0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Diversification for Resilient and Secure IoT-services

Digitaliseringen av samfunnet representerer et enormt potensial relatert til økonomisk vekst og økt livskvalitet. Digitaliseringen representerer imidlertid også potensiell stor risiko i forhold til økt sårbarhet både for individer og for samfunnet vi lever i. God håndtering av privat informasjon,...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Ubiquitous cognitive computer vision for marine services

Deep learning er en maskinlæringsmetode som har revolusjonert bildeanalyse-fagfeltet de siste 10 årene med nøyaktighet som nærmer seg menneskelig ytelse. Metodene er datadrevet og baserer seg på dype nevrale nettverk som lærer seg sammenhengen mellom data og beskrivelse fra eksempler. En viktig f...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Awareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere

I vår digitale verden deler vi data ikke bare med dem vi kommuniserer direkte med, men med teknologi-leverandører, sosiale medier, tekniske plattformer og ulike kommersielle aktører. Disse dataene er overalt og ofte vet vi lite om hva som skjer med disse dataene. Personopplysning og persondata er...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SOCRATES: Self-Organising Computational substRATES

Økningen i datamengder vil påvirke alle datasystemer, fra de aller minste til de gigantiske. Dagens datateknologi har problemer med skalering og analyser, på grunn av energiforbruket og den fysiske arkitekturen til dagens maskiner. For å kunne ta unna for dataveksten, trengs det helt ny maskinva...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - FourC AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 79,750

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Uninite AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Awarded: NOK 68,500

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Disruptive Technologies Research AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. DTR ønsker å finne ressurser for testing og kvalifisering av produktene under utvikling.

Awarded: NOK 79,750

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - sikker mobil kommunikasjon, IT Man Security AS

Løsningen skal utvikles, og er beregnet på salg world wide. Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge. Det skal lages apper for både Android, iPhone, Ipad og andre nettbrett, dvs. alle plattformer. NR vil bli brukt som konsultativ rolle i sikkerhetsdesign av løsningen mv.

Awarded: NOK 68,500

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovasjonsworkshop for dronerelaterte markeder og teknologi

Arrangementet arrangeres av FoU-faggruppen i UAS Norway, med Statoil, Teknova og SINTEF med på laget som initiativtakere. Det vil bli avholdt hos Statoil på Fornebu 23.mars, med ca. 100 deltakere fra næringslivet, dronebransjen og forskning. Dette er det første arrangementet i sitt slag, men det ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nettverkskonferanse 2017 - Måling og overvåking av trafikksikkerhet

Nettverk for transportsikkerhet 2015 - 2018 er finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere, forskningsmilj...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments

Vanninfrastrukturer i både urbane og industrielle miljøer står overfor nye utfordringer som ber nye autonome kontroll- og databehandlingssystemer som kan sikre visse vannparametere og kostnadseffektive løsninger. Vanndistribusjonsnett må for eksempel optimalisere pumpedriften og er sårbar for uti...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra

Den arktiske tundra er særlig sensitiv til klimaendringer. Endringene kan kvantifiseres ved å gjøre observasjoner direkte på tundraen av bl.a. dyr, vegetasjon, vind, fuktighet, CO2, og temperatur. Observasjonene omsettes så til data som kan brukes i klimaforskning. Imidlertid er mye mindre enn 1%...

Awarded: NOK 16.1 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Deep Learning for Health

Dette prosjektet vil ta store steg innen forskningsfeltet kalt dyp læring, fokusert mot helsedataanalyse basert på data fra elektroniske pasientjournaler (EPJ). EPJ lagrer digitalisert data om pasienter. Dette inkluderer fri tekst, resultater fra blodprøver, diagnosekoder og prosedyrekoder. EPJ s...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Massive Simple IoT

Dagens trådløse nettverk koordinerer alle transmisjonene fra ulike enheter slik at de ikke lager for interferens for hverandre. Dette oppnås ved å kotrollere når, på hvilken frekvens, og hvor det er lov å sende. Denne koordinasjonen har vært nødvendig, siden det ikke har eksistert teknologi å mot...

Awarded: NOK 0.46 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous Resource-constrained Things (ART)

I løpet av de nærmeste årene vil det det innenfor mange bruksområder av tingenes internett avhenge av data levert av mange ulike sensorer. Et eksempel er overvåking av utslipp og luftkvalitet i en byer på en svært detaljert skala. Andre eksempel er overvåking av bygninger eller produksjonsprosess...

Awarded: NOK 0.59 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Building site inspection supported by AR

I næringslivet, godkjente og sertifiserte produkter er sentralt for å lykkes. En av DNV GL sine virksomheter er produktsertifisering, inkludert sertifisering av utviklingen av skip fra design til drift. BUISAR støtter en fase av denne utviklingen. Mens skipet er under bygging, besøker DNV-GL sin...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

Målet med WINNOW-prosjektet (Wireless in-body sensor and actuator networks) var å utvikle en trådløs kommunikasjonsteknologi med ultralav effekt blant flere trådløse implantater. En av de viktigste bruksområdene for dette er å utvikle en multi-nodal ledningsfri pacemaker. Multi-nodal pacing kan u...

Awarded: NOK 16.2 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic manipulation for industrial and service robotics applications

Prosjektets fokus er å fremme robotsystemers evne til å utføre manipulasjonsoppgaver ved å etterligne menneskelige henders allsidighet og effektivitet i forbindelse med manipulering av objekter. Uten særlig mental innsats kan mennesker enkelt både velge og bruke ulike verktøy som skruetrekkere, s...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nonlinear Autopilot Design for Extended Flight Envelopes and Operation of Fixed-Wing UAVs in Extreme Conditions

Prosjektet har utviklet autopilotalgoritmer for vingeformede ubemannede fly (droner). Autopilotsystemene har utviklet seg signifikant over tid, fra tidlige systemer som så vidt kunne holde en konstant orientering til moderne systemer for automatisk landing og komplekse manøvrer. Imidlertid, konve...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Seasonal Forecasting Engine

Værvarsler er sjelden nøyaktige mer enn fem til ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Prosjektet vårt, Seasonal Forecasting Engine (SFE) har hovedsakelig dreiet seg om å bruke fysiske og statistiske modeller til å utvikle metoder for å bere...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

Målet for prosjektet AutoActive har vært å utvikle metoder, verktøy og algoritmer som skal forenkle forskning på menneskelig aktivitet og fysiologisk tilstand og ytelse basert på data fra ulike sensorer. Prosjektet ble startet opp i 2017 og avsluttes ved utgangen av 2022. Resultatene prosjektet h...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic Robot Interaction and Motion Compensation

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle metoder og algoritmer som lar industriroboter interagere med og håndtere objekter som er i bevegelse i sanntid. Prosjektet har hatt to fokusområder: produksjon og helsetjenester. Produksjonscasen fokuserte på utviklingen av en demonstrator for å plukk...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAFERS: Speech Analytics for Emergency Response Services

Nødtjenester, som 113 for nødhelsetjenester i Norge, må fungere i vanskelige og tidskritiske situasjoner. Ved en medisinsk nødsituasjon kan det være mange usikre faktorer, og operatøren er ofte nødt til å vurdere en vanskelig og kompleks medisinsk situasjon basert på kun en informasjonskilde, nem...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Support for Events under IKTPLUSS funding for NBLAW2017 to disseminate the results of SWAN project funded by Research Council for Norway

The upcoming event NBLAW 2017 on 23rd Feb, 2017 shall have the theme of "Smartphone based biometrics - Opportunities and Challenges". The increase in smartphones for banking and financial applications has resulted in using biometrics for secure authentication. The convenience of banking with biom...

Awarded: NOK 29,864

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 24th. International Conference on Domain Decomposition Methods

Den 24. Internasjonale konferansen om Domain Decomposition Methods ble i begynnelsen av juli 2015 (under den 23. konferansen) i Korea, besluttet lagt til Svalbard, Norge. Konferansen vil samle 175 fremragende forskere fra hele verden. Den internasjonale programkomiteen for konferansen har invite...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security Divas 2017

Formålet med Security Divas er å fremme det å få flere kvinner til å velge en karriere innen informasjonssikkerhet, og at vi må få de som begynner i yrket til å bli værende og tørre å ta lederroller. På verdensbasis er det anslått at bare 1 av 10 som jobber med informasjonssikkerhet er en kvinne....

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Neodroid - Creating a reality-ready robot brain in virtual reality

Mennesker lærer gjennom en relativt sakte process som utspiller seg over flere år, fra babystadiet, til barndom og videre til voksen alder. I Neodroid vil vi utvikle en robothjerne i et akselerert læringsmiljø, slik at roboten kan lære i løpet av dager eller uker det som kan ta mennesker flere år...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne

KlinIKT er en nasjonal konferanse med hovedfokus på teknologi og brukermedvirkning. Konferansen blir arrangert av Helse Bergen og Nasjonal IKT i samarbeid med Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Lillehammer 05. og 06. april 2017, i Bergen. Et av hovedmålene i helsepolitikken er å tydelig in...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ESOCC 2017: 6th European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing

The ESOCC scientific conference is organized approximately every 12 months and gathers 80-150 participants from all over the world to share their knowledge and latest research on services and cloud computing. ESOCC is the premier conference on advances in the state of the art and practice of serv...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo