0 projects

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of recombinant oral vaccines using a bacterial carrier. Antigen expression in M. capsulatus.

We show that it is possible to express heterologous protein epitopes as parts of endogeneous surface proteins in M. capsulatus. M. cap. will be used as vehicle for antigen presentation and immunisation. We will characterise, using injection immunisation p rotocols in rabbit and fish, the immunoge...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Function of Anti-Müllerian hormone in fish testis development and maturation to puberty

This project aims to determine the function of Anti-Müllerian hormone (AMH) in fish as a factor in testis determination, development, and maturation at puberty. AMH, also named Müllerian inhibiting substance or spermatogenesis preventing substance, belong s to the transforming growth factor-ß fam...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Vestland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

RECON - Renewal of Concrete Infrastructure

...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Nordland - Nordlánnda

MILJO-Miljøstøtte

Regulatory leukocyte receptors on NK cells and antigen presenting cells - normal functions and role in autoimmune arthritis

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pancreas disease (PD). Utvikling av diagnostiske metoder og karakterisering av norske SPD-virus isolater

Infeksjoner som skyldes pancreas disease (PD) fører til tapsbringende sykdommer i norsk oppdrettsnæring. Sykdommen er vanskelig å diagnostisere. Viruset er vanskelig å dyrke i cellekultur og det er mye som tyder på at sykdommen er underdiagnostisert på gr unn av at infeksiøst pankreas virus ofte ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Project in Oxides for Future Information and Communication Technology

...

Awarded: NOK 52.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Projects in Materials for Hydrogen Technology

...

Awarded: NOK 42.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Akershus

MILJO-Miljøstøtte

Global analysis of gene expression and regulatory networks in urogenital tumours - GATES

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Functional genomics of synaptic communication and memory storage

Memory is thought to be arise from enduring, plastic changes in the strength of synaptic communication. The core cellular event in this process is the synthesis of new mRNA and protein. The scientific aim of this project is to provide original insight int o the regulation of gene networks and pro...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Epidemiology of antibiotic resistance in clinical and envirionmental settings: prevalence, host diversity, and transfer of blaTEM genes

This study seeks to determine the prevalence, allele diversity, mobility and epidemiology of blaTEM (ampicillin) resistance genes and their hosts in a broad range of clinical and environmental settings. Recent studies suggest that environmental population s of bacteria can be an important reservo...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOPROSP-Bioprospektering 2002 - 2006

Exploration of unique pharmaceutical activities of molecules isolated from Arctic and sub-Arctic marine organisms; The "Marbio" programme

The aim of Part A (see below) in the Marbio programme is to establish a platform for the screening of new pharmaceuticals from cold adapted marine organisms. This unit will have the capacity to collect, extract and by high-throughput efficiency, identify drug leads with unique bioactivities withi...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Infection with Parvicapsula (Myxosporea) in farmed Atlantic salmon. Taxonomy, epizootiology, pathology and biology

An unidentified myxosporean parasite in the genus parvicapsula has caussed significant mortality in farmed Atlantic salmon in northern Norway. This parasite has never previously been seen in Norway. It is feard that the parasite may also have negative con sequences for wild populations of Atlanti...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Betydningen av apolipoprotein E polymorfismen for sykdomsutvikling

Apolipoprotein E (apoE) er et molekyl som er viktig for kolesteroltransport mellom celler. Molekylet produseres og skilles ut i blodet fra leveren, men dannes også i andre organer. Tre varianter, apoE2, apoE3 og apoE4, kodes av allelene e2, e3 og e4 i et lokus på kromosom 19. I forhold til det "...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2014

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Consented to contribute to the common good?

The scientific aim of the ”consentenced to contribute to the common good?” project is to exprore ethical relationships between the research subjects contributing to a biobank, and the perceived outcome of biobank research. In the recent Norwegian biobank law proposal, this relationship is regul...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer Aging and a number of age-related diseases/syndromes are associated with accumulation of oxidative DNA damages and mutations in the mitochondria. Mitchondrial DNA repair is essential to remove DNA damages and thus limit the amount of m...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon (Salmon salar L.)

This basic research programme, addressing molecular mechanisms of viral disease in Atlantic salmon, will draw on expertise from fish biology and successful salmon research programmes including the ISA disease and the salmon genome, to investigate viral di sease in marine species. The programme ai...

Awarded: NOK 19.5 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Atlantic salmon - our most important raw material for food production: Knowledge basis for increased pre-rigor processing in Norway.

Independent of localization most industry has based their production of salmon on post-rigor raw material of approximately the same freshness. Since post-rigor filleting requires several days of storage from slaughter, rigor development is combined with c hilled transportation to the process indu...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Akershus

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructured Soft and Complex Materials

...

Awarded: NOK 16.7 mill.

Project Period: 2003-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Biology of Memory, CBM/ Senter for hukommelsesbiologi

Sluttrapport: SFF-bevilgningen til Centre for the Biology of Memory (CBM) la grunnlaget for et gjennombrudd i vår forståelse av hvordan stedsans og hukommelse oppstår i hjernen. Ett av de mest sentrale spørsmålene i Senter-søknaden i 2001-2002 var hvorda n plass-signaler oppstår i nerveceller i ...

Awarded: NOK 96.5 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center of Molecular Biology and Neuroscience, CMBN/Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap

Prosjektet tar sikte på å generere kunnskap som kan gi opphav til nye behandlingsprinsipper for viktige hjernesykdommer slik som slag og kroniske nevrodegenerative sykdommer. En rekke relevante biologiske prosesser og sykdomsmekanismer vil bli studert ved hjelp av et vidt spektrum av teknikker i...

Awarded: NOK 210.0 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

Forskningen ved Senter for proteinforskning i akvakultur (APC) har som siktemål å utvide ressursgrunnlaget for fôrproduksjon og dermed bidra til videre utvikling av akvakultur som næring i Norge og internasjonalt. Dette gjøres ved økt kunnskap og forbedri ng av eksisterende og nye proteinkilder f...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2002-2014

Location: Akershus

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Bergen Regional Application (tilleggsbev 158792)

This application is a response to the call for regional funding within the FUGE program. Five professor II positions are requested to bring specific areas of expertise to the Bergen region in support of bioinformatics, proteomics, DNA microarray, marine functional genomic research, and studies i...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategy and Arrangements for Functional Genomics Research in Northern Norway - FUGE-N

Plan for anvendelse av tildeling av regionale midler – FUGE Nord-Norge Regionalt fagråd for FUGE i Nord-Norge utarbeidet høsten 2001 en strategiplan for satsingen innen funksjonelle genomstudier i regionen. Planen er vedtatt av Universitetet i Tromsø og støttet av de andre angjeldende institusjo...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2002-2010

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a Proteomics Unit in Bergen (PROBE)

PROBE aims to be part of a nationa service network, and will be established in 2002 and expanded in early 2003. A high-throughput MALDITOF-MS/MS-TOF/TOF will be installed 2002 at the Dept. of Pharmacology, thereby benefiting from one of the most sophisti cated MS user environments in the Nordic ...

Awarded: NOK 27.1 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE 2002 - Consortium for Advanced Microbial Sciences and Technologies

Genomic science and related technologies have the power to revolutionize the field of microbiology, which will in turn improve the quality of life and provide unique economic opportunities. In order to fulfill this potential, strategic interventions are i mmediately needed to maintain and promote...

Awarded: NOK 21.8 mill.

Project Period: 2002-2010

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a SNP techology platform within an integrative genetics framework (sammenslåes med matprogram 153302/I10)

Most phenotypic traits in salmon and other commercially important marine species associated with health, growth, meat quality, and capacity for utilising new food items, have complex and partly interconnected genetic and regulatory architectures. To ensur e a continuous reduction in production co...

Awarded: NOK 45.9 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Akershus

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Bacillus cereus, Bacillus anthracis and Bacillus thuringiensis: comparative genomics and functional analysis

This project aims at advancing the current state of the art by: 1) Revealing the control mechanisms for expression of PlcR, to clarify whether additional factors are involved in transcriptional control of the PlcR-regulated genes and of plcR itself, to identify additional genes under PlcR regulat...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2002-2011

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Development of new antimicrobial agents: Structure-Function Analysis and Construction of Antimicrobial Peptides

Antimicrobial peptides are produced by nearly all organisms - from bacteria to humans. These peptides may be developed into useful antimicrobial drugs and additives in food and animal feed. However, lack of insight into peptide-cell interactions and struc tural features (on peptides and target ce...

Awarded: NOK 14.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Etablering av kompetanseprogram på anvendelser av mikrobølgeteknologi

Kompetanseprogrammet vil ha en varighet på 5 år, og i tillegg til stipendiatstilling skal det opprettes en forskerstilling innen mikrobølgeteknologi. Resultatet av kompetanseprogrammet vil være et bærekraftig forskningsmiljø innen de ovennevnte områdene. I dette inngår utvikling av nye og eksist...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Akershus