3 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

NEW APPROACH OF PREDICTING MILK PRODUCTION RESPONSES AND FEED EFFICIENCY TO CHANGES IN DIET COMPOSITION TO BE USED IN NORFOR ONFARM SOFTWARE

Fôr representerer en av de største kostnadene i moderne melkeproduksjon. I tradisjonelle systemer for fastsetting av næringsverdien av fôr har man forutsatt at den enkelte fôrmiddel har en fast og uforanderlig verdi. Både fôropptaket, omsettinga av fôret i fordøyelseskanalen og intermediær utnytt...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ledelse i mjølkeproduksjonen

I delprosjekt ein vil vi intervjue 90 mjølkeprodusentar frå fem ulike regionar; Østlandet, Sør- Vestlandet, Sunnmøre, Nord- Trødelag og Nord- Noreg. Gjennom intervjua vil vi få mål på mjølkeprodusentane sin human-og sosialkapital, kva utfordringar dei har , samt attribusjonsmønsteret i problemdia...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal helse, velferd og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter.

Geiteprodukter har hatt framgang i Europa inkludert i våre naboland, de siste ti årene. Geitas fremtoning og spenstighet i forhold til andre dyr samt naturlig uteliv (beite) appellerer, og den positive holdningen til geita som husdyr smitter over på forbr ukernes holdninger og gir økt etterspørse...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Viken