0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hydrogenkatalysator

For å redusere CO2 utslipp og takle global oppvarming er det viktig med en overgang til å bruke hydrogen som energibærer. Dette prosjektet fokuserer på å utvikle en katalysator for fornybare hydrogensystemer, som er viktig for grunnleggende bruk innen gasstransformasjoner og energilagring. Kataly...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hydrogen Catalyst

Through the research and development preformed under the Industrial PhD with collaborating partners at University of Iceland and at Gøteborg University we are increasing activity and teaming up for a larger European research program on the catalyst currently being used to form Rydberg and Ultra D...

Awarded: NOK 21,599

Project Period: 2018-2018

Location: Akershus

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Powering subsea manifolds with subsea ocean and tidal turbines

Norrønt AS hereby presents a Forprosjekt to a Demo 2000 project to equip a sub sea manifold with a vertical axis style turbine to generate electricity at the sub sea reducing and or eliminating the need for the power quad element in the subsea umbilical. A subsea turbine will generate the power...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flyt forbedere for olje rørledninger

Norrønt a.s., har etablert en partner avtale med firmaet QS Energy i det Nordiske markedet, et Amerikansk firma basert i California, USA. Firmaet QS energy har fremskaffet via omfattende forskning en patentert flyt forbedrer teknologi ( AOT ) for olje, som benytter et pulserende elektrisk felt s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Katalytisk formasjon av Rydberg Hydrogenfaser

Denne doktograden tar for seg Rydberg materie og formasjon til ultratett hydrogen. En flyktig kondensert fase som er svært vanskelig å oppnå. Prosjektet hadde ett stort gjennombrudd i 2017 hvor vi gikk fra å ha en eksperimentell reaktor til demonstrasjonsreaktor. Systemet er nå stabilt med konsis...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Lattice assisted nano reactions using superabundandt hydrogen vacancy storage clusters

This project will utilize a new electron capture process through development of a higly reactive nano material with superabundandt hydrogen vacancies that will be utilized in a novel reactor in a electron capture process that can operate at a COP of 15 wi th less hydrogen, less material and at 4-...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Flexible profile vertical axis turbine concept

Installasjon og videreutvikling av tidevannsturbiner for utnyttelse av de betydelige energiressurser som finnes i tidevann og havstrøm representerer en viktig mulighet for å øke bruken fornybar energi i verden. Påliteligheten av hele system spiller en sentral rolle i design, bygging og installas...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus