0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAFERS: Speech Analytics for Emergency Response Services

Nødtjenester, som 113 for nødhelsetjenester i Norge, må fungere i vanskelige og tidskritiske situasjoner. Ved en medisinsk nødsituasjon kan det være mange usikre faktorer, og operatøren er ofte nødt til å vurdere en vanskelig og kompleks medisinsk situasjon basert på kun en informasjonskilde, nem...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Building site inspection supported by AR

I næringslivet, godkjente og sertifiserte produkter er sentralt for å lykkes. En av DNV GL sine virksomheter er produktsertifisering, inkludert sertifisering av utviklingen av skip fra design til drift. BUISAR støtter en fase av denne utviklingen. Mens skipet er under bygging, besøker DNV-GL sin...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

Målet med WINNOW-prosjektet (Wireless in-body sensor and actuator networks) var å utvikle en trådløs kommunikasjonsteknologi med ultralav effekt blant flere trådløse implantater. En av de viktigste bruksområdene for dette er å utvikle en multi-nodal ledningsfri pacemaker. Multi-nodal pacing kan u...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Seasonal Forecasting Engine

Værvarsler er sjelden nøyaktige mer enn fem til ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Prosjektet vårt, Seasonal Forecasting Engine (SFE) har hovedsakelig dreiet seg om å bruke fysiske og statistiske modeller til å utvikle metoder for å bere...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nonlinear Autopilot Design for Extended Flight Envelopes and Operation of Fixed-Wing UAVs in Extreme Conditions

Prosjektet har utviklet autopilotalgoritmer for vingeformede ubemannede fly (droner). Autopilotsystemene har utviklet seg signifikant over tid, fra tidlige systemer som så vidt kunne holde en konstant orientering til moderne systemer for automatisk landing og komplekse manøvrer. Imidlertid, konve...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic manipulation for industrial and service robotics applications

Prosjektets fokus er å fremme robotsystemers evne til å utføre manipulasjonsoppgaver ved å etterligne menneskelige henders allsidighet og effektivitet i forbindelse med manipulering av objekter. Uten særlig mental innsats kan mennesker enkelt både velge og bruke ulike verktøy som skruetrekkere, s...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

Målet for prosjektet AutoActive har vært å utvikle metoder, verktøy og algoritmer som skal forenkle forskning på menneskelig aktivitet og fysiologisk tilstand og ytelse basert på data fra ulike sensorer. Prosjektet ble startet opp i 2017 og avsluttes ved utgangen av 2022. Resultatene prosjektet h...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

Den arktiske tundra er særlig sensitiv til klimaendringer. Endringene kan kvantifiseres ved å gjøre observasjoner direkte på tundraen av bl.a. dyr, vegetasjon, vind, fuktighet, CO2, og temperatur. Observasjonene omsettes så til data som kan brukes i klimaforskning. Imidlertid er mye mindre enn 1%...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic Robot Interaction and Motion Compensation

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle metoder og algoritmer som lar industriroboter interagere med og håndtere objekter som er i bevegelse i sanntid. Prosjektet har hatt to fokusområder: produksjon og helsetjenester. Produksjonscasen fokuserte på utviklingen av en demonstrator for å plukk...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support for Events under IKTPLUSS funding for NBLAW2017 to disseminate the results of SWAN project funded by Research Council for Norway

The upcoming event NBLAW 2017 on 23rd Feb, 2017 shall have the theme of "Smartphone based biometrics - Opportunities and Challenges". The increase in smartphones for banking and financial applications has resulted in using biometrics for secure authentication. The convenience of banking with biom...

Awarded: NOK 29,863

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 24th. International Conference on Domain Decomposition Methods

Den 24. Internasjonale konferansen om Domain Decomposition Methods ble i begynnelsen av juli 2015 (under den 23. konferansen) i Korea, besluttet lagt til Svalbard, Norge. Konferansen vil samle 175 fremragende forskere fra hele verden. Den internasjonale programkomiteen for konferansen har invite...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security Divas 2017

Formålet med Security Divas er å fremme det å få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet, og at vi må få de som begynner i yrket til å bli værende og tørre å ta lederroller. På verdensbasis er det anslått at bare 1 av 10 som jobber med informasjonssikkerhet er en kvinne....

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Neodroid - Creating a reality-ready robot brain in virtual reality

Mennesker lærer gjennom en relativt sakte process som utspiller seg over flere år, fra babystadiet, til barndom og videre til voksen alder. I Neodroid vil vi utvikle en robothjerne i et akselerert læringsmiljø, slik at roboten kan lære i løpet av dager eller uker det som kan ta mennesker flere år...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne

KlinIKT er en nasjonal konferanse med hovedfokus på teknologi og brukermedvirkning. Konferansen blir arrangert av Helse Bergen og Nasjonal IKT i samarbeid med Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Lillehammer 05. og 06. april 2017, i Bergen. Et av hovedmålene i helsepolitikken er å tydelig in...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ESOCC 2017: 6th European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing

The ESOCC scientific conference is organized approximately every 12 months and gathers 80-150 participants from all over the world to share their knowledge and latest research on services and cloud computing. ESOCC is the premier conference on advances in the state of the art and practice of serv...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The exploration and piloting of MyData and Blockchain-based innovation in Digital Health

Alpha Venturi, Oslo Cancer Cluster (Norway) and University of Oulu / Digital Health Revolution (Finland ) intend joint cross border research and innovation initiative in the Digital Health sector as a collaboration between Finland and Norway. This initiative suggests exploring new digital techno...

Awarded: NOK 4,149

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Shadow Group for ECSO

The European Cyber Security Organisation (ECSO) was established in June 2016 and is a membership organisation implementing the Cyber Security contractual Public-Private Partnership (cPPP). This means defining the strategy, and in practice, the proposal call text for the cyber security research do...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Meeting Exascale Computing with Source-to-Source Compilers

Morgendagens storskala datamaskiner forventes til å være heterogene, bestående av konvensjonelle CPUer og såkalte beregnings akseleratorer. Disse CPU+akselerator datamaskinene vil være ekstremt vanskelige å programmere. For å overvinne utfordringen med programmering, har dette prosjektet som hove...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Workshop on Cryptography and Digital Mass Surveillance

See attached document

Awarded: NOK 29,616

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

6th Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine in Bergen

Recently, the organization of next year's 6th edition of the VCBM conference, i.e., EG VCBM 2016, was entrusted to the Visualization Research Group at the UiB Department of Informatics in Bergen. The organizational team and the scientific committee are established to ensure the expected high-qua...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-constructing city futures

'Samskaping av fremtidens byer', også kjent som 3C (co-constructing city futures) er et prosjekt som ble skapt under Forskningsrådets idelab i 2016 med mål om å bidra til det grønne skiftet gjennom å utvikle praksiser, metoder og teknologier for medvirkning og samskaping som igjen kan føre til ra...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TimingTravel : Positioning Norut's timing research as central to H2020 ICT research objectives.

Norut has developed world class technology for multi-device timing and control. However, adoption of the technology is slow, in particular as the solution is highly disruptive compared to existing approaches and solves a number of very different issues. The technology was central in the "MediaSca...

Awarded: NOK 88,250

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

INTROMAT INTROducing Mental health through Adaptive Technology -Introduserer adaptiv teknologi i psykologisk behandling Psykiske lidelser er en global helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter for å forebygge, kartlegge og behandle psykiske lidelser. Hovedmålet for IN...

Awarded: NOK 48.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim - HelsIT

Rikere kunnskap, mer informasjon om individer, billigere intelligent datakraft og flere behandlingsvalg øker kompleksiteten og handlingsrommet i helsevesenet. Konferansen stiller spørsmålet: Hvordan utnytte flere muligheter uten å bruke mer tid og få flere feil? Trygghet, presisjon og sikkerhet e...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum Machine Learning

Den vanlige innstillingen for kvanteberegning generelt er at kvantedatamaskinen opererer nær null grader Kelvin, noe som er en stor ulempe i praksis. Topologisk kvanteberegning (TQC) er en etablert metode som tar sikte på å bruke topologien til datamaskinstrukturen til å foreslå kvanteberegningss...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2016

Årets tema er "Neste generasjon" Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med utvikling og effektivisering av offentlig sektor med IKT som virkemiddel. NOKIOS er en arena der forvaltere, utviklere, forskere, planleggere og premissleverandører møtes. Deltakerne er fra det offentlige etat...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage