor vi viser hvor viktig det er å bruke riktig fordeling i statistiske tester. Videre har Andreas Rinvoll levert og forsvart sin masteroppgave. I denne så han på hvordan temperatur påvirker pollinerings...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Southern Ocean Phytoplankton Adaption to mimicked future changes in light and iron availability - Molecular bases and modelling (SOPA)

Planteplankton i Sørishavet fjerner om lag 10% av de menneskeskapte CO2 utslippene hvert år og reduserer dermed effekten av dagens høye forbruk av fossilt brennstoff. På verdensbasis binder planteplankton mer CO2 enn det som bindes av alle verdens regnskoger. I dette prosjektet har vi som mål å f...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 IFE

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus