0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safety Climate Assessment in Shipping (SAFECLASS) - Linking leadership, safety climate and loss prevention.

This project will contribute to Norwegian society and long term value creation by optimizing safety and loss prevention in the Norwegian maritime industry. Safe shipping and loss prevention emerge as an important priority for the next generation of mariti me training and development initiatives i...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

International Symposium on Marine Propulsors SMP09

Symposiet er det første i noe vi ønsker skal bli en serie av symposier med marine propellere og tilgrensende fagområder som tema. Eksempel på "tilgrensende fagområder" er fornybar havenergi der propell-liknende utstyr inngår. Symposiet holdes på Royal Gar den hotel i Trondheim 22-24 juni 2009. De...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Development of methods and guidelines for safe design of moonpools

Based on earlier experiences with various moonpool designs on offshore operation vessels, more knowledge is wanted to improve future designs for better safety and operability. Large wave responses inside moonpools can cause hazards if water reaches deck l evel. Operability of a vessel is often li...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design-stage Energy Optimisation / Air-Emission Reduction of Ships (DEO/AEROS)

Issues concerning emission reduction of particular relevance in the design stage may be summarised in four key factors, none of which may be neglected during the different design stages, but where DEO will focus on items 1 and 2: 1.Increasing the logistic s chain efficiency (kWh /work) 2.Increasi...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine Icing

The rationale for this project is the lack of adequate tools and guidelines for safer operation in icing-prone waters. Knowledge of icing and the ability to forecast potential icing events in time and space will be important to secure safe operations. De velopment of improved and verified models...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikle skipsbasert LNG lagringstank med patentsøkt fundamentering og spesialutviklet isolering som kan utnytte hele skipsrom volumet

Prosjektet skal utvikle et konsept for trykksatt lagring av LNG drivstoff for skip der målet er å få så volumeffektiv lagring av LNG som mulig. Forskjellen mellom skipsvolumet som kreves for LNG i forhold til skipsvolumet som kreves for diesel skal gjøres så liten som mulig. For å oppnå dette sk...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Managing Complexity in PetroMaritime Operations

Organisations engaged in complex onshore and offshore activities require advanced technical equipment and highly skilled personnel. Staff from different companies and cultures are continually grouped and regrouped for tasks requiring high reliability. The reputation of such organisations is extr...

Awarded: NOK 15.4 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine (Finansieringsbidrag fra FHF prosjekt 201988)

Marine vessels, incl. fishing vessels, are substantial contributors to total NOx emissions in all major maritime nations. In addition, the recent dramatic increase in fuel costs has put large parts of the international fishing fleet in an acute situation. Increased flexibility wrt. fishing gear ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning SINTEF Ocean AS (tidl. Marintek)

...

Awarded: NOK 207.4 mill.

Project Period: 2009-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

A local cluster going international: balancing local and non-local networking?

The KMB project aims to investigate how location in a cluster influences the internationalisation of firms, and analyse how increased internationalisation affect local cluster dynamics and cluster competitiveness.The project will develop novel insight to the research on clusters since limited res...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Prosjektets overordnete ide er å integrere kunnskapskjeden "Fra sensor til beslutning". Prosjektet skal bygge videre på den målrettede utviklingen av maritim IKT-systemer en har sett de siste 15 år og integrere kompetanse innen havovervåking, numeriske ha vmodeller, kommunikasjon, gjennomføring a...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Propulsion in seaways

Current practice for design of propulsion systems is based mainly on analysis of calm water performance. The effects of seaways & motions of the ships & floating offshore structures are supposed to be taken into account by using high safety factors. Howev er the problems are not necessarily solve...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Bruk av UAS (Unmanned Aircraft System) til overvåking og datainnsamling i nordområdene.

Prosjektet bygger på FOB prosjektet (NFR 180175/I40). Det vil utgjøre den norske delen av Eurekaprosjektet E!3967 MARIDRONE. der Simicon samarbeider med svenske CybAero AB. Prosjektet samler norske sluttbrukere, industribedrifter og FOU institutter i et felles drone / UAS (Unmanned Aircraft Sy...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Documented Emissions Reductions from Ships

WP1 Emission reduction measures: - in service performance: The revised Annex VI was adopted by IMO at MEPC 58 (10 October 2008). The revised annex introduces new NOx limits for new and existing ships. This work package is about evaluating solutions for N Ox reductions. WP2 Environmental report...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

GHG Emission Reduction Solutions and Impacts for Transport Systems

This project aims to develop models and tools to help stakeholders make the right decisions on strategic and tactical issues. The focus will be on evaluating impacts caused by changes in a transport system aiming to reduce the climate impact. This projec t will identify and evaluate in a cost-be...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon 2009 Sikker sjøtransport - Forskningens utfordring

Den overordnede målsetning med seminaret er å: a) Formidle forskningsresultater fra utvalgte MAROFF og EU-prosjekt relatert til sikker sjøtransport. b) Belyse resultatenes betydning som ledd i en koordinert og langsiktig utvikling av IKT-verktøy for sjøsi kkerhet. c) Gi innspill til framtidig FoU...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

INTEGRATED TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN OFFSHORE SHIPPING COMPANIES

In this project we emphasize the development of a value chain integrated total quality management system contributing to strategic entrepreneurship of offshore shipping companies. This includes the development of business intelligence systems for new comp lex products in arctic operations. We foc...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

29480 Ny Omega-3

...

Awarded: NOK 44,100

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

4426 Development of an Acoustic Accelerometer Transmitter for Marine Species

Extend the product range and market potential of Thelma by developing a new TAG, i.e. small device that can be implanted into fish, measure tilt and roll angles as well as any sudden movement of the fish and transmit results to marine biologists or resear ch scientists who study fish behavior.

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

NOx-reduksjon ved bruk av NH3 ombord i hurtiggående fartøy

NOx-rensing ved bruk av SCR-anlegg fungerer godt på større deplasementfartøy fordi totalvekten for slikt katalysatoranlegg ikke er så stor i forhold til totalvekten på fartøyet. SCR-anlegg er imidlertid mindre egnet på hurtiggående fartøy der ekstra vekt er en svært viktig faktor i forhold til ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Sikker og Bærekraftig Sjøturisme (Forprosjekt)

Forprosjektets intensjon er å utarbeide en BIP søknad med fokus på følgende problemstillinger. Hvert år skjer det ulykker med turister i båt på grunn av feil vurdering av vær og sjø i forhold til fartøyets egenskaper. Dette er ofte et resultat av for li te erfaring, samt generell lav kompetanse...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Utviklingen av kystsonen vies stadig større oppmerksomhet i nasjonale og internasjonale strategier. Dette fører til at behovet for informasjon og integrerte løsninger vil øke p.g.a. økt aktivitet og større krav til optimal drift. Operasjonene vil bli mer kompliserte og representere stadig størr...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Design-stage Energy Optimisation and Air-Emission Reduction of Ships (DEO-AEROS) - pre-project

Issues concerning emission reduction of particular relevance in the design stage may be summarised in four key factors: 1. Increasing the logistics chain efficiency (kwh produced/work performed) 2. Increasing the efficiency of the ship(s) (kwh produced/w ork performed) 3. Increasing the specific...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Construction and intervention vessels for Arctic oil and gas operations

The expected increased oil and gas activities in cold climate regions will require dedicated designs for future Arctic offshore vessels. Specification, design and development of dedicated vessels should be of major interest for oil and gas companies posit ioning themselves for safe and cost effic...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Miljøvennlig håndtering av avfall på skip

Hovedmålet er å sikre TeamTec's teknologiske forsprang innenfor avfallshåndtering til havs. Produkter fra TeamTec er i dag med til at gjøre norsk skipsfart relativt miljøvennlig. Utvikling av nye metoder og forbedring av eksisterende utstyr hos TeamTec vi l redusere miljøbelastningen ytterligere....

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Safety Management in the High North

The High North represents new environmental conditions setting new safety design requirements where statistics and experience are limited, and where known solutions accordingly can not be applied without thorough evaluations and research activities. In th is complex environment R&D programs need ...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Operations of Subsea Systems

Recent history has shown that the handling of subsea systems involves significant operational risk. Fishermen are, in fact, exposed to higher risk levels than most other occupational groups in Norway. The safety level in the offshore sector is in general higher, but better procedures and training...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MARLEN - Maritime Logistics Chains and the Environment

The principal objective of the project is to: Obtain and systematize facts and knowledge regarding the main operational and organizational conditions that may influence the energy efficiency and environmental profile/performance of alternative maritime l ogistics chains, and thereby reduce the p...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metoder for design av akterskip,propulsjon og styresystemer for offshorefartøy.

Utvikling og operasjon av større offshore fartøy setter større krav til dokumentasjon av både skrog og propulsjonssystemer mht effektivitet, sikkerhet og pålitelighet. Per i dag mangler både kunnskaper og metodikk for å kunne foreta optimale valg av løsni nger. Modellforsøk har store begrensninge...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Innovation in Global Maritime Production 2020

Norway has a long tradition as a maritime nation in shipping, shipbuilding and maritime equipment manufacturing, and has retained a leading position globally at the start of the 21st Century. But with rising cost and increased competition from other natio ns, particularly in Asia, the industry is...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage