0 projects

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PERCEVAL - Perceptual and Cognitive Quality Evaluation Techniques for Audiovisual Systems

-

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Reflexive Systems Biology: towards an Appreciation of Biological, Scientific and Ethical Complexity

The ambitions of systems biology and synthetic biology are often stated in terms of prediction, control, design and fabrication of organisms. If possible, the ethical and social aspects involved may be huge, including those of biosafety and biosecurity. W e propose an advanced project combining S...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Culture Technologies

CONTACT går mot slutten, med 1 forsker og 2 stipendiater som arbeider heltids med vitenskapelige produksjoner. Vi har nylig gjennomført en vellykket heldags sluttkonferanse med ca 65 deltagere hovedsaklig fra kultursketoren. I forbindelse med denne ma rkeringen arrangerte vi også et PhD-seminar...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NETworked POWER. Innovation by social software

The NETPOWER objectives imply important challenges related to the development of social software solutions satisfying the emerging requirements of innovation-oriented industry and non-profit organizations (NPOs). To meet the challenges, the project inclu des state-of-the-art solution providers (...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Oslo

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

The area told as a story. An inquiry into the relationship between verbal and map-based expressions of geographical information.

In modern European societies, maps are seen as the natural way to communicate about geography. This is different in other historical periods. In the project description I show some examples of historical periods in which maps are not used very much, altho ugh they are known. In my opinion, this l...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cultural Landscapes of Tourism and Hospitality: Character, Management and Perceptions of the Tourism-related Cultural Landscapes.

A general assumption has been held that the tourism industry of rural Norway depend on a well managed cultural landscape. This assumption, however, has never been satisfactorily scientifically tested. The objective is therefore to increase the knowledge c oncerning the relation between landscapes...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Landskapskunnskap og ressursbruk i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.

Prosjektet søker å frambringe ny kunnskap om dynamikk, variasjon, kontinuitet og endring i landskapsbruk og ressursutnyttelse i indre, nordre Sápmi, i tidsrommet 2500 f.Kr. ? 1000 e.Kr. Tidsrommet inkluderer to hendelser som synes å representere sentrale skifter i den regionale kulturhistorien; ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: The Norwegian Millstone Landscape

The 'Norwegian millstone landscape' is the historical narrative of human interaction with specific stone resources crucial to the production of the most fundamental food, flour. The shaping of these extensive cultural landscapes by millstone quarrying pro vides a rich historical record of the soc...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

From trust to hope.The interface between science and society in late modernity.

In sociology the concept of trust has for a long time dominated analyses of the general relation between science and society (Giddens 1990; Beck 1986; Luhmann 1973). The main thesis of our project is that we are tendentially witnessing an epochal shift in this relation which may be characterized...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: PAINFUL HERITAGE. Cultural landscapes of the Second World War in Norway. Phenomenology, Lessons and Management systems

The Second World War is a central part of the collective memory of Norway. However, the cultural landscapes of the war have been given little attention from both scholars and heritage management authorities in Norway. Especially traits not connected to th e national narrative of resistance are of...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The XII International Ibsen Conference

Ved den ellevte internasjonale Ibsen-konferansen i Oslo, august 2006, deltok over 200 forskere, fra over førti land. Ved denne konferanse var Kina det land med flest deltakere etter Norge. På konferansens avsluttende møte ble det bestemt at neste internas jonale Ibsen-konferanse skulle arrangeres...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2009-2009

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Dyr som ting og dyr som tegn. Standardisering og synliggjøring av dyr

Prosjektet undersøker relasjoner mellom natur, kultur og estetikk ved å se på estetiske transformasjoner av dyr til ting og tegn. Dette vil utfordre både kultur- og vitenskapshistoriens forståelser av sine gjenstandsområder, og problematisere fagenes oppd elingen i hva som er kulturelt og hva som...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Stimulating sustainable innovation in aquaculture

This project aims to explore the need for legislation to promote sustainable innovation in aquaculture. Breeding companies, marine bioprospecting institutions and investors in genetic engineering need protection of their improved genetic material to assur e revenues from innovation and investment...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

"From ten to one" - multi property cooperation for personal forest owners in the coastal forestry

I perioden fra 1. desember 2013 til 1. juni 2014 er det gjennomført/avsluttet seks sett av aktiviteter. A) Det er skrevet et omforent notat fra hver av de tre regionmøtene avholdt i november 2013. Regionmøtene fant sted i Kystskogbrukets fylker, henh oldsvis i Bodø, Bergen og Stjørdal. På det ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

In genes we trust? Biobanks, commercialisation and everyday life

Genetic testing has created new business opportunities, which are already evident in companies such as deCODEme and 23andMe. These companies present new visions of 'genetic health' - partly relying on the exceptional role of genetics (the secrets are in t he genes), but also partly relying on a t...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Land use changes in urban pressure areas - threats to food production and landscape qualities

This project focuses on conflicts related to land use changes in urban pressure areas. Threats to future food production and landscape qualities are addressed. The pressure on land resources have increased as a consequence of expanding and new competing a ctivities, i.e. energy production, as wel...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til First International Marine Ingredients Conference Oslo 20. - 21.09.2010

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: The post-medieval archaeological resource in and around Norwegian towns: heritage potential, protection and management

Prosjektet har det siste året i all hovedsak jobbet med sluttpublikasjonen, som også oppsummerer deler av hovedresultatene fra prosjektet. I tillegg kommer resultatene til de to stipendiatene, men disse foreligger i sin helhet først 2015. Prosjektets viktigste resultat er debatten man har klart å...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2009-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hansteen and the Observatory: The New Place for the Science of Space in Nineteenth Century Norway

Within Norwegian historiography, the role of the natural sciences has not been sufficiently taken into account when analyzing 1814 and the process of state-formation during the nineteenth century. This project will challenge such interpretations by focusi ng, first, on Christopher Hansteen, the m...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn

Målet er å undersøke betydningen av kjønn i utformingen av teorier om individets dannelse slik de kom til uttrykk i den tyske Bildungsestetikken. En sentral hypotese er at ideen om individets dannelse slik det bl.a. får sin utforming i tekster av Wilhelm von Humboldt involverer en prosess hvorved...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap

Fiskeressursene i samiske kyst- og fjordområder inngår i det materielle naturgrunnlaget for samisk kultur, men en rekke problemer knytter seg til forvaltningen av ressursene. Dessuten har det i løpet av de siste tiårene vært rapportert om omfattende økolo giske endringer i mange nordlige fjorder,...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Newcomers to the farm, Atlantic salmon between the wild and the industrial

Atlantic Salmon (Salmo salar) has been subject to a dramatic transition over the last three decades, from being a wild to becoming predominantly a domesticated species. This transition reflects a global increase in intensive and industrialised systems of fish farming in which Norway has taken on ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Exhibiting Europe. The development of a European narrative in museums, collections and exhibitions.

Today we observe a process that has structural similarities with nation-building in the nineteenth century, but with different objectives: the integration of Europe within the economic, political and cultural framework of the European Union (EU). If we lo ok at the field of museums, we realise th...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULVER-Kulturell verdsetting

Routes, Roads, and Landscapes: aesthetic practices en route, 1750-2015

The project studies the aestheticization of the modern landscape, i.e. the ways in which the landscape, from the Enlightenment until today came to be construed as an aesthetic object with particular aesthetic values. The vehicle for the investigation is infrastructure: routes, roads, and railway...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

alumination - design som estetisk praksis og kulturell verdsetting i aluminiumsindustrien

Prosjektet vil undersøke hvordan aluminium ble introdusert i det norske samfunnet, hvilke formål det hadde, hvordan det ble oppfattet, hvilke materialer det erstattet og hvilke endringer dette førte med seg. Dette vil ikke bare dreie seg om indu¬stri- og design¬historie. Aluminiumen kan ikke bare...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULVER-Kulturell verdsetting

Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency

The primary objective of the project is to produce knowledge about the significance of sound and sound processes by researching ways of "knowing through sound" and agency related to sonic environments, sound production and listening processes. The project deals with the aesthetic and social sign...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Professionalism and pragmatism? The management of environmental knowledge and interdisciplinarity in consulting companies

The project?s main focus will be to analyse how consulting engineering companies manage relevant flows of knowledge with respect to environmental issues. More specifically, we will use the concepts from science and technology studies to pursue the followi ng six set of research issues: 1. Learnin...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULVER-Kulturell verdsetting

Patterns of Cultural Valuation. Priorities and aesthetics in exhibitions of identity in museums.

The project PaCuVal investigates how different ethnic groups and minorities have been presented and represented in Norwegian museums of cultural history during the last 150 years. The research field of museums of cultural history in Norway and their repr esentations of ethnic groups and minoriti...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Being Together. Remaking Public Intimacies

This project is about public intimacies. Public intimacies describe the current situation where intimate, sexual and personal matters are part of the public. Cultural repertoires and discourses in the form of representations and aesthetic, performative an d communicative modes forge and inform ne...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

First Annual Conference for the History of Science in Norway

The aim of the conference is to establish a national network for historians of science in Norway. At present no such organisation exists. Nevertheless, at all the main universities we have strong research groups committed towards developing the history of science as a discipline. By bringing tog...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo