0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vivo Archivo

Our vision is a future with dramatically enhanced healthcare services organized differently than today. A significant part of the global population will in the near future carry sensors that, non-intrusively to their everyday life, extract information about the transient state of their biology. T...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

OPTIMAL: The OPTimized e-care model for Individuals with Multi-morbidity And Long-term needs

The 10% most costly patients consume approximately 2/3 of all healthcare resources. This group is made up of an increasing number of patients with multiple Long Term Conditions (LTC). The quality of care for LTC-patients is challenged by complex care processes, each involving multiple care provid...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SoS-Agile: Science of Security in Agile Software Development

Sikkerhetsbrudd skjer over alt. Vi bruker datasystemer daglig, og er avhengige av disse på samme måte som vi er avhengige av tradisjonelle infrastrukturer som strøm og transport. Verdien av sensitiv informasjon i programvaresystemer er stadig økende, og truslene øker tilsvarende. Imidlertid blir ...

Awarded: NOK 25.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The Power of Personal Strengths - using gamification to support patients in chronic illness management

Dette prosjektet har utforsket mulighet for utvikling og evaluering av styrkebaserte eHelse-verktøy til støtte for personer med langvarige helseutfordringer. Prosjektgruppen er internasjonalt sammensatt, arbeidet er gjennomført med høy grad av brukerinvolvering og har kombineret kunnskap fra både...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Non-Invasive, Scalable, Algorithmic Automatic Screening of the Digestive System

The human digestive system can potentially be affected by one (or more) of many types of diseases. Many of these are in the worst case lethal. There are several ways one can try to detect these, but regularly testing a population is impossible due to high costs, time consumption and lack of enoug...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Pasientsentrert IKT plattform for genomisk medisin

Persontilpasset medisin generelt, og moderne genanalyseteknologi spesielt (High throughput sequencing, - "HTS") er i rivende utvikling. Utvikling av kompetanse for å anvende teknologi hentet utenfra er derfor like viktig som egenutviklede løsninger, samtidig som det å utvikle løsninger er en opti...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal design in ambient intelligent digital environments

Tingenes internett, og intelligente komponenter ventes å spille en viktig rolle i framtidens samfunn, og spesielt i det som omtales som intelligente bygg og smarte omgivelser. Ny teknologi har potensiale til, ikke bare å kompensere for tapte funksjoner, men også til å styrke og øke menneskers kap...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The Digital and Trustworthy Evidence Ecosystem: Health IT solutions to increase value and reduce waste in health care and research

OBJECTIVES: Our vision is to improve patient care, increase the value of research and reduce waste in research and health care by establishing a Digital and Trustworthy Evidence Ecosystem that explicitly links innovative health IT solutions and platforms for digitally structured health data wit...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computer aided diagnostics and treatment planning in cardiovascular disease

Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of morbidity and death in the western hemisphere and the expenses is expected to increase almost exponentially towards 2030. It will be crucial to develop cost-effective methods of diagnosing and preventing progression of disease causing heart ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MunICT - ICT in Municipal Health and Care services

Municipal care services are facing serious challenges striving to reduce the overall cost of health care, while both the population of elderly people and the demand for flexible services are increasing. The vision of MunICT is Municipal Health and Care services that optimize use of limited human...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Secure Access Control over Wide Area Network

Kriminalitet relatert til ulovlig tilgang av brukerkontoer er lettere å utføre enn noen gang som en følge av passordbaserte systemer som har vist seg å være sårbare og som ikke lenger er brukervennlige. Identitetstyveri og falske identiteter er noen av de mest kritiske truslene som berører økonom...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IKT-støtte for pasientmedvirkning

Visjonen er pasienter og pårørende som aktive partnere i valg og gjennomføring av behandling. «Pasienter og brukere skal få informasjon og støtte slik at de kan delta aktivt i beslutninger som angår dem.» Meld. St 10 (2012-2013) Grunnet en grunnleggende informasjonsasymmetri i dagens behandling...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

In silico Pathology - Improving diagnosis by utilizing big data and software-driven automation of pathology

The main project is all about researching and develop ICT solutions to supplement or replace methods in pathology to increase productivity and identify computer based prognostic biomarkers based on Big Data produced by digital pathology. It is generally accepted that most prognostic studies suffe...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in IoT for Smart Grids

Det ledende målet med «Sikkerhet for tingenes internett - IoTSec» er å utvikle, utvide og anvende sikkerhets- og personvernmodeller for IoT, og bruke dem på Smart Grids og Smart Home som en del. Selv om digitale tjenesters potensiale er overveldende, ser vi sikkerhets- og personvernutfordringer s...

Awarded: NOK 26.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Konferansen ESCSCW: European Conference on Computer Supported Cooperative Work

Konferansen holdes hvert annet år i et Europeisk land. Det er den viktigste møteplassen for forskere innenfor IT-støttet arbeid, som er et tverrfaglig felt der sosiologer, antropologer, informatikere mm studerer arbeid og samarbeid i praksis med hensikt å utvikle bedre IT-støtte. Fagfeltets europ...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

An integrative ICT platform for personalized medicine

The vision of VIRTMED is to advance ICT concepts and methods in order to develop models and tools for personalized medicine, based on the integration of heterogeneous types of complex information from multiple sources into an efficient form that easily can be used by medical doctors to reinforce ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Personalized and cost-effective health care through innovative use of big data and cognitive computing

Project objectives: Personalized medicine enabled by big data in a cognitive computing approach will be studied and clinically verified in four groups of patients: Monogenic disorders, sudden cardiac death, colon cancer with liver metastasis and lung cancer. The project will identify cancer pati...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Person-centered co-production Living Lab ecosystems: development, evaluation, sustainable Point-of-Care services to empower self-management

Our vision is to implement a set of state of the art ICT-based point-of-care services for home-living users, meeting the needs of future of integrated care through digital collaboration. This vision entails co-creation and co-design of a set of sustainable generic digital health services for user...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovativ Internettbehandling i pasientens helsetjeneste

Visjonen for INN-IT HELSE er å bedre folkehelse ved å integrere innovativ teknologi og evidensbaserte psykologiske intervensjoner. Målet er å forske på, videreutvikle og ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tilgang på effektive psykologiske intervensjoner for forebygging, tidlig intervensjon, be...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention

Målet med prosjektet ArsForensica var å gi ny kunnskap som forbedrer forebygging av svindel, etterforskning og påtale av hendelser i IKT-miljøer, uten at det går på akkord med personvern og rettssikkerhet. ArsForensica fokuserer spesielt på digital etterforskning av Big Data og på Etterforskning ...

Awarded: NOK 21.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter school in eScience 2016-2020

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfarin...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IQ-MED: Image Quality enhancement in MEDical diagnosis, monitoring and treatment

Medisinsk bildebehandling er en viktig del av diagnostikk og behandling av mange sykdommer. Den økende bruken av medisinsk bildebehandling har forbedret diagnostikk, overvåkning, og behandling av pasienter. Det er nødvendig å produsere bilder av høy kvalitet siden bilder med lav kvalitet er en st...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications

Hensikten SUPRE-prosjektet var å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatingsproblemer ved bruk av implanterbare mikrosensorer. Et slikt sensorsystem vil kunne gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av verdier til smarttelefon eller nettbrett. Ved å plassere sensoren direkte...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fast hierarchical economic optimization of dynamic systems

Dette prosjektet studerer strategier for optimalisering av dynamiske systemer der driftsparameterne varierer med tiden. Et eksempel på et slikt system kan være en kjemisk prosess som drives på en agil måte for å tilpasse seg energikostnadene. Et annet eksempel kan være bygninger som er koblet til...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

"Big data in medicine" konferanse

genAP har over de siste 4 årene bygget opp prototyper, tverrfaglige miljøer og kompetanser for å sette OUS spesielt og landet generelt bedre i stand til å implementere de delene av persontilpasset medisin som tar utgangspunkt i "neste generasjons sekvenseringsteknologi" (NGS), også kalt "dypsekve...

Awarded: NOK 42,506

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL- prosjekt SWARMs, Smart and networking underWAter Robots in cooperation MesheS

SWARMs mål var å utvide bruk av autonome undervannsfarkoster (AUV), fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) og ubemannede overflatefartøyer (USV), ved å legge til rette for planlegging og utførelse av maritime operasjoner hvor slike farkoster samarbeider. SWARMs startet i 2015 og ble avsluttet i 2...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MBT4CPS: Evolving, Modelling and Testing Realistic and Risky Uncertain Behaviours of Cyber-Physical Systems

Bevisst eller ubevisst så bruker vi cyber-fysiske systemer (English: cyber-physical systems (CPS)) i vårt daglige liv. Vi ser et bredt spekter av applikasjoner med slike systemer, alt fra enkle applikasjoner som smarte armbånd (til for eksempel registrering av helsedata) til komplekse applikasjon...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modern Methods and Tools for Theoretical and Applied Cryptology

I et moderne samfunn, er vi omgitt av elektronisk utstyr som gjør det enkelt å sende og motta meldinger og å kommunisere med hverandre. Høy brukervennlighet er ofte prioritert på topp og mindre oppmerksomhet er viet sikkerhet og personvern. I mange systemer innen medisin, bank, kontroll og overv...

Awarded: NOK 23.1 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Preproject; Real-time Clinical Nutrition Decision Support Systems

Current nutritional assessment, diagnosis and treatment regimes in the clinics are based on established rule-strategies developed from National nutrition procedures. However in the constantly growing patient database of the clinics there is a huge potential for the re-use of data for research and...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

High Integrity Systems Symposium 2015

Software has become an essential part of our critical national infrastructure, such as transport systems, banking industries, and energy generation, and a key element in various other aspects of our life, devices in the medical and automotive sector. The failure of such software based systems can...

Awarded: NOK 14,907

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo