0 projects

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Et svakt fundament for the Strong Programme? En kritisk undersøkelse av sosialkonstruktivismen i The Sociology of Scientific Knowledge (SSK)

I kjølvannet av "the Science Wars" er frontene mellom tradisjonell vitenskapsfilosofi og nyere konstruktivistiske tilnærminger til studiet av vitenskap blitt enda kaldere. En slik polarisering truer både enheten og mangfoldet innen feltet vitenskapsstudie r. Vitenskapsfilosofien fremstår som dogm...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Humangenetikk og politikk i Norge 1945-1995

Humangenetikk på den ene siden og politikk på den andre har alltid vært knyttet nært til hverandre. Lenge var det slik at humangenetisk kunnskap ga inspirasjon og legitimitet til bredt anlagte sosial- og helsepolitiske programmer - slik tilfellet for ekse mpel var med norsk steriliseringspolitikk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo

VITSKAP-Vitenskapsstudier i humaniora og samfunnsvitenskap

Kurs- og driftsutgifter

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 1999-2006

Location: Vestland