0 projects

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Reine skrotter (186562)

Reine dyr og god slaktehygiene er grunnleggende forutsetninger for alt arbeid med mattrygghet i kjøttkjeden. Utvalget som evaluerte håndteringen av E.coli-saken i 2006 peker på økt fokus på skitne slaktedyr som sin viktigste anbefaling til kjøttbransjen. E.coli-utbruddet illustrerer at det er s...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omega-3 berikede matvarer, opptak, oksidasjon og helse

De langkjedete omega-3 fettsyrene EPA og DHA har godt dokumenterte helseeffekter, spesielt med hensyn på hjerte og karproblematikk. Over 90% av inntaket av EPA og DHA kommer fra fet fisk og tran, og folk som spiser lite av disse matvarene får også i seg l ite av de helsegunstige fettsyrene. Tilse...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Jarlsberg som internasjonal merkevare: Rammeverk for posisjonering og merkestrekk

Dette prosjektet tar sikte på å komme med anbefalinger om hvorvidt TINE bør opprettholde forskjellige posisjoneringer for merkevaren Jarlsberg i hovedmarkedene USA, Tyskland, Australia og Japan. I tillegg vil det resultere i retningslinjer som omhandler h vordan internasjonal posisjonering bør he...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av nye miljø- og kostnadseffektive løsninger for emballering og distribusjon av økologisk dyrket frukt- og grøntprodukter

Målet for prosjektet er å bidra til økt omsetning av økologisk frukt og grønt og å sikre at emballering og distribusjon av økologisk frukt og grønt har høy verdikjede-effektivitet og dermed sikre en optimal miljø- og ressursprofil for produktene Basis fo r prosjektet er ønsket fra en stor del av...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Framtidens sunne og gode grønnsaker i varmretter

Målsettingen er å gi viktige tilskudd til folkehelsen ved å øke bruken av attraktive og næringsrike grønnsaker i ferdigretter. Andelen varmretter som spises utenfor hjemmet er sterkt økende fordi mange etterspør hurtige og enkle ferdigretter i en travel h verdag. I tillegg har det foregått en kra...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestfold og Telemark

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

MabCent - Centre on Marine Bioactives and Drug Discovery

MabCents bioprospekteringsaktivitet i denne rapportperioden (01.12.13-01.12.14) har vært en fortsettelse av den omfattende aktiviteten som har foregått siden 2007 For å begynne med de biologiske ressursene, så gikk Marbank/MabCents hovedtokt (3 uker i mai) i år på øst og vestsiden av Svalbard ...

Awarded: NOK 76.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Competetive Food Processing in Norway

Prosjektet KMB Competitive Food Processing in Norway startet opp i 2007, hvor hovedaktiviteten ble avsluttet i 2011. I perioden 2012-2014 er siste del av prosjektarbeidet blitt ferdigstilt i form av en doktorgradsavhandling. Etter syv år med intens forsk ning på superkjøling har state-of-the-art ...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Pre- and postharvest quality optimisation of organic vegetables that can stimulate an increased consumption

Norwegian consumers purchase less organic foods than consumers in most other European countries and important obstacles for consumption of organic vegetables are said to be quality, availability and price. The main objective of this project is to achieve better knowledge on how certain pre- and p...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Quality labelling and consumer responses in the Norwegian food sector

This is a three year cooperative KMB-project involving The Norwegian Agricultural Economic Research Institute (NILF). The Norwegian Food Centre (Matforsk), The Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture Research (Fiskeriforskning) and The National i nstitute for consumer research (SIFO). It...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økt holdbarhet av ferske fiske-og kjøttprodukter ved bruk av hinderteknologi

Prosjektet skal generere økt kunnskap og kompetanse hos de deltagende bedrifter i bruk av hinderteknikk for å forlenge holdbarheten til næringsmidler. Erfaringer fra Island og Norge har vist at holdbarheten på ferske fiskeprodukter kan økes betydelig ved bruk av enkle konserveringsteknikker. Pros...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART VAREFLYT - smart, effektiv og sikker vareflyt gjennom intelligent emballasje og e-sporing

IKT har avgjørende betydning for logistikksystemets konkurransekraft fordi den bidrar til å redusere tid, avstand og kostnader, og å øke service- og kvalitetsnivået, inkludert økt matvaresikkerhet. Løsninger og systemer for e-sporing og styring i verdikje den gjennom RFID-teknologi og EPC er et v...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kartlegging av effekt av råstoff og produksjonsprosess på proteolytiske og lipolytiske endringer ved produksjon av langtidsmodnet spekeskin

Prosjektet, med kortnavn Enzymgris, har som hovedmål å kartlegge råstoffegenskaper i skinkeråstoff fra ulike svineraser ved ulike slaktealdre, for å bestemme hvilken rase og slaktealder som er best egnet til produksjon av norsk langtidsmodnet spekeskinke. Noe av det unike i prosjektet er det nøy...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Novel nutritonal products for improved metabolic health.

The importance of nutrition for metabolic health has been the subject of a growing interest both from the scientific community and the public in recent years. Obesity and obesity-related disorders, often referred to as the metabolic syndrome, is a serious condition with the presence of a number ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

EraSME Healthypastry - Means for healthier pastry products

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Melk med forhøyet kvalitet som plattform for videre vekst

Melkeproduksjonen i Norge står for 45% av produksjonsverdien i husdyrbruket, mot 60% for 15 år siden. Lønnsomheten er under press. I områder med god tilgang på beite kan kostnadene reduseres betydelig ved å utnytte fôrressursene. Man tror at forbrukerne v il legge mer vekt på kvaliteten av melka,...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Reducing campylobacter jejuni in the food chain by modifying the upper digestive tract of slaughter chicken

The zoonotic pathogen C. jejuni is the leading cause of food-borne bacterial diarrhoeal disease throughout the world. C. jejuni readily colonize poultry and represents a major problem for the poultry industry and is a potential public health hazard throug h its high ability to survive in unproces...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Stability and mobility of Shiga toxin-encoding bacteriophages in clinical and environmental strains of Escherichia coli O103

E. coli O103 belongs to a subset of serotypes of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) associated with severe human illnesses. Shiga toxin (Stx) production is essential but not sufficient for virulence in pathogenic STEC as factors involved in att achment, haemolysis and iron scavenging a...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Reduction/elimination of spore forming bacteria in lightly heat treated foods

The project seeks to identify processes which are able to strongly reduce spore forming bacteria in lightly heat treated (<98 ºC) foods. To solve this task, three research groups with different, complementary competence will cooperate. The project require s characterisation of potentially pathoge...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potential of muscle profiling on value-addition of products and consumer satisfaction under Norwegian beef production conditions

Matforsk deltar i et EU-prosjekt på kvalitet og sikkerhet av storfekjøtt hvor utnyttelsen av utradisjonelle stykningsdeler er en sentral del av prosjektet. Ny forskning i USA har vist at ved å bruke utradisjonelle metoder for nedskjæring og utbeining kan verdien av slaktet økes betydelig. I EU-p...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Technology and methods using high-density microarrays for detection of unknown genetic modifications in plants, fungi and bacteria

To ensure the safety of genetically modified organisms (GMOs) they are subjected to risk assessment prior to release into the environment and use in e.g. food production. Such known GMOs are considered to be as safe as conventional varieties. GMOs for whi ch publicly available descriptions are un...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Shape of lactation curve, with special reference to feeding strategy, health, fertility, and economic outcome in dairy

Summary The total milk production during a full lactation is determined by the peak and the shape of the lactation curve. A primarily analysis of the mean lactation curves for different large herds under Norwegian conditions revealed a large and substant ial differences from one herd to another....

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Efficient green support

Dismantling of trade barriers under WTO regulation is expected to have a large impact on Norwegian agriculture. Apart from food and raw materials production, agriculture contributes many external benefits to society in the form of valued scenery, bio-dive rsity, flood control and health and nutri...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development and clinical testing of juice rich in phytochemicals and antioxidants

We will develop juice rich in natural antioxidants and phytochemicals and test bioactivity in clinical trials. Specifically, together with TINE R&D we aim at develop two juices based on grapes, pomegranates and/or blueberries. By screening potential ingre dients available on the marked we will op...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Networks or markets? The recruitment challenges in future fisheries and marine industries, dr.gr.stip.

The radical changes that happen in coastal communities and industries;the processes of structuration, mechanisation, and increased governance, which we call cyborgisation processes, seem to have had consequences for the employment systems in marine commun ities. However, very little is known abou...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Feral sheep in coastal heaths - developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes, dr.gr.stip.

Year-round sheep farming on the Norwegian west coast has a history dating back several millennia. This important part of our cultural heritage has resulted in a distinct breed of animals, the feral sheep, that has evolved in close interaction with the cre ation and maintenance of a unique semi-na...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Enhanced safety of Norwegian type dry fermented sausage with focus on enterohemorrhagic Escherichia coli

This project concerns safe production of Norwegian type dry fermented sausages (DFS). Two outbreaks in Norway this year, caused by enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) and Salmonella Kedougou in DFS, emphasize the need to focus on enhanced safety of such products. Outbreaks may cause severe ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preclinical diagnosis of prion disease

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) are a threat to food safety and to human and animal health. Diagnosis of these diseases and early detection of the infective agent is vital for future spread and prevention of disease. The identification of candidate molecules as biomarkers of pre...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr.stipendiat til 173989 Optimal helse, velferd, og mattrygghet for kvalitetsprodukter fra norske geiter

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Oslo

NORDAM-SAM-Samarbeidet Norge – Nord- Amerika

Dr.stipendiat til 173388 Health, Nutrition and Food Demand: Effects of Information and the Substitution between Good Foods and Bad Foods

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Microbiocidal coatings based on Sphagnum biopolymers for extending the shelf-life of fresh fish (184255)

At present only 1 in 3 temperate marine fish is sold to the consumer (mostly export) as high-quality, high-profit fresh fish. The rest is sold as lower-grade, lower-profit processed fish. If the shelf-life of fresh fish can be extended by only 20-30 % (2- 3 days) then the economic and social (in ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage