0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potential of black aronia berries (Aronia melanocarpa) in treatment of urinary tract infections

I prosjektet er alle de mest dominerende fenoliske forbindelsene blitt isolert og karakterisert eller strukturoppklart. Det dreier seg om antocyaner, kondenserte tanniner og klorogensyrer. Disse forbindelsene ble funnet i fem ulike sorter (A. melanocarpa Moskva, Hugin, Nero, og A. prunifolia Vik...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Molecules for the future Novel enzyme activities from environmental libraries - MARZymes

Prosjektet har som mål å identifisere og utvikle enzymer for industriell anvendelse. Kilde til nye enzymer er marine bakterier fra kalde Arktiske og subarktiske farvann. Det er gjennom 3 tokt med FF Helmer Hansen samlet inn et stort materiale med prøver fra sediment, sjøvann og vev fra ulike bunn...

Awarded: NOK 35.0 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Properties of Calanus oil as nutritional supplement and functional food ingredient

Calanus® AS is a Norwegian biomarine company founded on competence on ecologically sustainable harvesting of Calanus finmarchicus and on scientific and technological expertise related to development, manufacture and use of health- and nutrition products. Despite its dominating role in the marin...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til First International Marine Ingredients Conference Oslo 20. - 21.09.2010

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimalisering av kvalitet og markedstilpasning gjennom verdikjeden ved en helårsomsetning av levende kamskjell (Pecten maximus)

Prosjektets mål er å utvikle en lønnsom omsetning av levende håndplukkede kamskjell (Pecten maximus) med optimal kvalitet gjennom hele året. Prosjektet har en biologisk teknologisk del som omfatter forbedring av lagringdelen, og en markedsdel for promoter ing av norske håndplukkede kvalitetsskjel...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning Nofima AS

...

Awarded: NOK 1.1 bill.

Project Period: 2009-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improved health through novel ingredients of marine origin

The increasing prevalence of obesity and type 2 diabetes mellitus is one of the major health problems both in developed as well as developing countries. Recent evidence indicates that a reduced mitochondrial function plays an important role in the etiolog y of obesity, insulin resistance, and typ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Effects of climatic conditions on wheat quality - adaption to the future

Formidling: Sluttseminar med alle konsortiedeltagerne i prosjektet er gjennomført. Dagen ble delt i to, med en åpen del der vi hadde invitert eksterne foredragsholdere, Prof. Peter Shewry (Rothamsted Research) og Dr. Jon Arne Dieseth (Graminor), for å bel yse aspekter ved hvete og hveteforskning....

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sorter av jordbær og bringebær som egner seg til industri (inntekt 193993)

Det fire-årige Industribærprosjektet som startet opp i 2009, der verdikjeden samarbeider om FoU, er forlenget med ett år fordi det var ønskelig med ytterligere forsøk for å konkludere med større sikkerhet når det gjelder både dyrkningsegenskaper og egneth et for prosessering av jordbær og bringeb...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av instrument for effektiv screening av oksidasjon i næringsmidler

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle et enkelt fluorescensinstrument for rask og ikke-destruktiv måling av oksidasjon i komplekse næringsmidler. Lipidoksidasjon (harskning) er et stort problem for næringsmiddelindustrien og forbrukere siden dette er en av hovedårsakene til redusert holdba...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Co-digestion: Fleksible systemer for forbehandling av biomasse - Mer biogass fra eksisterende råtnetanker

Anaerob utråtning av slam er vanlig i de fleste renseanlegg for å redusere et avfallsproblem. Biogassen som produseres blir brukt til el-kraft og varmeproduksjon. Normalt er energien i denne gassen ikke nok til å dekke anleggets behov. Cambi har utviklet og solgt utstyr som effektivt forbehandle...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Viken

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Primærnæring)

...

Awarded: NOK 327.6 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNPRIM-L-Res.bas.grunnbev.prim.- landbruk

Grunnbevilgning Veterinærinstituttet

...

Awarded: NOK 353.8 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Competence project for Reduced Energy use through Advanced Technology InnoVations

-

Awarded: NOK 32.0 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Polysaccharides in barley and oats - adaptation for food and for feed (194858)

WP1 ? Dokumentere virkninger av genetiske og klimatiske parametere på kvaliteten av fiber og stivelse i råvaren 1. Forsøk under kontrollerte forhold i veksthus 2. Forsøk med byggsorter dyrket i plasttunnel 3. Feltforsøk med bygg- og havresorte r Alle forsøkene med tilhørende prøveanalyser ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Cultivation of Jeusalem artichoke under long day conditions - quality characterisation and health aspects (194863)

Summary The vegetable tuber plant Helianthus tuberosus has reserved attention the last years because of the high content of the multi functional and healthy prebiotic fructooligosaccharides (FOS). Reported effects are: proliferation of bifidiobacteria and reduction of detrimental bacteria in the...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Genome sequencing of cod by exclusive use of ultra-high-throughput sequencing technology

We propose a project characterized by exclusive use of new ultra-high-throughput sequencing technology combined with state-of-the art bioinformatics algorithms designed for maximal exploitation of this technology. The project will be carried out in close collaboration with 454 Life Sciences, the...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

4353 Environmently-friendly technology for collagen production from freshwater fish by-products

The main research and development work in the project includes: 1) technological research for development of technique for high-yield extraction of collagen from freshwater fish by-products using environmental-friendly regents, 2) technological research f or development of technique for purificat...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Food restrictions of allergic patients resolved by a novel type vaccine.

The project aims to improve the diagnostic tools for food allergy and the methods of detection of allergens in foods and, most importantly, to investigate a vaccine for food allergy. The current diagnostic tools include skin tests in which food extracts are applied to the skin. These methods are...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Videreutvikling av produkttilpasset CO2-emitter tilpasset modifisert atmosfærepakket kjøttprodukter og ulike pakkemetoder for sjømatprodukt

Hovedmålet er økt kunnskap for å videreutvikle og utvide anvendelsesområdet til norsk produsert CO2-emitter for sjømat og kjøttprodukter. CO2-emitteren utvikler CO2-gass i pakningen som vil bidra til å beholde/øke produktkvaliteten og holdbarhet, samt red usere ineffektiv emballering og distribus...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

The Spanish salt fish market and opportunities for the Norwegians

The objective of this project is to investigate the restructuring of the Spanish salt fish market and the adaptation of the Norwegian salt fish producers to this market. While exports of salt fish to Spain from other countries have grown considerably the Norwegians have lost market share the last...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving food safety in the domestic environment by risk analysis of consumer food handling and evaluation of risk-reducing measures(188384

Food contamination creates a significant social and economic burden on communities and their health systems. In 2005, about 30% of reported food borne outbreaks in Norway originated to food consumed at home. Food producers or retailers are often pointed o ut as responsible in food associated outb...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genome-wide approaches to the genetic improvement of cattle, pigs and salmon

During the last decade, industry, research and funding rganisations have invested considerably into the development of molecular genetic technologies and resources with the expectation that information at the DNA level will lead to faster genetic gain tha n using phenotypic data alone. But as lon...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Innlandet

UTRED-Utredning

Kartlegging av landbruks- og matrelatert FoU 2007

...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 130: Reduktion af risikoen af fødevarebårne virus i de nordiske lande

Several groups of viruses may infect persons after ingestion and then be spread via stool and vomit. Among these, norovirus (NoV) and hepatitis A virus (HAV) are recognised as the most important viral foodborne pathogens with regard to the number of outbr eaks and people affected. Outbreaks with ...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Environmental effects of the new low-calorie sweetener sucralose

Project summary. The project aims at understanding possible environmentally deleterious effects of the recenty introduced artificial sweetener sucralose. The registration of food-additives does not require any environmental risk assessment by envir onmental agencies. Consequently, there is...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Innovative energiløsninger - Rensing av rejektvann for økt biogassproduksjon

Biogass har et stort og ubenyttet potensiale for kostnadseffektiv energiproduksjon med høy energigevinst basert på fornybare ressurser. Det er i dag økende anvendelse av biologiske energikonverteringsprosesser for gjenvinning og produksjon av ny fornybar energi. Stadig flere organiske materialer ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forbedring av produktkvalitet og økt potensial for norsk produksjon av storfekjøtt

Det er et langsiktig underskudd på storfekjøtt i det norske markedet. Dette har betydelige økonomiske konsekvenser for næring/industri. Mørhet er storfekjøttets største kvalitetsutfordring. Avlsmessig framgang for egenskapen vil øke konkurransekraften i f orhold til importert storfekjøtt. Prosjek...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Low Salt Products

All aktivitet i prosjektet er avsluttet med unntak av Kirsti Greiffs PhD-arbeid. Avhandligen skal etter planen leveres juni 2015. Den første artikkelen er godkjent, artikkel nr to sendes inn ila august. Artikkel nummer tre og fire skal sendes inn til vitenskapelige tidsskrift i løpet av høsten. I...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Salmon louse genome sequencing and functional studies on host parasite interactions

Copepods comprise the largest animal marine biomass but they have been poorly studied by molecular tools and no genome has so far been sequenced. Copepods are common as parasites on fishes and the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) is the most importa nt species in terms of economical signifi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland