0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of ocean acidification scenarios and combined stress on the copopod Calanus finmarchicus

Bakgrunn for prosjektet: Raudåte (Calanus finmarchicus) er en liten hoppekreps som har en nøkkelrolle i næringskjeden i fjordene langs norskekysten, i Norskehavet og i det nordlige Atlanterhavet. Interessen for raudåta skyldes at dette lille dyreplankton et dominerer beitingen på sommersesongens ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Long-term Carbon Storage in Cryoturbated Arctic Soils - CryoCARB

Organic carbon stored in permafrost soils of the Arctic is one of the largest carbon reservoirs globally and is vulnerable to climate change. Despite its undisputed importance, the amount of arctic soil organic carbon (SOC) remains ambiguous and poorly co nstrained. A significant proportion of th...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2017

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Adapting to climate change through land use planning and nature management: Obligations, rights, and risks.

I løpet av rapporteringsperioden er det levert en masteroppgave med tittelen "Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang", skrevet av Adnan Maric. Naturskadeforsikring er en privat forsikringsordning som er en obligatorisk komponent i de fles te brannskadeforsikringer. Ting som er fors...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate feedbacks of aerosols via water vapour in cloud free air

AERO-CLO-WV will investigate aerosol-cloud-water vapour feedback mechanisms which have previously not been studied in depth and quantified. Thus the proposal is highly relevant to the call with detailed studies of processes and feedback mechanisms. It wil l complement the work in the scenario pro...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

ArcAct - Unlocking the Arctic ocean: The climate impact of increased shipping and petroleum activities

Petroleum and shipping activities at higher latitudes have increased considerably over recent years, and a significant further increase is expected. Melting of sea ice will open opportunities for new shipping routes and lengthen the navigation season of e xisting routes, as well as open new areas...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of Changing Climate on the Alpine Tree Line and Mountain Forest Carbon Pools Along 1500 km N-S and Elevation Gradients

Vi har dokumentert gode resultater ved bruk av vegetasjonshøydemålinger fra flybåren laserskanning (FLS) til deteksjon av små trær i overgangssonen mellom skog og alpin sone. Høydemålingene er i praksis en tett tredimensjonal sky av ekko fra laserpulser sendt ut fra en sensor under et fly. Gjenno...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2008-2016

Location: Viken