0 projects

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Drikke og Logistikksystem

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Nytt nettbasert, interaktivt undervisningsopplegg i kjemi - Its Chemistry

...

Awarded: NOK 83,999

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Putting the user first: creating optimized and personalized user experience for media consumption and production

...

Awarded: NOK 38,949

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Marine Water Quality Information Services -AquaMar

...

Awarded: NOK 77,646

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

EEA grants Greece: Transfer of best practices in care and nursin standard for vulnerable groups. Research programs and pilot implementatio

...

Awarded: NOK 35,953

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

FORURENS: Bioaccumulation and endocrine disruptive effects of POPs in trout from Lake Mjøsa and an upstream refererence population

Endocrine disruption is of growing concern and of potential ecological relevance as we learn more about how xenobiotics disrupt the actions of hormones needed for developmental and reproduction in wildlife. Regulatory bodies worldwide are currently partic ularly focusing on endocrine disrupting c...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

High performance novel sorbent materials for CO2

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2008-2008

Location: Akershus

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: New and Novel Drugs for Targeting Leukaemia

...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Oxidative Coupling of Methane followed by Oligomerization to Liquids

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Pilot Line for Nanoengineed Production of Magnesium Diboride with Enhanced Superconductivity

...

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Improving the quality and safety of beef and beef products for the consumer in production and processing

...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Offshore mediteranean fish farming

...

Awarded: NOK 24,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBHELS-Global helse

The Immunogenicity and Protective Efficacy of Plant-Derived Influenza H5N1 Vaccine in Preclinical Models.

Influenza epidemics remain a burden to both human health and national economies, and parenteral influenza vaccines are the most effective prophylactic measure. The global spread of highly pathogenic avian influenza H5 virus, causing the largest and most s evere avian outbreaks in history, poses a...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forbedring av produktkvalitet og økt potensial for norsk produksjon av storfekjøtt

Det er et langsiktig underskudd på storfekjøtt i det norske markedet. Dette har betydelige økonomiske konsekvenser for næring/industri. Mørhet er storfekjøttets største kvalitetsutfordring. Avlsmessig framgang for egenskapen vil øke konkurransekraften i f orhold til importert storfekjøtt. Prosjek...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Innlandet

SIP-Strategiske instituttprogram

Diversity: changes and challenges in working life

The chief goal of today's labour market policy in Norway is to promote a well-functioning labour market with a high rate of participation in paid employment and inclusive and well-ordered workplaces that make good use of the available labour force.? The available labour force in Norway today is ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Telemark

Den overordnede målsettingen for VRI-prosjektet i Telemark er å utvikle langsiktig innovasjonskraft og vekstevne innenfor Telemarks industri og opplevelsesnæringer, og styrke regionens attraksjonskraft som bosted og reisemål. Dette innebærer at VRI Telema rk skal styrke innovasjonsfremmende samha...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Telemark

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag

VRI Trøndelag tar utgangspunkt i et omfattende samarbeid om regional utvikling mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. VRI Trøndelag blir et sentralt verktøy for å nå målene i felles fylkesplan. VRI bygger på et omfatte nde kunnskapsgrunnlag, bla analysene som ...

Awarded: NOK 20.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Growth, maturation and flesh quality control in on-growing Atlantic cod in the North Norway region

The proposed project aims at optimizing conditions during the on-growing phase of Atlantic cod and improving flesh quality of the end product. The effect of photoperiod in combination with feed cycling on maturation, and the underlying endocrine mechanism s involved, will be thoroughly investigat...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Betingelser for regionalt innovasjonssamarbeid i den globale økonomien

Prosjektet fokuserer på to av VRI programutlysingens prioriterte forskningsområder: (1) forutsetninger for innovasjonsfremmende regional samhandling og (2) innovasjon og samspill mellom ulike geografiske nivåer. Hensikten med prosjektet er å skape grunnla g for kontinuerlige praktiske forbedringe...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Den nye norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn? Forskningssatsing i VRI Trøndelag

Denne søknaden tilhører partnerskapssøknaden til VRI Trøndelag. Overordnet målsetting er å få økt kunnskap om hvordan den norske samarbeidsmodellen for bedriftsutvikling må endres og utvikles for å være et verktøy for innovasjon, økt endringstakt og vekst i fremtidens regionale og nasjonale næri...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Troms

Troms fylkeskommune ønsker å iverksette Norges Forskningsråds VRI-program som et verktøy til å oppnå økt næringsrettet FoU i Troms og økt samhandling mellom FoU-miljø og næringsliv. Gjennomføringen av VRI-prosjektet i Troms i perioden 2008-09 tar utgangsp unkt i utfordringer og mål som er forankr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Innovasjon i nettverk

Forskerprosjektet "Innovasjon i nettverk " fokuserer på hvordan utvikle innovative nettverk. Prosjektets tre problemstillinger knytter seg til forutsetninger og hindringer for å etablere, utvikle og vedlikeholde innovasjonsnettverk, hvilke relasjoner og h andlingsmønstre styrker produkt- og marke...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier Eksempel Finnmark

Studien utgjør det såkalte "forskerprosjektet" i "Virkemidler i regional innovasjon Finnmark" (VRI-Finnmark) og vil faglig organiseres rundt noen sentrale spørsmål relatert til utviklingen av innovasjonssystemet i Finnmark og implementering av et prosjekt (VRI-Finnmark) for å fremme samhandling ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI Nordland - Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Satsingsområdene i VRI Nordland er akvakultur, reiseliv og infrastruktur i kaldt klima. Valget av områder er delvis begrunnet i at disse næringsområdene er sentrale i forhold noen av Nordlandssamfunnets utfordringer (lavt FoU-nivå i næringslivet, dårlig utviklet instituttsektor og utfordringer i...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: "An innovative drug target validation and discovery technology"

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen

Det er stor interesse for å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen, og IKT er formelt i introdusert overfor barnehagen blant anna gjennom ulike formuleringar i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette tross det faktum at det finns lite nors k forsking på området. Slik vi ser det e...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Workshop on mass balance measurements and modelling, Skeikampen 26-28 mars 2008

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Åpent innovasjonssamarbeid - utvikling av metoder for bred medvirking i innovasjonsnettverk

Forskningsprosjektet har sitt praktiske utgangspunkt i fire av de fem næringsklyngene som er blitt prioritert i Osloregionens politikk for innovasjon i kunnskapsbaserte næringer: Energi og miljø; IKT, Maritim og Life Science (Del-prosjekt MareLife). Osl oregionens utfordring består generelt ut...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Stolpnessæter, Magne eon ruhrgas stat kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2008-2008

Location: Ukjent Fylke

IS-RUST-EONR-statsvitenskap

Gåsvatn, Raghild eon ruhrgas stat kata 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2008-2008

Location: Ukjent Fylke