568 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Molecules in magnetic fields

Molecular electronic structure-theory calculations are mostly performed in the absence of magnetic fields, with the ability to include the effects of internal and external magnetic fields perturbatively, as corrections to the field-free description of the molecule. In the MOLMAG project, the mol...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Spatio-temporal modelling and approximate Bayesian inference

The aim of this project is to provide solutions for two common challenges in spatio-temporal applications: making Bayesian inference in reasonable time, and provide a good approach to modeling and representing stationary and non-stationary Gau ssian random fields. This is done by ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SCOPE - Exploiting Structure to Cope with Hard Problems

En algoritme er en liste med presise instruksjoner for å løse en oppgave ved hjelp av en datamaskin. Mange av de mest interessante oppgavene vi vil løse med datamaskiner er så vanskelige at ingen har så langt klart å finne en rask og god algoritme for å løse dem. En god del av disse oppgavene kan...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

On the origin of the Denmark Strait Overflow Water

The North Atlantic Deep Western Boundary Current constitutes the lower limb of the Atlantic meridional overturning circulation (MOC), and, as such, is a crucial component of the Earth's climate system. Warm subtropical-origin waters flow northward across the Greenland-Scotland Ridge where they a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reverse ElectroDialysis; a Sustainable DC Power Source

Hvis saltvann og rent vann blandes på en kontrollert måte, kan vi oppnå å ta blandingsenergien ut som mekanisk eller elektrisk energi. Den prosessen som utnytter den mekaniske energien i et kraftverk kalles revers osmose. Dette prosjektet søker å optimalisere det elektriske arbeidet man kan få u...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advanced techniques to evaluate the long-term stability and carbon sequestration potential of different types of biochar

Biochar is emerging as one of the most promising tools to remove CO2 from the atmosphere and permanently sequester carbon (C) in soils. The technology is based on pyrolysis of fresh biomass, a process that also generates energy in the form of syn-gas and bio-oil. Pyrolysis conditions greatly aff...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanofibrills filters for environmental nanoparticles: Development of innovative protection against Nano-pollution

Nanopollution is a generic name for all waste generated by nanodevices, during the nanomaterials manufacturing process or unintentionally by incineration of normal products or nanoproducts. This kind of waste may be very dangerous because of its size and persistence. Most human-made nanoparticle...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial and Categorical methods in Representation Theory

Prosjektet dreier seg om forskjellige deler av algebra. Motivert av konkrete eksempler, som hele tall og rasjonale tall, så kan man imitere regneregler som gjelder i disse konkrete eksemplene til å innføre abstrakte algebraiske strukturer. F.eks. er da de hele tall en ring med to operasjoner + og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DMPL -- Design of a mouldable programming language

Formålet med DMPL-prosjektet var å vise at et lite og kompetent team kunne implementere et nytt, generelt programmeringsspråk med støtteverktøy innen rammen av noen få årsverk. Det har vi klart! - språket Magnolia med kompilator, språkfølsom editor (IDE - i Eclipse) og støttebibliotek med introdu...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Radiative Transfer and Heat Budget Processes on Arctic Sea Ice

Sea ice in the Arctic has significant impacts on biology, oceanography, climate, and economic activities. Through a detailed system of interrelated measurement and modeling experiments, this project will result in a better understanding of the processes in first-year sea ice that affect its ene...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combining multi-compartment sampler and geophysical techniques for monitoring contaminant transport in soils

Pollution of soils is a widespread problem and is an important part of the still to be implement Soil Directive (EU). The impact of agriculture, industry, airport activities on soil and water quality is strongly influenced by soil heterogeneity. To improve risk assessment, monitoring, and treatme...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2010-2016

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmentally friendly transport: How to design policies for sustainable production of biofuels

Our project consists of three work packages (WPs), each of which considers one or more aspects of biofuels policies and how policies should be designed in order to secure a sustainable introduction of biofuels. In WP 1 we will analyze to what extent a rep orting policy and the non-acceptance of n...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Point defects and diffusion in semiconducting oxides for renewable energy

Transparent conducting oxides (TCO) have received considerable attention during the last few years due to their potential applications as light emitting devices and in photovoltaics. With the combined properties of having close to metallic high electrical conductivity and a high optical transpar...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric Numeric Integration in Applications

I GeNuIn-prosjektet ser vi på simulering og modellering av flerlegemedynamikk og på problemer som oppstår innenfor biomedisinsk bildebehandling. Vårt hovedmål er å komme fram til mer nøyaktige og pålitelige datamaskinsimuleringer av de fysiske fenomenene vi studerer ved å utnytte kvalitative egen...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Strength and rheological evolution of the lower continental crust

The project will study the processes of deformation and the mechanical strength in the lower continental crust. To date, it is unclear whether this part of the crust behaves as a rigid part of the lithosphere or whether it is mechanically much weaker than the upper mantle so that deformation may...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Device concepts for micro energy harvesting

There is a big world wide effort on the development of energy scavenging devices to power wireless electronics. The research activities have demonstrated that this type of devices has a great potential for applications that can be driven by a few microwat ts. The basic motivation behind the field...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestfold og Telemark

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Chemical determinants of binding to ATP dependent enzymes and chemical library design

Mange krefttyper og andre sykdommer kan behandles ved inhibering av enzymer som har blitt overaktiv. Menneskelige celler er stortsett sammensatt av proteiner. Disse kjedene med hundre til tusenvis av aminosyre-"byggeklosser" bretter seg i spesifike former når de settes sammen, som åpner for deres...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

COMPLEX SYSTEMS AND SOFT MATERIALS

Nano-scale complexity in materials is a vast field and includes a wide range of systems across many scientific disciplines. We concentrate here on project areas where integrated efforts can bring the activity beyond the state-of-the-art and reach a world- leading level. We have selected a set of ...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Properties of carbon cone particles and nanocarbon materials

Nanokarbon partikler, slik som karbon kjegler, skiver og rør, har interessante anvendelser for å lage ny materialer med skreddersydde mekaniske og elektriske egenskaper. Karbon kjegler, som er den minst utforskede form av slike karbonpartikler, har blitt undersøkt ved bruk av bl.a. transmisjonse...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SPEAR - a high power ionospheric modification facility for Svalbard

SPEAR (Space Plasma Exploration by Active Radar) is a new 25 MNOK multi-purpose facility that exploits high power radio technology in a completely new way. It is a ground-based HF radar with the capability of artificially modifying the upper atmosphere, a t different altitudes, in a controlled ma...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Context Switching Reconfigurable Hardware for Communication Systems

Programmerbar logikk kretser er et alternativ til prosessorer. De tilbyr typisk mer parallell beregning og flere inn/ut-linjer enn en prosessor og har lavere effektforbruk. De programmeres basert på en kretsbeskrivelse tilsvarende et program for en prosessor. Kretsbeskrivelsen er grunnlaget for e...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Non-spherical particles in fluid turbulence

Dilute suspensions of solid particles in turbulent gas or liquid flow offer problems of even greater complexity than mono-phase turbulence. Such particulate flows are of immense practical concern both in nature and technology, e.g. airborne solid particle s (aerosols), tiny carbon nanotubes, micr...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The kinetics of surface exchange reactions in oxide based mixed conductors at reducing conditions and high temperatures.

The development of cost-effective solid oxide fuel cells and dense ceramic membrane-based reactor and separation technologies is of considerable interest for application in advanced natural gas-based power production and hydrogen production. Common for al l these technologies is the need for oxid...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Studies on Codes for Error Detection

The basic idea of error coding is to introduce redundancy that can be utilized to detect and, for some applications, correct errors that have occurred during a transmission over a channel. Here "transmission" is used in a wide sense, including any process which may corrupt the data, e.g. transmi...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Analytic calculations of higher-order molecular properties

I prosjektet har det blitt utviklet en meget generell formalisme og et fleksibelt dataprogram for analytisk beregning av høyere-ordens molekylære egenskaper ved bruk av tetthetsfunksjonalteori. Dette arbeidet har gjort det mulig å presentere de første beregninger av sannsynligheten for samtidig a...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Responsive (bio)polymer matrices as Fabry-Perot cavities: A versatile platform for development of nanostructured (bio)polymer materials

The project focuses on determination of high resolution swelling data of responsive, soft (bio)polymer materials by the application of an optical interferometric technique with nanometer precision in changes of the optical length of the soft materials. Ba sically, the responsive hydrogel material...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Ritland impact crater - Appearance and mechanisms of formation

The objectives of the project will be met by detailed studies in the field, laboratory analyses and numerical modelling. The field studies will cover the impact rocks, the fractured basement rocks and the post-impact crater infill sequence, including sear ch for ejected material. We will utilise ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mantle forcing of Earth surface evolution in Europe and the Mediterranean: From Past to Present

Surface deformation, in particular topography evolution, results from a complex coupled dynamic system in which mantle processes (e.g. global mantle currents, plate subduction and collision) interact with surface processes (e.g. erosion, sedimentation, se a-level change, or (de)glaciation). The i...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanopatterned Superconductors for Energy and ICT Applications

This project addresses key questions and challenges in modern research on superconductors as important materials for energy transport/storage and electronic devices. In any such application the central issue is how to avoid motion of the Abrikosov vortice s, which represent both energy loss and e...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Planetary Boundary Layer Feedback in the Earths Climate System

The lower atmosphere and the upper ocean are turbulent or chaotic. The turbulence transports heat, moisture/aerosols from the surface, where solar radiation is absorbed and moisture/pollution fluxes are originated, to the atmosphere. For 50 years, turbule nt mixing has been recognized as one of t...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland