0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt (SafeCOP, Safe Cooperating Cyber-Physical Systems using Wireless Communication)

SafeCOP var et H2020 ECSEL prosjekt som adresserte samarbeidende "cyber-physical systems" (CO-CPS). CO-CPS er systemer som er avhengig av trådløs kommunikasjon, har flere interessenter, bruker dynamiske systemdefinisjoner og som opererer i uforutsigbare miljø. Prosjektet utviklet et rammeverk f...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konsortiebygging for søknad til H2020 ICT programmet

Cyber Physical Systems og Industri 4.0 bidrar til omstillinger globalt og i norsk næringsliv. Dette gir samtidig store muligheter for forskningsbasert innovasjon. I tråd med Forskningsrådets strategi "Forskning for innovasjon og bærekraft", ønsker vi å bidra til kompetanseinnhenting og nettverk...

Awarded: NOK 55,189

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TechLive Finacial Disruption

På TechLive! Financial Disruption 2016 har vi samlet tilnærmet alle de norske FinTech (25+) oppstarts innovatørene som stiller ut med stand. Fleste parten av selskapene er basert på tung teknisk FoU, og noen er spin-outs fra FoU organisasjoner som SINTEF. BankID BanqSoft Bidra.no Bright Crypho m...

Awarded: NOK 41,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Knowledge Based Non-Stationary Modeling

Utfordring 1: Bruke statistiske modeller til å estimere årlig avrenning. Årlig avrenning er et mål på mengden vann som renner i en elv i løpet av et år. Det er viktig å ha kunnskap om årsavrenning hvis man skal planlegge en ny drikkevannskilde eller bygge et kraftverk. For de fleste elver i ve...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICE/IEEE International Technology Management Conference in Trondheim June13-15, 2016

ICE 2016 Conference (http://www.ice-conference.org/) is a premier conferences associated of the IEEE Technology and Engineering Management Society (IEEE TEMS). In 2016, the event has been successfully brought to Norway and will be organized by the Department of Computer and Information Science, N...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Welcome to the Clean Tech Revolution

Engage // Innovate will host the one-day event, "Welcome to the Clean Tech Revolution" during Impact Week, in Stavanger, Feb 23rd 2016. The event aims to bring togehter 70 -100 executives, academics and researchers at the intersection of digital, energy and new growth companies. As the fields...

Awarded: NOK 21,000

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next Generation Decision Support Tools

Current higher-level automation tools that support generation, selection and implementation of decision alternatives are hardly adopted in time-critical complex domains, despite findings showing that such tools can improve performance with up to 20-50%. Low trust and need to keep the competence a...

Awarded: NOK 8,997

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security divas Gjøvik - konferanse

Se program for konferansen, vedlagt.

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Searches at ERRATUM H2020 European Health Brokerage Event ? Paris 2016 , for Oslo Medtech member companies establishing EU collabor

Oslo Medtech has published below cooperation profile for this event> Cooperation Request? Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well Oslo Medtech is a cluster With roughly 140 industrial members (SMEs). Over the Next two years Oslo Medtech will faci...

Awarded: NOK 12,000

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Operable Subjective Logic Analysis Technology for Intelligence in Cybersecurity

Oslo Analytics var et forskningsprosjekt innen cybersikkerhet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet fokuserte på å utvikle ny teknologi for automatisert deteksjon, prediksjon og forebygging av cyberangrep. For eksempel forsket prosjektet på kunstig intelligens for situasjonsforståelse ved cyberang...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TELMA - Felles telemedisinsk løsning Agder (Videreføring av prosjektnr. 227131)

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) bygger på erfaringene gjort i EU-studien United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universite...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in Internet Governance and Networks: Analysing the Law (SIGNAL)

Sikker internettbruk avhenger ikke bare av teknologiske faktorer, men også av et godt tilpasset juridisk rammeverk. Derfor undersøker SIGNAL rettslige krav til nettsikkerhet, særlig tilknyttet kritisk infrastruktur og bruk av skytjenester. Prosjektet analyserer bl.a. krav til bekjempelse av data...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Full Flow of Health Data Between Patients and Health Care Systems

Vi bruker mobiltelefon, sensorer og internettjenester mer og mer i det daglige, også til helseformål. Både folk flest, og folk med kroniske sykdommer har ofte en eller flere helseapper, og ofte også helse-relaterte sensorer integrert i enheter de bærer med seg, f.eks. smartklokka, ringen og mobil...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cryptographic Tools for Cloud Security

Sosiale nettverk, epost og lagring av bilder og video er typisk implementert i skyen i dag. Prosjektet jobbet med å utvikle sikre og effektive kryptografiske løsninger for å beskytte data som er lagret i skyen. Vi brukt moderne kryptografiske metoder for å oppnå matematiske bevis for ulike måte...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Semicolon samhandlingsarena om Altinn Strategi

Høringsfristen for Altinn-strategi er 11-. mars 2016. Vi tar sikte på å holde arrangementet i begynnelsen av februar 2016. Vi vil strukturere debatten/dialogen ved de tre begrepene rolle, strategi og forretningsmodell. Se tentativt program som er lastet opp som pårosjektbeskrivelse.

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

HealthInsight: Big Healthcare Data Analytics

Huge quantities of complex and diverse data are generated everyday in healthcare institutions, including clinical documentation (diagnostics, lab data, imaging data, etc.), administrative data, activities and cost data, and R&D data from clinical trials. The power to query across these inter-rela...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Assessing the feasibility of the Learning Healthcare System toolbox

Primærlege, sykehus og hjemmetjeneste er ofte deltagere i samme pasientforløp. Hvert steg i slike forløp genererer informasjon som er viktig for videre behandling av pasienten. Deling av denne informasjonen er imidlertid ofte begrenset til et spesifikt sett av dokumenter, som henvising, utskrivni...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Arctic Data Symposium

With fast changes in climatic, environmental and economic conditions of the Arctic, global attention and effort is focused towards the region. A broad variety of stakeholders from the public, economical and scientific sectors are seeking for comprehensive, exploitable and reliable information. Th...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2016-2016

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multimodal Elderly Care Systems (MECS)

Andelen eldre i verdens befolkning øker. Derfor øker antallet eldre mennesker som bor alene hjemme i en del av livet, og denne trenden forventes å fortsette. Utfordringen vil da være å tilby teknologi som kan fungere i de komplekse og ulike miljøene som finnes i hjemmene. Videre kan teknologien l...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spillexpo 2015 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2015 er oppfølgeren til Spillexpo 2014, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2015 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Game...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles IT-konferanse (NIK/NOKOBIT/NISK)

Felles IT-konferanse er ei ny paraplynemning for fleire konferansar som har vore samlokaliserte i mange år. Me vonar at paraplynemninga vil framheva det felles arrangementet og trekkja til oss nye deltakarar som ikkje har band til einskildkonferansane frå før. NIK (Norsk informatikkonferanse) ha...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2016

Location: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2015

NTNU er initiativtaker til konferansen som ble opprettet i 2007. Universitetet mener det er behov for sterkere innsats innen utdanning og forskning for IKT i offentlig sektor. Målet er å fremme utviklingen som St meld 17, Eit informasjonssamfunn for alle, legger opp til. Fokus er på løsninger o...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partner Searches at ICT 2015event in Lisbon, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration projects in Horizon 2020

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environment (quantified self). This means that subjective feelings of health and wellness functionality can be tran...

Awarded: NOK 5,533

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Partnersøk ICT2015 Lisboa

Asplan Viak Internet AS (Avinet) er en bedrift etablert som et resultat av en indikator på et EU finansiert forskning- og utviklingsprosjekt i femte rammeprogram - Odin Mobile. Siden vi ble etablert i 2001 har bedriften deltatt i en rekke ulike prosjekter innenfor EU sine rammeprogram, Interreg...

Awarded: NOK 7,304

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reisestøtte til ICT 2015 i Lisboa

SINTEF IKTs engasjement i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 (H2020), er forankret i SINTEFs hovedstrategi, samt SINTEF IKTs egen strategi SIKT 2020. SIKT 2020 legger føringer for instituttets fokus de neste 5 årene, og i denne strategien kan man lese følgende målsetning:...

Awarded: NOK 40,929

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital heartbeat: A novel ICT paradigm for patient-tailored cardiology

Cardiac disease represents one of the major health challenges in society. It is a significant contributor to death and decreased quality of life, while incurring massive health care costs throughout Norway and the Western World. The management of cardiac disease progression is a major part of thi...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Virtual House Doctor

Can we provide timely diagnostic judgment for outpatients with chronic neurologic disorders? An envisioned system collects passive and elicited bio-behavioral data and links these data to a patient's cumulative bio-behavioral profile and medical records to detect significant events and help guide...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Future of Food - En internasjonal møteplass og arena for IKT-basert innovasjon innen matproduksjon basert i Oslo, Norge

Future of Food er en internasjonal møteplass og arena for IKT-basert innovasjon innen matproduksjon. Arrangementet arrangeres på Literaturhuset i Oslo 12. oktober 2015. Vår planet opplever en stadig voksende befolkning. I 2050 vil vi være mer enn 9 milliarder mennesker, og mer enn 6 milliarder ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DISTRIBUTE: Innovating multimodal and distributed interactions for human-centred, safe and adaptive health care systems.

DISTRIBUTE posits that there is a critical need to address how to resourcefully design, develop and deploy consistent and state of the art user-interfaces for modern hospitals by taking advantage of technologies capable of realizing multimodal and distributed interaction that are adapted to peopl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

KACP2 - Knowledge-Architecture-driven Collaboration Platforms builders and operators.

The main outcome is agreements with one or more international platform builders, modelling tool and knowledge repository vendors. The primary objective is to find companies that are willing to become builders and operators of Knowledge-driven Collaboration Platforms and producing winning Horizon...

Awarded: NOK 47,450

Project Period: 2015-2016

Location: Viken