0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The exploration and piloting of MyData and Blockchain-based innovation in Digital Health

Alpha Venturi, Oslo Cancer Cluster (Norway) and University of Oulu / Digital Health Revolution (Finland ) intend joint cross border research and innovation initiative in the Digital Health sector as a collaboration between Finland and Norway. This initiative suggests exploring new digital techno...

Awarded: NOK 4,150

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Shadow Group for ECSO

The European Cyber Security Organisation (ECSO) was established in June 2016 and is a membership organisation implementing the Cyber Security contractual Public-Private Partnership (cPPP). This means defining the strategy, and in practice, the proposal call text for the cyber security research do...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Meeting Exascale Computing with Source-to-Source Compilers

Morgendagens storskala datamaskiner forventes til å være heterogene, bestående av konvensjonelle CPUer og såkalte beregnings akseleratorer. Disse CPU+akselerator datamaskinene vil være ekstremt vanskelige å programmere. For å overvinne utfordringen med programmering, har dette prosjektet som hove...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Workshop on Cryptography and Digital Mass Surveillance

See attached document

Awarded: NOK 29,617

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

6th Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine in Bergen

Recently, the organization of next year's 6th edition of the VCBM conference, i.e., EG VCBM 2016, was entrusted to the Visualization Research Group at the UiB Department of Informatics in Bergen. The organizational team and the scientific committee are established to ensure the expected high-qua...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

INTROMAT INTROducing Mental health through Adaptive Technology -Introduserer adaptiv teknologi i psykologisk behandling Psykiske lidelser er en global helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter for å forebygge, kartlegge og behandle psykiske lidelser. Hovedmålet for IN...

Awarded: NOK 48.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TimingTravel : Positioning Norut's timing research as central to H2020 ICT research objectives.

Norut has developed world class technology for multi-device timing and control. However, adoption of the technology is slow, in particular as the solution is highly disruptive compared to existing approaches and solves a number of very different issues. The technology was central in the "MediaSca...

Awarded: NOK 88,250

Project Period: 2016-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-constructing city futures

'Samskaping av fremtidens byer', også kjent som 3C (co-constructing city futures) er et prosjekt som ble skapt under Forskningsrådets idelab i 2016 med mål om å bidra til det grønne skiftet gjennom å utvikle praksiser, metoder og teknologier for medvirkning og samskaping som igjen kan føre til ra...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim - HelsIT

Rikere kunnskap, mer informasjon om individer, billigere intelligent datakraft og flere behandlingsvalg øker kompleksiteten og handlingsrommet i helsevesenet. Konferansen stiller spørsmålet: Hvordan utnytte flere muligheter uten å bruke mer tid og få flere feil? Trygghet, presisjon og sikkerhet e...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum Machine Learning

Den vanlige innstillingen for kvanteberegning generelt er at kvantedatamaskinen opererer nær null grader Kelvin, noe som er en stor ulempe i praksis. Topologisk kvanteberegning (TQC) er en etablert metode som tar sikte på å bruke topologien til datamaskinstrukturen til å foreslå kvanteberegningss...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Hug the Streets - Growing a multifunctional urban tree-parking infrastructure

Idélab-prosjektet "Hug the Streets" bidrar til å legge grunnlaget for en overgang fra bil- til en menneskesentrert urban design og planlegging. Dette prosjektet vil utforske verdien av og mulighetene for å skape en grønn og multifunksjonell infrastruktur av trær der biler er parkert i dag: trepar...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2016

Årets tema er "Neste generasjon" Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med utvikling og effektivisering av offentlig sektor med IKT som virkemiddel. NOKIOS er en arena der forvaltere, utviklere, forskere, planleggere og premissleverandører møtes. Deltakerne er fra det offentlige etat...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modelling of Higher Order Flow Harmonics in Ultra Relativistic Heavy Ion Collisions

Dagens moderne høy-energi eksperimenter antas å reprodusere de ekstreme forholdene i det tidlige universet, og dermed forholdene for prosesser koblet til hadronisering. Tung ion kollisjoner i dagens "state-of-the-art" akseleratorer sørger for muligheten for att å undersøke hadronisering og fenome...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Ukjent Fylke

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

CESAR - Using Complex Event Processing for Low-threshold and Non-intrusive Sleep Apnea Monitoring at Home

Cesar-prosjektet (2017-2021) startet med hypotesen om at lavpris-løsninger basert på smarttelefoner, wearables og maskinlæring (ML) kan bidra til å redusere antallet udiagnostiserte pasienter med søvnapné (SA) som for tiden er rundt 80%. Prosjektgruppen ved Ifi og OUS (Oslo universitetssykehus) k...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEMBRANE: ModEling Mobile BRoAdband NEtworks

Mobilt bredbånd (MBB) har utviklet seg til å bli en kritisk del av kommunikasjonsinfrastrukturen. Takket være tilgang på stadig høyere hastighet har bruken eksplodert de siste årene, og flere og flere samfunnskritiske tjenester har blitt avhengige av MBB. I og med at MBB blir viktigere, er det et...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DoMore! : In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing Big Data and software-driven automation of pathology

Kreftsvulster er ofte heterogene; det vil si at ulike deler av svulsten har ulike egenskaper, derfor vil ikke analyse av ett område av en svulst være representativ for svulsten i sin helhet. Dette er utfordrende bl.a. når man skal undersøker diagnostiske og prognostiske markører, og i de fleste p...

Awarded: NOK 59.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

European Society for Research on Internet Interventions, Conference 2016

I hele verden er psykiske lidelser en stor helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter innen forebygging, kartlegging og behandling av psykiske lidelser. Hovedmålet for INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology (INTROMAT) (Pers...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konsortiebygging for søknad til H2020 ICT programmet

Horizon 2020 ICT call "Advanced robot capabilities research and take-up, ICT-25-2017" har frist 25 April 2017. Vi vil arbeide mot en søknad til Innovation Actions innen det tematiske området b: Menneske - robot interaksjon, mekatronikk, sensorteknologi, navigasjon and kunstig intelligens. Cybe...

Awarded: NOK 46,308

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EHiN Future Health

EHIN Future Health 2016 er en større versjon av EHiN-konferanse fra 2014- og 2015, der den i 2016 kobles sammen med European Telemedicine Conference. Til dette er arrangementet planlagt i Spektrum, Oslo, og satser på minst 1000 deltagere. Målet er at dette skaper en platform der de ulike aktøre...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Function-driven Data Learning in High Dimension

I dag spiller høy-dimensjonale data en stadig viktigere rolle i de fleste databaserte analyser av virkelige problemer. Denne utviklingen skyldes bland annet flere teknologiske fremskritt som for eksempel forbedrede fysiske målinger og datalagringskapasitet, men også komplekse datasimuleringer av ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

9th Int'l Seminar on Advanced Techniques & Tools for Software Evolution

SATToSE (http://sattose.org/) er et symposium om software evolution - læren om hvordan man håndterer endring og videreutvikling av programvare. Vi avholder SATToSE 2016 ved Universitetet i Bergen, 11.-13. juli 2016.

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt (ENABLE-S3; EUROPEAN INITIATIVE TO ENABLE VALIDATION FOR HIGHLY AUTOMATED SAFE AND SECURE SYSTEMS)

Målet med ENABLE-S3 har vært å etablere kostnadseffektive virtuelle og semi-virtuelle validerings- og verifikasjonsplattformer på kryss av industri domener, for avanserte «Cyber Physical Systemes» -CPS. ENABLE-S3 ønsker å erstatte dagens fysiske validering og verifikasjonsinnsats med virtuell, sc...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Formidling av norsk industriens forskningsbehov relatert til robot persepsjon under drift i vanskelige omgivelser

Den fjerde industrielle revolusjon (Industri 4.0) bygger på forskning og utvikling innen robotikk som er nøkkel for prosessautomatisering og autonome kontrollsystemer. Gjennom dette prosjektet skal vi bidra til økt norsk industris deltakelse i Horisont 2020 ved å identifisere og kommunisere FoU b...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software-Defined Network Workshop

Internet has become a critical infrastructure for today's society as both businesses and daily life depend increasingly on information technologies and solutions to be connected. The demand for new services and business models is growing rapidly; however, traditional operating mechanisms and comp...

Awarded: NOK 25,593

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Co-Evolution of Software Languages and Language Processors

Programvarespråk er fundamentale for utviklingen av programvare. De brukes til å uttrykke programmer, algoritmer og data på en presis og konsis måte, og brukes for kommunikasjon mellom programmør/datamaskin, datamaskin/datamaskin og programmør/programmør. I tillegg baserer all moderne programutv...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GPU Ocean - heterogeneous computing of drift in the ocean

Å kunne beregne driften til oljesøl, isfjell og andre flytende objekter i havet er viktig både av hensyn til miljø og sikkerhet. De numeriske sirkulasjonsmodellene vi har i dag har en god representasjon av de komplekse fysiske prossessene som driver havsirkulasjonen. Havstrømmene kan variere svær...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

PARticipatory platform for sustainable ENergy and Transport Systems

Norske og Europeiske energisystemer gjennomgår store endringer. Store forventninger knytter seg til såkalt smart strøm eller AMS (avanserte målesystemer), som betegner en sterkere inkludering av digitale teknologier i strømnettet. Disse nye teknologiene fremmes sammen med løfter om økt effektivis...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reduced subspace in big data treatment: A new paradigm for efficient geophysical Data Assimilation

Uttrykket Big Data refererer til syntesen og analysen av store mengder data. Evnen til å forutsi framtidig utviklinger basert på enorme mengder data er blitt viktig innen mange felt, inkludert miljø, medisin og sikkerhet. Klimavitenskap er et annet stort Big Data nedslagsfelt: hver dag samles det...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland